21178263
ENDE
Přihlášení

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Diskuze

Návštěvní kniha

Baba friendly knihovna - děkuji!
Milena Nováková  |  22.3.2016 13:54:33
Dobrý den,
před chvílí jsem se vrátila z návštěvy knihovny a nedá mi to a musím napsat příspěvek, který by se dal jednoduše nadepsat jako Óda na zaměstnankyně jablonecké knihovny (a to zejména čítárny a dětského oddělení).
Pohybovat se po městě s kočárkem a navštěvovat různé úřady či instituce není vždy jednoduché a knihovna bohužel rovněž nepatří mezi ty zcela bezbariérové, proto bych chtěla velmi ocenit ochotné a vstřícné chování knihovnic z čítárny, které mi opakovaně ochotně pohlídají kočárek se spící budoucí čtenářkou, když utíkám nahoru do dětského vybrat knihy pro dalšího malého (ale náruživého) čtenáře, který zrovna leží doma nemocný. Ve spěchu, abych vše rychle a plynule logisticky zvládla, zcela opomíjím, že je úterý dopoledne, tedy čas, který je v dětském oddělení pravidelně věnován besedám, a je tudíž zavřeno pro výpůjčky. Nicméně k mé velké potěše a úlevě obě miloučké knihovnice se nezdají být mým vpádem ani v nejmenším vyvedeny z míry, naopak mě opakovaně ujišťují, že mohu knihy v klidu vrátit i si vypůjčit nové. Nejen že jsou dokonale profesionální, ale jsou i laskavé a prostě lidské, když mají pro mojí zmatenost pochopení. Přidají pozvánku na Noc s Andersenem a nakonec mi ještě pomohou snést kočárek i ze schodů vestibulu, a s přáním hodně zdraví se se mnou loučí a já mám pocit, že jsem se ocitla v pohádce, kde jsou samé hodné sudičky. Chtěla bych jim tímto moc poděkovat a říct, že si jejich úžasného přístupu velmi vážím. Svou ochotou mi úplně rozjasnily den. Protože to nepovažuju za samozřejmost, chtěla jsem je alespoň takto na dálku ocenit a doufám, že je to potěší, stejně jako ony potěšily mě a myslím, že i jejich nadřízení by měli vědět, že pracují s ohromným nasazením a láskou nejen ke knihám, ale i ke čtenářům.
Ještě jednou děkuji.
A na závěr si dovolím jeden tip na možné zlepšení. Před vstupem na dětské oddělení je jakási šatna, kde si s dětmi v zimních měsich odkládáme svršky, jsou zde rovněž židle a vcelku (dle mé zkušenosti) nevyužitý stůl. Kdyby zde mohl být zřízen jakýsi koutek pro případně přebalení miminka či pro nakojení, posunula by se jablonecká knihovna opět blíž k metě dokonalého, bezbariérového \\\"baby friendly\\\" zařízení.
Děkuji za Vás čas,
Milena Nováková, maminka dvou větších a jednomo malinkatého čtenáře, sama mnoholetá a nadšená fanynka jablonecké knihovny.
 
Baba friendly knihovna - děkuji!
Jitka Nosková, vedoucí půjčoven  |  3.4.2016 11:49:20
Dobrý den,
moc děkujeme za milá a pochvalná slova, udělala nám všem velikou radost! Také doufáme, že snad jednou i ten výtah budeme mít ;-). A děkujeme také za nápad s koutkem pro maminky, zkusíme něco vymyslet!
Mějte se krásně a těšíme se opět na viděnou!
jablonecké knihovnice
Nový online systém
Pavlína  |  20.11.2015 14:15:31
Dobrý den,
chtěla bych se podělit o své dojmy z nového systému výpůjček a online katalogu. I přesto, že se považuji za celkem zdatnou a zkušenou uživatelku PC a v internetovém prostředí se velmi dobře orientuji, je pro mě nový katalog velmi uživatelsky nepřátelský a neintuitivní. (A co teprve pro seniory, děti či méně zkušené uživatele...?) Pokud odmyslím počáteční seznamování s novým prostředím, které patří ke každé změně, i po určitém proniknutí do nového systému jeví se mi jako zbytečně složitý a nepřehledný. Pro příklad: v katalogu se objevují i knihy, které nejsou v Jablonci dostupné (v centru ani v jabloneckých pobočkách); složitější je vyhledávání knih v katalogu, pokud známe např. jen nekompletní část názvu titulu; systém často nezobrazuje rozlišení jednotlivých dílů knih podle čísel; pro zjištění detailnějších informací o knize je potřeba více kroků; nenašla jsem možnost objednání dostupné knihy, která v původním systému byla; doba výpůjčky se automaticky neprodlužuje (pokud dojde k vrácení jiného titulu); už několikrát se mi stalo, že mi systém nepovolil zarezervovat knihu (z jakého důvodu?!) apod. Protože výběr, objednávání a rezervaci knih provádím téměř výhradně online, je pro mě tato změna opravdu zásadní.
V souvislosti s výše uvedeným chci velmi poděkovat pracovnicím knihovny za jejich trpělivost a ocenit jejich snahu maximálně pomoci bezradným návštěvníkům/čtenářům, i když se domnívám, že i knihovnicím tento systém způsobuje mnoho logistických, časových a technických komplikací.
S pozdravem vaše čtenářka.
 
Nový online systém
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  20.11.2015 15:16:40
Dobrý den, děkuji vám za názor na náš nový katalog Vufind. Z výše uvedeného je patrné, že s katalogem válčíte. Doporučuji vám při příští návštěvě knihovny, požádat v půjčovnách o radu, jak s katalogem pracovat. Sama se přesvědčíte, že to je velmi jednoduché: jeden vyhledávací řádek s nápovědou / našeptáváním; žádné rozlišování rezervace a objednávky apod. Výpůjčky se automaticky při návštěvě knihovny skutečně neprodlužují, což je ale správně. Rozlišování dílů souvisí se způsobem zpracování katalogizačních záznamů, ale na to se podíváme. Nezapomínejte, že rezervovat lze knihy na oddělení, ve kterém jste registrována. Nyní pracujeme na tom, jak umožnit čtenářům z oddělení pro dospělé rezervovat tituly v multimediálním oddělení, popř. ve skladu. Hezký, nikým a ničím nezkažený den.
  
