21178263
ENDE
Přihlášení

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Lekce pro školy

Oddělení pro děti a mládež nabízí mateřským a základním školám celou řadu knihovnicko-informativních lekcí. Vybrat si lze z naší nabídky, popř. je možné i téma dohodnout. Lekce pro střední školy organizuje oddělení pro dospělé čtenáře. Neváhejte a propojte svou výuku s knihovnickým prostředím!

Mateřské školy

 • tradiční seznámení s knihou a knihovnou
 • vyprávění a čtení pohádek - známé pohádkové postavy, určování jejich charakteristických vlastností, rozlišování dobra a zla: H. Ch. Andersen, V. Čtvrtek, K. Čapek, K. J. Erben, J. Drda, Fr. Hrubín a další
 • říkadla a verše hravou formou - čtení, doplňování...
 • jak vzniká kniha, naši ilustrátoři
 • loutkové divadélko - pracovnice knihovny vyprávějí a zahrají pohádku s loutkami, děti samy pohádku dopoví a dohrají - rozvíjení fantazie a představivosti, možnost zahrát si pohádku dle vlastních představ
  • nabídka hraných pohádek: O Červené karkulce, O Budulínkovi, Sněhurka a sedm trpaslíků, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Perníková chaloupka
 • seznámení s novými knihami pro nejmenší čtenáře
 • povídání o adventu, Vánoce v pohádkách v návaznosti s promítáním pohádek, Vánoce s Ladou, lidové zvyky a tradice
 • mateřská školka maluje oblíbené pohádkové postavičky pro knihovnu

Základní školy

 • co knihovna nabízí, seznámení s knihovnou, prohlídka oddělení pro děti a mládež
 • pojďme si přečíst, možnost nahlížení do knížek dle vlastního výběru
 • jak vzniká kniha, naši ilustrátoři (1. a 2. třída) 
 • hrátky s literaturou (3. až 5. třída) - přesmyčky, literární hádanky, slovní zásoba, verše apod.
 • vývoj písma a nejstarší knihovny
 • současná literatura pro mládež  - představení autorů, ukázka z knih
 • fantasy a sci-fi literatura
 • život a dílo českých spisovatelů
 • vliv negativního přátelství v literatuře - problematika drog, šikany aj.
 • do světa poezie (8. a 9. ročník) - seznámení s autory propojené se čtením poezie (J. Kainar, K. Kryl, V. Hrabě, J. Seifert, J. Wolker a další) 
 • humor v literatuře a na divadle - J. Hašek, Šimek a Grossmann, Divadlo Járy Cimrmana, S. Towsendová, J. Herriot, R. Fulghum, M. Kratochvíl, J. Kinney
 • vznik a vývoj komiksu

a také:

 • loutkové divadélko - pracovnice knihovny vyprávějí a zahrají pohádku s loutkami, děti samy pohádku dopoví a dohrají - rozvíjení fantazie a představivosti, možnost zahrát si pohádku dle vlastní fantazie
  • nabídka hraných pohádek: O Červené karkulce, O Budulínkovi, Sněhurka a sedm trpaslíků, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Perníková chaloupka
 • výtvarná dílna - zahraj si na ilustrátora, výrobky dle aktuálního tématu a období
 • cyklus lidové zvyky - Vánoce, advent, Velikonoce, čarodějnice apod., porovnání našeho životního stylu se stylem našich předků
 • pasování nových čtenářů - zkouška znalosti čtení, poznávání autora, registrace nových čtenářů
 • pomůžeme připravit lekce dle vámi zvolených témat, přizpůsobených právě probírajícímu učivu - po dohodě s učitelem připrava knih a materiálu, naučná literatura, encyklopedie

Střední školy

 • Co vám knihovna nabízí
  exkurze, úvodní seznámení s knihovnou a jejími službami, orientace v knihovně 
 • Online katalog WuFind
  seznámení s efektivním používáním knihovního katalogu, orientace ve fondu, značení fondu

 • Ze současné české literatury
  seznámení se současnými českými autory včetně čtení ukázek, přehled autorů, kteří získali literární ocenění

 • Historie jablonecké městské knihovny
  seznámení s historií městské knihovny od jejího založení do současnosti

 • Jablonečtí autoři do roku 1945
  seznámení s německými autory, jejichž život a dílo je spjaté s Jabloncem nad Nisou, včetně čtení ukázek z knih

 • Literární Jablonec
  o jabloneckých českých autorech po roce 1945 až po současnost a místním knižním trhu
21.7.2009 15:10:28 | přečteno 9532x | Zbynek Duda
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load