21178263
ENDE
Přihlášení

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Přehled služeb knihovny

Přehled služeb knihovny a jednotlivých oddělení. 

 • půjčování knih, novin a časopisů, včetně volných knihovních jednotek z regionálního výměnného souboru
 • půjčování CD, DVD dle licenčních podmínek
 • půjčování společenských her
 • půjčování tematických kufříků
 • meziknihovní výpůjční služba
 • eDDO - elektronické dodávání dokumentů
 • rezervační služba ( objednávání volných knihovních dokumentů, rezervace půjčených dokumentů )
 • sestavování tematických knižních balíčků na objednávku
 • on-line katalog
 • on-line katalog regionálního výměnného souboru
 • informační činnost
 • bibliograficko-informační služba
 • regionální literatura a informace
 • databáze ASPI, SOLÓN ( znění předpisů, nařízení, metodických pokynů z finanční oblasti, legislativy obcí a měst, také informace, dokumenty a adresáře z oblasti působení veřejné správy )
 • databáze TAMTAM - mediální část: plné znění článků z novin, časopisů, zpravodajských relací; vědomostní část
 • MANUSCRIPTORIUM - národní digitální knihovna historických knižních fondů
 • PC Translator - překladač textů i www-stránek Č - An, Ně, Fr, Ru, Šp, It.
 • on-line kurzy rychlého čtení Rozečti se!
 • Internet
 • kopírování
 • Zoomtext 9, Bizon, digitální lupa Compact
 • čtečka elektronických knih
 • bibliobox HERBIE
 • knihovnicko-informační lekce pro základní a střední školy
 • hudební besedy pro školy a další zájemce
 • besedy o historii města a regionu
 • prodej vyřazených knih

Oddělení pro dospělé čtenáře

 • výpůjčky naučné literatury a beletrie
 • výpůjčky knih v anglickém, německém, francouzském, polském a ruském jazyce
 • výpůjčky časopisů
 • besedy pro střední a učňovské školy
 • meziknihovní výpůjční služba
 • zamluvenková služba, sestavování tematických knižních balíčků na objednávku
 • on-line katalog

Oddělení pro děti a mládež

 • výpůjčky naučné literatury a beletrie
 • výpůjčky časopisů pro děti
 • cizojazyčná zjednodušená četba
 • výpůjčky společenských her
 • půjčování tematických kufříků
 • besedy pro školy, mateřské školy a další skupiny dětí
 • soutěže a kvízy
 • on-line katalog, včetně verze pro mladší děti
 • internet

Studovna a čítárna

 • bibliograficko-informační služba
 • eDDO - elektronické dodávání dokumentů
 • příruční knihovna (slovníky, encyklopedie, základní informace ze všech oborů)
 • regionální literatura a informace
 • noviny a časopisy
 • informační kartotéky s dokumentací
 • kartotéka regionálních osobností
 • fond sudetik
 • právní předpisy (Sbírka zákonů v písemné i elektronické podobě)
 • digitální knihovna Manuscriptorium
 • Databáze TAMTAM - články z novin, časopisů a zpravodajských relací
 • překladač z/do cizích jazyků PC Translator
 • informace o neziskovém sektoru
 • zprostředkování informací z oblastí samosprávy a státní správy v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
 • novodobé kroniky města
 • usnesení rady i zastupitelstva města
 • kopírovací služby
 • wi-fi připojení ke studijním účelům
 • kapesní kamerová lupa Compact pro slabozraké čtenáře

Multimediální oddělení

 • poslech CD ze sluchátek
 • půjčování CD, DVD dle licenčních podmínek
 • internet
 • čtečka elektronických knih
 • besedy o hudbě pro školy a další zájemce
 • on-line kurzy rychlého čtení Rozečti se!

Audiovizuální středisko

 • prostory pro přednáškovou činnost, školení, semináře
 • promítání dokumentárních filmů

Oddělení regionálních služeb

 • nákup, kompletní zpracování a distribuce knižních fondů na obecní a městské knihovny regionu
 • organizace výměnných souborů
 • on-line katalog výměnných souborů
 • přímá metodická pomoc veřejným knihovnám
 • poradenské služby a odborné konzultace v knihovnické problematice
 • zpracovávání statistických rozborů činnosti veřejných knihoven regionu
 • půjčování volných knihovních jednotek z regionálního výměnného souboru i čtenářům - fyzickým osobám

Oddělení akvizice a katalogizace

 • výběr, nákup a zpracování knih pro jednotlivá oddělení a pobočky městské knihovny

Ekonomické oddělení

8.11.2005 17:25:46 | přečteno 15951x | Zbynek Duda
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load