Nový online systém
Pavlína  |  20.11.2015 21:24:17
Zbyněk Duda, ředitel knihovny: Dobrý den, děkuji za rychlou reakci. Beru v potaz Vaši narážku na moji neschopnost, nicméně se i nadále domnívám, že fakt, že s katalogem bojuji, je alespoň z části odrazem jeho nepříliš uživatelsky přátelského prostředí. (S původním katalogem jsem se úspěšně seznámila během chvilky bez větších zádrhelů.) Samozřejmě nezapomínám a dodržuji postup, že knihu mohu rezervovat pouze po registraci do příslušného oddělení a řádném přihlášení do systému - i přesto se mi však stalo, že mi asi 3x systém neumožnil knihu rezervovat ani objednat (což je nyní nově totéž). Co se týče instruktáže, právě proto jsem chválila knihovnice za jejich trpělivost a snahu pomoci, protože jsem o radu žádala nejen sama, ale byla jsem svědkem i nejedné prosby o pomoc s online systémem od dalších lidí při osobní návštěvě knihovny.
Přeji vám mnoho spokojených a počítačově gramotných čtenářů.
   
Nový online systém
Hana Tuž  |  21.11.2015 9:45:15
Pavlína:Chtě nechtě se musím zastat pana ředitele - nepovažuji jeho reakci na Váš příspěvek za naprosto žádnou narážku na Vaši neschopnost, naopak jsem z něho cítila velkou vstřícnost a důkladné vysvětlení - snahu pomoci. A pravdou je, že děvčata v oddělení pro dospělé také velmi trpělivě a fundovaně vysvětlují, jak s novým on line katalogem pracovat - naopak, nemám žádný problém, líbí se mi daleko víc, než předchozí, chválím knihovnu! Tak s chutí do práce:)
Hana T., Hraničná, Janov nad Nisou.
    
Nový online systém
Pavlína  |  21.11.2015 10:34:10
Hana Tuž: Dobrý den, s ohledem na Váš předchozí říjnový příspěvek mě Vaše oponentní reakce nepřekvapuje, nicméně po opětovném přečtení příspěvku pana ředitele jsem tam ani při velké snaze nenašla nic, co by nasvědčovalo, že projevil "velkou vstřícnost a důkladné vysvětlení - snahu pomoci". O tom to ale není - prostě jsem projevila svůj názor (možná naivně jsem se domnívala, že by vedení knihovny mohl zajímat) a evidentně je to už jen na mně - a ostatních často bezradných čtenářích - abychom se s tím nějak popasovali. A pokud někdo pomáhá, tak to jsou právě knihovnice.
Ještě mi nesedí jedna věc, která ale zdánlivě nesouvisí s touto debatou - nejdříve jste psala, že jste knihovnice z Chebu a teď jste z Hraničné? Je Váš příspěvek skutečně autentický? Nechť si každý udělá názor...
Přeji Vám pěkný den.
     
Nový online systém
Jitka Nosková, vedoucí půjčoven  |  21.11.2015 10:50:46
Dobrý den,
dovolím si také vstoupit do diskuze. Předně bych chtěla upozornit na to, že přechod na nový knihovní program a s tím související jiný typ online katalogu byl pro nás nutný z několika důvodů. Prvním důvodem byl fakt, že Národní knihovna ČR přešla na nový formát katalogizačních pravidel. Místo původních pravidel AACR2, jejichž celosvětový vývoj byl zastaven, přešla na pravidla RDA. S tím se musely vypořádat všechny knihovny, které svými záznamy dokumentů přispívají do Souborného katalogu ČR. Mezi ně patříme i my, a chceme, aby to tak zůstalo. Proto jsme měli několik možností, jak na to reagovat. Vybrali jsme tu, která byla pro typ naši knihovny nejschůdnější. Zvolili jsme nový knihovní program, který s těmito pravidly umí pracovat. Jedná se o open source knihovní program KOHA, který je využívaný po celém světě. Se změnou knihovního programu muselo logicky dojít i ke změně online katalogu. Katalog VuFind má oproti původnímu katalogu Clavius mnoho výhod, které možná nejsou na první pohled patrné (pominu-li zcela zjevný modernější design) nebo si je uživatel ihned neuvědomí (řazení záznamů podle nejrůznějších kritérií, zpřesňování hledání, omezení na rok vydání, jazyk dokumentu, žánr, oddělení, atd.). Zmíním také možnost tvorby seznamů oblíbených knih, tagování... Jedním z důležitých faktorů pro nás (a to je další důvod) byla možnost výpůjčky elektronických knih. To ve starém katalogu nebylo možné. Nyní máte možnost jedním kliknutím stáhnout si e-knihu do svého zařízení. Podobu katalogu a záznamů v něm zobrazených postupně ladíme, případné nedostatky (jako např. nezobrazení části vícesvazkového díla, což souvisí s novými katalogizačními pravidly a možností, která pole záznamu v katalogu zobrazovat) musíte zatím prominout, nejde vše naráz, všechny připomínky se postupně řeší. To, že se v katalogu zobrazují záznamy, které jsou označeny jako Centrál - soubor (sign. CES) souvisí s naší funkcí knihovny coby instituce pověřené výkonem regionálních funkcí. S tím souvisí i budování tzv. výměnného souboru, jehož záznamy musí být v katalogu přístupné pro ostatní knihovny regionu, pro které jsou určeny. Prostě platí, že je možné udělat rezervaci/objednávku na dokument, který má exemplář/jednotku na tom oddělení, kde je čtenář registrován. Platí ale omezení max. možného počtu deseti rezervací. Pokud jich má čtenář víc, systém další rezervaci neumožní. Možná to byl důvod, proč systém u Vás další rezervaci neumožnil. Pokud by potíže přetrvávaly, můžeme vše ověřit v půjčovně. Nikdy není přechod na cokoliv jiného jednoduchý a bezchybný, uvědomujeme si všechny prozatímní nedostatky a prosíme proto o trpělivost a shovívavost. Ani pro nás to není jednoduché. I kdybychom přešli na jakýkoliv jiný knihovní program, vždycky bychom se na začátku s problémy potýkali a nevyhnuli se jim. Přeji všem našich čtenářům krásný den!
      
Nový online systém
Pavlína  |  21.11.2015 11:16:33
Jitka Nosková, vedoucí půjčoven: Dobrý den, děkuji za velmi podrobný popis a vysvětlení důvodů změny knihovního programu. Samozřejmě chápu, že každá změna s sebou nese určité komplikace, jen jsem chtěla prvotním příspěvkem této debaty upozornit na konkrétní situace a úskalí, se kterými se momentálně potýká běžný uživatel online systému. Těším se, že třeba časem objevím uvedené výhody programu, ve kterém budou v průběhu času odstraněné průběžně zjištěné nedostatky, a bude mi spíše pomocníkem. Děkuji.
     
Nový online systém
Hana Tuž  |  21.11.2015 11:21:13
Pavlína:Lidé se stěhují...Pěkné podzimní dny, Hana T.
Nový online katalog
Hana Tuž  |  17.10.2015 9:59:24
Dobrý den, chtěla bych pochválit Váš nový online katalog VuFind - je rychlý, přehledný, logický, uživatelsky příjemný - alespoň pro mě. Děkuji, Vaše nečtenářka-knihovnice z Chebu.
toalety
vladimira esnerova  |  22.5.2015 8:06:10
dobry den,
mela bych malou pripominku k novym toaletam.
prestoze jsou velice hezke, tak tam chybi jedna mala, ale velice potrebna vec. hacek na poveseni tasky nebo kabelky, aby to clovek nemusel valet po zemi. hacek bude i velice vitany v zimnim obdobi na poveseni bundy, nebo svrchniho odevu.
je skoda, ze pekny dojem z toalet kazi chybejici vec za par korun.
s pozdravem a pranim hezkeho dne
esnerova v.
Změna provozní doby pobočky Kokonín
Ivana Rolfová  |  7.4.2015 9:10:10
Vážený pane řediteli,
děkuji za čas, který jste věnoval mému dotazu a za pozvání do knihovny v Jablonci. Z Vaší odpovědi jsem se bohužel nedozvěděla to hlavní, a to jaké rozbory, zjištění a případně jiné poznatky vedly Vás a zřizovatele ke změně provozní doby pobočky. Změně, která znemožnila návštěvu knihovny všem, kteří mohou přicházet jen v dopoledních hodinách. Proto Vás prosím o spojení na zřizovatele - konkrétní osobu, které bych mohla svůj dotaz adresovat.
Jinak, knihovnu v Jablonci občas navštěvuji, ale má to pro mě jednu zásadní nevýhodu. Do pobočky v Kokoníně jsem došla z místa bydliště v pohodě pěšky, do Jablonce musím jet autobusem, což mě stojí navíc nejen čas, ale i peníze.
Zdraví Ivana Rolfová
 
Změna provozní doby pobočky Kokonín
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  7.4.2015 10:30:13
Vážená paní Rolfová,
vysvětlení, proč jsme změnili provozní dobu na pobočce, jsem vám již psal níže. Ačkoliv se snažíme na podnět zřizovatele vyjít vstříc přáním obyvatel Kokonína, nelze jinak za stávajících podmínek provozovat pobočku dvakrát týdně než takto. Kokonín narozdíl od jiných poboček tak získal odpoledne navíc. Dopolední provoz poskytujeme pouze na pobočkách s lokací ve školních budovách, a to pouze pro školu, nikoliv pro širokou veřejnost. Pokud si přejete spojit se se zřizovatelem, pak se obraťte na oddělení školství, kultury a sportu, bližší informace a kontakty získáte na www.mestojablonec.cz .
Změna provozní doby knihovny Kokonín
Ivana Rolfová  |  25.3.2015 10:37:16
Vážený pane řediteli,
již několik let,zvláště v zimních měsících,jsem pravidelnou návštěvnicí v knihovně Kokonín. Využívám možnost být na internetu. Většinoui tam bývám každou středu dopoledne od 10,00 do 11,30 h., tedy 1,5 hodiny. Za ty desítky hodin, které jsem v knihovně pobývala, jsem n i k d y neslyšela od žádného návštěvníka knihovny stížnost na provozní dobu. I já jsem ji považovala za ideální. Nejen pro mě, protože mi vyhovují dopolední hodiny. Ale vyhovují i všem ostatním návštěvníkům knihovny, kteří pracují na odpolední směny. A v pozdních odpoledních hodinách zase přicházejí lidé po skončení zaměstnání.
Zajímalo by mě, na základě jakých rozborů, zjištění a jiných případných poznatků bylo rozhodnuto od 1.4.2015 o změně provozní doby, která z výše uvedených důvodů úplně znemožní (dopolední hodiny) nebo zkomplikuje návštěvu knihovny.
Tak mě napadá, že jestliže se ruší něco, co leta vyhovuje všem zúčastněným, aby to nebylo jen proto, že nějaký úředník potřebuje vykazovat činnost, jak bývá "dobrým" zvykem v naší zemi.
Zdraví Vás, na odpověď čeká a moudrá rozhodnutí přeje Ivana Rolfová
 
Změna provozní doby knihovny Kokonín
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  25.3.2015 11:45:53
Dobrý den, paní Rolfová,
děkuji Vám za připomínku vloženou do návštěvní knihy. Na podnět zřizovatele se snažíme rozšířit otevírací dobu pobočky Kokonín, avšak s ohledem na personální a finanční možnosti knihovny. Změna provozní doby na dvě odpoledne nabízí možnost lepšího využití jednak pro místní děti a mládež, jednak pro zaměstnané, aniž by to nějakým způsobem omezovalo čtenáře seniory či nezaměstnané. Je ale pochopitelné, že nikdy neuspokojíme všechny naše uživatele. Přesto o poskytování knihovnických a informačních služeb, včetně přístupu na internet, jako obyvatelka města Jablonce nepřicházíte. V hlavní budově jsme vám k dispozici po celý týden.
Změna provozní doby na pobočce Janovská
Alena Rejmonová  |  14.3.2015 9:59:00
Vážený pane řediteli,
jsem členkou knihovny pobočka Janovská. Při poslední návštěvě, t.j.10.3.2015, jsem zjistila, že od
dubna 2015 se mění otevírací doba. Jelikož jsem ještě pracující, dojíždím do Liberce a moje pracovní doba je do 15.30hod., nová otevírací doba mi nevyhovuje. Asi nebudu jediná pracující, která tuto pobočku navštěvuje. Navíc mám knihovnu přímo před domem.
Zároveň chci pochválit a poděkovat za ochotu paní knihovnice Hany, která vždy poradí a vyjde vstříc
při hledání dobré knihy.
Děkuji za odpověď a věřím, že vyjdete vstříc i pracujícím
 
Změna provozní doby na pobočce Janovská
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  16.3.2015 7:35:34
Dobrý den z knihovny, děkuji vám, že využíváte našich služeb a dokážete ocenit a pochválit práci naší paní knihovnice. Mrzí mě, že vám provozní doba od dubna nebude vyhovovat, ale doporučuji Vám využít našich služeb na pobočce v ZŠ Mozartova (asi 200 m vzdálená), a to rovněž v úterý do 17:00 hodin. Nabídne Vám větší výběr knih, časopisů a přístup na internet. Pro pracující je však nejvýhodnější využívat služeb knihovny přímo v centru města, obzvláště pro jeho dobrou dostupnost veřejnou dopravou (5-10 minut ze Mšena), kde vám můžeme poskytnout nejvíce knihovnických služeb v příznivější a delší otevírací době. Kromě tradičních služeb získáte přístup i k zvukovým knihám, hudbě a filmům.
 
Změna provozní doby na pobočce Janovská
Anonymous  |  2.4.2015 11:20:46
Alena Rejmonová:
Děkuji za Vaší vyčerpávající odpověď, ale nicméně neřeší to, abych mohla tuto pobočku dále navštěvovat.
Jak je vidět z dalších příspěvků, učinil jste tento nešťastný krok nejen na pobočce Janovská.
Zřejmě Vám nezáleží na spokojených čtenářích a asi ani nemáte dostatečný přehled, jak to na těchto
okrajových pobočkách funguje. Zřejmě Vám ani nevadí, že přijde o spokojené návštěvníky.
Krásný den přeje Vaše bývalá čtenářka
16.2.2015
Šimon  |  16.2.2015 14:52:12
moc se nám to líbilo.
 
16.2.2015
uživatel Šimon Petrák  |  16.2.2015 14:53:46
 
16.2.2015
dětské oddělení  |  17.2.2015 7:25:41
Ahoj Šimone, děkujeme za pochvalu, moc nás to těší a doufáme, že naše oddělení zase brzy navštívíš.

Přejeme Ti pěkný den.

knihovnice z dětského oddělení
Nástroje smrti
Laura Krivdová  |  12.2.2015 15:12:53
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli máte sérii knih Nástroje smrti (6 dílů) a pokud ano zda jsou volné.
Děkuji.
 
Nástroje smrti
Alena Rozkovcová - OOS  |  12.2.2015 15:27:07
Laura Krivdová: Dobrý den, Vámi žádané knihy od Cassandry Clareové ve fondu naší knihovny zatím nemáme. Stanete-li se naší registrovanou čtenářkou, je možné vypůjčit je pro Vás formou MVS (meziknihovní výpůjční služba) z jiné knihovny.
  
Nástroje smrti
Laura Krivdová  |  12.2.2015 15:33:47
Alena Rozkovcová - OOS: Jsem u vás registrovaná, jen se neumím přihlásit do čtenářského konta.
   
Nástroje smrti
Alena Rozkovcová - OOS  |  13.2.2015 7:48:11
Laura Krivdová:Dobré ráno, pro snadnější porozumění vstupu do čtenářského konta by byla vhodná Vaše osobní návštěva v knihovně.
 
Nástroje smrti
Zdeněk Duda, ředitel knihovny  |  24.10.2016 15:26:40
Laura Krivdová: Lauro koukni se do katalogu.
Stejně si padlá na hlavu.
  
Nástroje smrti
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  25.10.2016 7:32:11
Autorovi výše uvedeného příspěvku doporučuji, aby se nevydával za někoho, kým není, a respektoval pravidla slušnosti.
Provozní řád
Iva Hrabálková  |  4.2.2015 17:04:11
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na následující otázky:
1) je možné se u vás registrovat online nebo musím osobně do knihovny?
2) je možné se dostat do oddělení dospělých i s kočárkem?
3) až se stanu členem knihovny je možné prohledávat katalog knihovny online? Budou vidět i aktuálně volné tituly a je možné si je online rezervovat?

Děkuji za odpověď :-)
 
Provozní řád
Alena Rozkovcová - OOS  |  5.2.2015 8:37:44
Iva Hrabálková:Iva Hrabálková:Dobrý den,odpovědi na Vaše otázky jsou následující:
1)online se můžete pouze předregistrovat, ale na přihlášení je potřebná Vaše osobní návštěva s občanským průkazem
2)do prvního patra budovy není možný přístup s kočárkem, ale řešením je postavit ho v přízemí u čítárny tak, aby na něj dohlédly knihovnice ze studovny
3)stanete-li se registrovanou čtenářkou naší knihovny, můžete si knihy online nejen vyhledávat, ale rovněž objednávat i rezervovat
Těšíme se na Vaši návštěvu:-)
  
Provozní řád
Iva Hrabálková  |  5.2.2015 8:41:48
Tak to je super :-)
Právě s těmi dětmi je lépe si knihy rezervovat doma v klidu a pak si je jen vyzvednout.
S tím kočárkem jsem stejně nepočítala, protože se v rámci dispozice budovy knihovny asi nic bezbariérového vymyslet nedá.
Děkuji mnohokrát za odpověď a přeji krásný den :-)
Nepřístupný katalog a čtenářské konto
Veronika Pozděnová  |  16.12.2014 20:33:14
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat zda máte pravidelné odstávky informačního systému knihovny nebo z jakého důvodu je nepřístupné hledání v katalogu a čtenářské konto.
V poslední době se mi velmi často stává, že se nemůžu přihlásit a vyhledávání v katalogu rovněž není přístupné. Například 16.12. 20:30 hod.

Přeji hezký den
Veronika Pozděnová
 
Nepřístupný katalog a čtenářské konto
Petr Hejhal – IT  |  17.12.2014 8:58:33
Dobrý den,
o pravidelné odstávky se nejedná, jsou to různé větší či menší problémy serveru, na kterém katalog běží, které se nám v posledních dnech bohužel kupí.
dobry den
svíčka  |  4.12.2014 14:06:59
jak udělat prukaz ?
 
dobry den
Alena Rozkovcová  |  4.12.2014 15:01:02
svíčka:Děkujeme za Váš zájem o členství v naší knihovně.V levém nabídkovém sloupečku na stránkách jablonecké knihovny pod ikonou KATALOG najdete na třetím řádku odkaz na
KATALOG A ČTENÁŘSKÉ KONTO a po rozkliknutí si můžete provést PŘEDREGISTRACI ČTENÁŘE. I tak je však potřebná Vaše osobní návštěva. S sebou si vezměte občanský průkaz a dle platného ceníku částku na registrační poplatek. Další provozní informace Vám ochotně poskytnou knihovnice na oddělení, které si přejete navštěvovat.
Dotaz
Zuzana  |  20.10.2014 23:33:27
Dobrý den, koupíte detektivku Naše heslo Apokalypsa? Prý je jako Agatha Christie a vraždí se tam na zámku a dá se hádat vrah. Děkuji
 
Dotaz
Jitka Nosková, oddělení pro dospělé čtenáře  |  21.10.2014 9:46:42
Dobrý den, kniha od Veroniky Černucké Naše heslo Apokalypsa (vydalo letos nakl. MOBA) je již našim čtenářům v oddělení pro dospělé čtenáře k dispozici. Máte-li zájem, můžete si ji tam vypůjčit.
Studovna
Michaela R.  |  3.9.2014 17:24:45
Dobrý den,
Je nutné pro vstup do studovny být registrovaným čtenářem?

Děkuji za odpověď :)
 
Studovna
Alena Rozkovcová - OOS  |  4.9.2014 8:17:22
Děkuji Vám za zájem o služby naší studovny. Registrace opravdu nutná není, stačí Váš podpis do knihy návštěv. Evidovány jsou však všechny prezenční výpůjčky knih i časopisů, využití internetu i placených databází, reprografické služby a wi-fi připojení.
Výroční zpráva
Hana Tužarská  |  19.5.2014 17:44:09
Vážený pane řediteli,
na Vašich webových stránkách jsem nenašla výroční zprávy z činnosti knihovny. Ráda bych se dozvěděla něco o počtu zaměstnanců, registrovaných čtenářích, výpůjčkách, rozpočtu, se kterým hospodaříte.
Děkuji, Mgr. H. Tužarská, Cheb
 
Výroční zpráva
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  21.5.2014 8:59:20
Dobrý den, děkuji vám za váš zájem přečíst si bližší informace o naší organizaci. Výroční zprávy nyní najdete v levém nabídkovém sloupci pod kontakty. Přeji hezký den.
 
Výroční zpráva
Hana Tužarská  |  21.5.2014 22:00:54
Hana Tužarská: Dobrý den,
děkuji za odpověď a příležitost se dozvědět o vaší knihovně velmi vyčerpávající informace. Přeji mnoho úspěchů v další činnosti.
S pozdravem Mgr. H. Tužarská
Ilustrace / obaly knih
Corvus  |  25.7.2012 0:25:48
Zdravím čtenáře a nadějné spisovatele,

chtěl jsem se zeptat, zda v rámci knihovny existuje nějaká soupiska jabloneckých/libereckých autorů, kteří by rádi prorazili se svou tvorbou. Měl bych zájem navrhovat obálky knih, případně i ilustrace. Uvítal bych spolupráci s nadějným spisovatelem/spisovatelkou a podpořil tak (především) jablonecké (nejen) mladé tvůrce. Pokud byste pro svou publikaci rádi sehnali originálního autora obálky, obraťte se na můj e-mail: burda.jarda@gmail.com nebo na icq # 230053964. Odpovím všem a rád naváži kontakt s budoucími/současnými spisovateli. Těším se na případnou spolupráci!
 
Ilustrace / obaly knih
Alena Rozkovcová - oddělení ostatních služeb  |  30.7.2012 11:28:26
Corvus:Dobrý den. Seznam regionálních autorů v knihovně nemáme, ale pokud si v naší regionální databázi osobností zadáte klíčové slovo "spisovatelé", objeví se přehled autorů a na některé z nich určitě najdete kontakt na internetu. Dalším užitečným pramenem by mohly být stránky: http://www.kruhautoruliberecka.cz/, případně by Vám mohla pomoci osobní návštěva regionálních nakladatelů.
  
Ilustrace / obaly knih
Corvus  |  1.8.2012 18:01:11
Alena Rozkovcová - oddělení ostatních služeb: Dobrý den, děkuji za informaci, stránky určitě vyzkouším.
Mám ráda dobré detektivky
MIrka  |  29.5.2012 18:46:06
Líbily se mi knížky z Moby od slečny (nebo paní) Černucké. Mám ráda české detektivky:-)
 
Mám ráda dobré detektivky
Jitka Nosková, oddělení pro dospělé čtenáře  |  30.5.2012 7:43:24
Hezký den,
od Veroniky Černucké máme zatím k dispozici pouze knihu Noc, kdy jsem měla zemřít. Nicméně v edici nakladatelství Moba Původní česká detektivka vyšla a je v naší půjčovně zastoupena celá řada dalších českých autorů, které určitě stojí za to si přečíst - Jan Cimický, Jan Zábrana, Barbara Ježková, Helena Hardenová, Jana Moravcová, Ivan P. Olenič, Hana Whitton (rovněž autorka velmi oblíbených historických románů), Zdeněk Třešňák, aj.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
dotaz na pana ředitele
Jitka Beranová  |  10.4.2012 18:27:23
Dobrý den pane řediteli,
chtěla jsem se zeptat jak je možné, že na internetových stránkách nabízíte slevu při placení ročního poplatku při předložení ITIC karty a ve skutečnosti, po předložení této karty mi sleva uznána nebyla (platba v březnu). Pokud platí nová pravidla, myslím, že by měla být změněna i na internetových stránkách knihovny. Dále mě trochu překvapuje výše nejenom ročního poplatku ale i další poplatky, které se v knihovně platí. Zajímalo by mě, jestli jste si nastudoval třeba ceník služeb Krajské knihovny v Liberci. Tam zřejmě chtějí klienty nalákat, zatím co u vás zřejmě odlákat.O tom svědčí i neukládané knihy na svá místa. Dříve, ještě se zkušenými zaměstnankyněmi bylo zcela jasné, kde najdeme zajímavé knihy. Čtenář byl velmi rychle obsloužen. Nyní to má ke staré kvalitě opravdu velmi daleko.
Děkuji za odpověď. Jitka Beranová
 
dotaz na pana ředitele
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  11.4.2012 8:08:25
Dobrý den, paní Beranová.
Pokud jste držitelem platné karty ITIC, máte nárok na slevu dle platného ceníku, který i na internetových stránkách je uveden v platné podobě. Znamená to tedy, že roční registrace je ve výši 140,- Kč. Při platbě na půl roku 70,- Kč. Pokud jste zaplatila jinou částku, požádám Vás o reklamaci přímo na oddělení. Máte-li zájem, můžete se na mě obrátit přímo a označit toho pracovníka, který Vás špatně informoval, popř. obsloužil. Platby za registrace, sankce, ostatní služby apod. jsou skutečně v knihovnách rozdílné. O vyjádření ke stížnosti ohledně rychlosti a způsobu řazení knih požádám vedoucí půjčoven.
 
dotaz na pana ředitele
Jitka Nosková, oddělení pro dospělé čtenáře  |  11.4.2012 11:30:50
Dobrý den,
velmi mě mrzí, že nejste s našimi službami spokojená a stěžujete si na jejich kvalitu. Pokud jste někdy měla pocit, že jste nebyla rychle a kvalitně obsloužena, nebylo to z naší strany úmyslné. Knihovnu navštěvuje poměrně velký počet čtenářů s různými nároky, řada z nich potřebuje pomoci s výběrem či vyhledáním knih - a proto tu koneckonců také jsme. Může tudíž nastat situace (obzvláště chybí-li z osobního či služebního důvodu jedna pracovnice), že nebude čtenář u výpůjčního pultu okamžitě obsloužen - a rozumný čtenář to jistě pochopí. Ze stejného důvodu se může stát, že nebudou všechny právě vrácené knihy zařazeny na své místo v regále. Jednak je kapacita našich regálů nedostatečná, pro knihy v nich není jednoduše dostatek místa, jednak se i velká část našich čtenářů velmi ráda probírá právě vrácenými knihami, které dočasně ukládáme na okno.
Pokud máte zájem o nabídku zajímavých knih (která je ovšem relativní, pro každého čtenáře je přitažlivé něco jiného), rády Vám samozřejmě knihy doporučíme. Knižní novinky jsou pak vystaveny na výstavce, popř. si je můžete vyhledat v našem on-line katalogu.

Pokud máte zájem, ráda bych si s Vámi osobně o Vašich negativních zkušenostech z naší půjčovny pohovořila, zajímaly by mě konkrétní případy, ke kterým došlo. Škoda, že jste mi o nich neřekla ihned při Vaší návštěvě, mohlo se vše vyřešit na místě.

Hezký den!
Bc. Jitka Nosková, vedoucí půjčoven
Objednávka detektivek
Mirek L.  |  29.3.2012 0:09:58
Dobrý den, v katalogu jsem nenašel detektivku Tajemství sedmi ještěrek. Budete ji mít? Vychází teď někdy. Děkuji
 
Objednávka detektivek
Jitka Nosková, Oddělení pro dospělé čtenáře  |  30.3.2012 7:46:40
Dobrý den, detektivní román české autorky Veroniky Černucké Tajemství sedmi ještěrek bude akvizičním oddělením naší knihovny objednán. Po zpracování bude k dispozici na oddělení pro dospělé čtenáře během měsíce dubna. Pokud byste měl zájem, můžete si zatím přečíst od této autorky knihu Noc, kdy jsem měla zemřít. Je k dispozici na stejném oddělení.

Hezký den!
Jitka Nosková
Beletrie
Jana  |  23.2.2012 21:58:56
Pěkný večer,
kdy asi budou do nabídky zařazeny románové novinky. Je konec února a zatím zařazujete pouze dvd a různé příručky.
Děkuji za odpověď.
Jana
 
Beletrie
Jitka Nosková, Oddělení pro dospělé čtenáře  |  24.2.2012 8:18:38
Dobrý den,
snažíme se, aby nabídka nových knih byla rozmanitá. Do fondu průběžně nakupujeme knihy všech žánrů. Veškeré knižní novinky je možné zobrazit prostřednictvím on-line katalogu v odkazu Seznamy a novinky. Zde si také můžete zvolit časový úsek (standardně je nastaveno zobrazování novinek za posledních 14 dní). V záložce Služby na našich webových stránkách a v podzáložce Tipy na knihy, CD a DVD pak zveřejňujeme každý měsíc výběr z knižních novinek, které jsou podle nás pro čtenáře zajímavé. Jedná se opravdu ale jen o výběr. Celkový přehled může poskytnout pouze on-line katalog. Rádi Vás budeme informovat o našich knižních novinkách i osobně v půjčovnách knihovny.

Hezký den!

Romance
Dana  |  8.2.2012 14:23:23
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli pro letošek počítáte s nákupem knih z nakladatelství vydávajících romance, romány pro ženy jako jsou Alpress, Domino, Oldag apod.
Zatím jsem v nabídce v tomto roce nic neviděla.
Děkuji za odpověď
Dana
 
Romance
katalogizace@knihovna.mestojablonec.cz  |  9.2.2012 7:55:56
Dobrý den,
již v předchozích letech jsme z těchto nakladatelství knihy brali. Budou-li v nabídce i letos, samozřejmě je koupíme. Hezký den.
 
Romance
katalogizace  |  20.2.2012 16:07:24
Dobrý den,
ano budeme nakupovat romantické romány od těchto nakladatelů. Záleží to na nabídce našeho hlavního dodavatele Beta- Dobrovský a distributorů, kteří k nám jezdí.
Jan
Anonymous  |  1.12.2011 7:52:54
Dobrý den.

Máte někdo zkušenost s těmito stránkami?
http://vsechny-obory.hyperprace.cz/kraje/Plzensky/par--0--15000-0--1-2--0--jablonec--0--0/

Hledám práci (adminsitrativní, od 15 tisíc), kamarádka mi doporučovala tyhle stránky, že si přes ně už dvakrát našla.

Děkuji.
 
Jan
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  1.12.2011 9:29:07
Dobrý den, nedomnívám se, že tato elektronická diskuse je určena problematice, o které píšete.
Dotaz
Papírníková  |  6.11.2011 19:55:41
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jste přemýšleli o rozšíření pracovní doby i na sobotu, v týdnu pracují někteří lidé do 18h a nemají tak možnost se přes den dostat do knihovny, toto by řešila sobota, alespoň dopoledne.

Děkuji za odpověď
 
Dotaz
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  7.11.2011 7:23:57
Dobrý den, o rozšíření provozu jsme již přemýšleli. Do hry však vstupují nezanedbatelné ekonomické a personální faktory ( snížení provozní dotace, snížení pracovních úvazků, vzrůst nákladů na energie apod. ).
Pochvala za dobré služby
Radka  |  7.10.2011 10:27:27
Dobrý den, dnes mne mile potěšila služba možnosti elektronického objednání knih. Doma jsem si přes internet vybrala co si chci půjčit a druhý den jsem si knihy mohla jen vyzvednout bez dlouhého hledání v regálech. Je to fajn, stejně jako už déle fungující možnost rezervace knihy s následným e-mailovým upozorněním, že je možné knihy vyzvednout. Za obě služby dík.
Elektronické knihy
Pepas87  |  14.9.2011 21:28:02
Dobrý den,

chtěl bych se jen informovat zda je, nebo se plánuje možnost vypůčky knih v elektronické podobě.

Děkuji za odpověď
 
Elektronické knihy
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  15.9.2011 7:27:51
V tuto chvíli nabízí knihovna k prezenčnímu půjčení v multimediálním oddělení elektronickou čtečku, která obsahuje několik autorsky volných děl. Rádi bychom od října umožnili i absenční výpůjčku této čtečky. Samozřejmě, tento způsob zatím supluje skutečné půjčování elektronických knih ne na takové úrovni, jak bychom si všichni přáli. O formě půjčování elektronických knih se ve světě českých veřejných knihoven vede diskuse, jak to provést technicky, levně a dobře.
Můžou i třináctiletí so studovny?
Didi  |  25.8.2011 14:24:12
Dobrý den,mohou do studovny a čítárny také já,pokud mi je 13 let ? Nebo je pouze pro dospělé?
Dějuji za odpověd.
 
Můžou i třináctiletí so studovny?
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  25.8.2011 14:59:59
Využít služeb studovny mohou i třináctiletí za předpokladu, že budou dodržovat knihovní řád, zvláště pak článek 14.
upomínky
zuík  |  21.8.2011 23:36:06
Ahoj. Chci se zeptat jestli vám chodí upomínky. Už sem dlouho nemocna a nemůžu vrátit knížky, ale žádná upomínka mi nepřišla. Takže nevím kolik mám platit. Nevíte jak sou ty pokuty ?
 
upomínky
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  22.8.2011 14:34:22
Poplatky za prolongace a sankční poplatky jsou uvedeny v ceníku služeb pro patřičné oddělení ( viz nabídka v levém sloupci ). V každém případě bych se na vašem místě telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu spojil s oddělením, ve kterém jste si knihovní dokumenty půjčil/-a, a požádal o jejich prodloužení ( pokud to již nelze uskutečnit přes čtenářské konto ).
Upozornění o nedodržení
Emma  |  22.7.2011 12:30:50
Dobrý den!
Nedodržela jsem výpůjční dobu a byla mi naúčtován poplatek 5Kč.Měla jsem sito hlídat, ale většinou mi chodila 1. upomínka na e-mail.Tentokrát(a už delší dobu) mi tato upomínka nepřišla.Kontrolovala jsem e-mailovou adresu kterou jsem zadala při registraci ale je správná.Nevíte čím to je?
A také se chci zeptat: V anketách jsou otázky o různých vychytávkách, - které zní velmi lákavě - jsou myšleny jako plán pro další rozvoj knihovny?
Děkuji moc za odpověď, Emma
 
Upozornění o nedodržení
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  25.7.2011 7:40:10
Za nedodržení výpůjční lhůty vybíráme symbolický poplatek, ve vašem případě se jedná o tzv. nultou upomínku ( neposílá se; bližší informace v ceníku ). Co se anket týče, ptáme se i na věci, které bychom do našich služeb i provozů rádi zavedli. Vzhledem k pořizovací ceně se jedná pochopitelně o plány a výhledy.
2 dotazy
David  |  4.7.2011 11:08:02
Chtěl bych se zeptat,

1) zda je nějaká naděje, že by se mohla v budoucnu knihovna přestěhovat do větších prostor v Lázních - psalo se o tom, pak vše utichlo (asi nejsou peníze)... vyvíjí se věc nějak?

2) V oddílu historie se píše, že "Ta v létě 1945 přebírá po zrušené německé knihovně budovu staré radnice a začíná téměř z ničeho." Co se stalo s knihovním fondem německé knihovny? Vždyť jistě měla po vyřazení pár procent nacistického shitu z fondu i knihy bez problémů a normálně použitelné (naučná lit., beletrie...). Je o tom něco známo, co se k jejím knihovním fondem stalo nebo kam se přesunul? třeba byste ještě byli schopni najít nějaké staré knihovnice-pamětnice. Pokud se o dokumentaci této mladší historie nezačne knihovna (nikdo jiný to neudělá) starat teď, v budoucnu bude už nezjistitelná, ztracená - bílé místo.

Držím palce ve všem, co knihovna podniká. Zdraví
David
 
2 dotazy
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  11.7.2011 13:51:33
Vážený Davide, děkuji Vám, že nám držíte palce. Naděje na novou knihovnu je vždy, ale plány jsou jen plány. Po roce 1945 převzala česká knihovna německý fond. Část knih byla vyřazena, část zpřístupněna v cizojazyčném oddělení ( od roku 1950 ), část předána do knihovny muzea skla a bižuterie, popř. do liberecké vědecké knihovny. Písemné záznamy se o tom nedochovaly. Do dnešní doby zůstal postupným vyřazováním jen malý fond, uložený ve studovně. Historií české veřejné knihovny se zabývá brožura Miroslava Škopána: Padesát let české veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou 1920 - 1970 ( vydala Okresní knihovna v roce 1969, uloženo ve studovně ). Historii knihovny a knihovnictví jsme věnovali přednášky Mgr. Jany Nové i setkání s Václavem Vostřákem. Váš zájem o historii nás těší. Možná že právě Vám se někdy podaří bílá místa zaplnit.
Chyba při načítání stránky
Veronika  |  6.3.2011 22:03:58
Dobrý den, celý víkend se snažím dostat na stránky katalogu hlavní budovy a přihlásit se ke svému účtu. Vždy mi to ale ohlásí chybu při načítání stránky. Vše ostatní, na co jsem na vašich stránkách klika, fungovalo. Nedá se tento problém nějak dostranit?
Děkuji předem
 
Chyba při načítání stránky
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  7.3.2011 7:48:44
Bohužel, nedá. Hlavní on line katalog nemusí být k dispozici na internetu v okamžiku, kdy dojde k výpadkům datových a hlasových služeb poskytovaných společností T-Mobile. Tento druh závady se T-Mobile stále nedaří vyřešit a odstranit.
?
věra  |  19.1.2011 22:03:23
dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli budete pořizovat knihu od JUSTINA CRONINA PŘECHOD děkuji
 
?
katalogizace  |  21.1.2011 12:51:37
Dobrý den,
knihu Přechod pravděpodobně nekoupíme, jelikž to zřejmě bude dílová věc a my máme na letošní rok snížené finance na nákup literatury.
Zlatá Makovice
Čtenář  |  19.12.2010 19:03:41
Moc se mi líbila Zlatá makovice a ostatní soutěže dětského oddělení, ale mrzí mě, že ceny se stále opakují.Nešlo by, abychom si mohli vybrat např. za 5ti cen?Díky
 
Zlatá Makovice
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  21.12.2010 14:05:59
Dobrý den z knihovny! Děkujeme za názor :-)
:)))
Anonymous  |  12.10.2010 20:29:05
Dekuji, dospelemu oddeleni za krasnou zalozku do knih.Udelala mi radost. :)
Nefunguje katalog
Pitipačka  |  6.8.2010 19:02:28
Dobrý den,

už několik dní se nemohu dostat na katalog ani na čtenářské konto. Prověřte, prosím, Váš server, asi tam bude nějaká chybka. Díky.
 
Nefunguje katalog
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  9.8.2010 7:11:11
Dobrý den, náš server pracuje spolehlivě a bez přerušení. Pokud se hlásíte ke katalogům poboček Šumava a Kokonín, ty jsou po dobu letních uzavírek vypnuty. Hlavní on line katalog nemusí být k dispozici na internetu v okamžiku, kdy dojde k výpadkům datových a hlasových služeb poskytovaných společností T-Mobile. Tento druh závady se T-Mobile stále nedaří vyřešit a odstranit.
Registrace
anonym  |  29.7.2010 11:43:27
Dobrý den,
je možné vypůjčit si CD z multimediálního oddělení i když nejsem zaregistrovaná?
Děkuji
 
Registrace
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  29.7.2010 12:49:10
Dobrý den, vypůjčit si CD nebo DVD absenčně, tj. mimo budovu, mohou pouze registrovaní uživatelé. Neregistrovaní si však mohou poslechnout CD přímo v oddělení, tj. na místě samém, jedná se o prezenční výpůjčku. Bližší informace o cenách naleznete v oddíle Ceník služeb. Pokud jste již registrovaným uživatelem v některé z našich půjčoven v hlavní budově, pak můžete využívat služeb multimediálního oddělení bez dalších registračních poplatků.
  
Registrace
anonym  |  3.1.2011 15:29:30
Zbyněk Duda, ředitel knihovny:
To znamená, pokud jsem registrována do jakéhokoli oddělení nebo do multimediálního?
   
Registrace
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  4.1.2011 7:19:31
To znamená, že pokud máte platnou registraci v hlavní budově v oddělení pro dospělé, či v oddělení pro děti, pak můžete využívat služeb multimediálního oddělení bez dalšího registračního poplatku.
katalog
reader  |  17.6.2010 23:06:20
proč nemáte jeden integrovaný katalog pro celou knihovnu, ale dílčí pro hlavní a pobočky? viz třeba podobnou situaci Městské knihovny v Praze www.mlp.cz
 
katalog
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  18.6.2010 9:06:11
Dobrý den. Elektronizace provozu našich poboček probíhala postupně, vždy jsme zvolili variantu v dané době technicky i finančně možnou. V on line režimu nyní pracují pobočky Janovská a Mšeno. Zbylé dvě mají samostatný režim a vězte, že v případech výpadků internetového spojení nemusí přerušit automatizovaný výpůjční protokol.
výročí?
Gablonzer  |  26.1.2010 9:03:58
Dobrý den, viděl jsem na hlavní straně webu logo jakéhosi výročí...dobře, ale knihovna by neměla zapomínat ani na své výročí založení jako MĚSTSKˇA VEŘEJNÁ INSTITUCE, tehdy německá. Česká knihovna vznikla jen jako soukromá, spolková. Je smutné, že tehdy nemohly být kvůli dobovým předsudkům všechny knihy v jediné instituci, ale je to součást historie. Dnes musíme reflektovat obě tradice. Institucionálně je knihovna pokračovatelkou staré Stadtbibliothek, obsahově pak jak české (větší část knih) tak německé (část fondu). Proto připomínejte prosím obě tradice vedle sebe abych se za vás jako Gablonzer nemusel hambit.
 
výročí?
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  26.1.2010 11:20:13
Vážený pane "Gablonzer", opravdu není třeba se za připomenutí výročí české veřejné knihovny stydět, neboť tím nikdo nepopírá existenci Die Deutsche Bücherei der Stadt Gablonz a.N., jak je patrné z oddílu historie na našich internetových stránkách a jak se mohli všichni přesvědčit na přednášce Mgr. Jany Nové, věnované knihovnám a knihovnictví v našem městě ve 2.pol.19.století a na počátku 20.století ( uskutečnila se 19.01.2010 v 17:00 hodin ). Dnešní městská knihovna si uvědomuje vazbu na obě předchůdkyně, a to jak po stránce obsahové ( řekněme jazykové ), tak formální ( institucionální ). V letošním roce je vhodné připomenout počátky české menšinové knihovny, v roce příštím pak 90.výročí otevření německé čítárny a v roce 2013 i výročí otevření knihovny městské. Ty tři 90 mi připadají velmi zajímavé, nemyslíte ?
  
výročí?
Gablonzer  |  3.2.2010 11:00:44
Zbyněk Duda, ředitel knihovny:

Obávám se, že došlo k dílčí dezinterpretaci toho, co jsem napsal. Mínil jsem se stydět za to, že NEpřipomínáte (v textu o historii knihovny) původní kořeny Městské knihovny; nikoli za to, jak píšete, že připomínáte i tradici založení knihovny české (že ji připomínáte pokládám za správné). Naopak, kdybyste připomínali pouze tradici Stadtbibliothek a tradici spolkové české knihovny ignorovali, cítil bych se zase zřejmě povinen vystoupit na obranu její. Jde mi jen o to, aby se knihovna jako následovnice obou znala k oběma tradicím, nic víc, nic míň. Jmenovaná přednáška mi bohužel unikla. Souhlasím, že tři devadesátky jsou skvělé! Přál bych vám, abyste přinejmenším tu třetí mohli už oslavit v nové prostornější budově v lázních.:)
   
výročí?
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  3.2.2010 12:20:19
Za přání k nové a prostornější budově děkujeme. Bohužel nemohu s Vámi souhlasit, že nepřipomínáme v textu o historii knihovny na internetových stránkách její předchůdkyně. Rozsah poskytnutých informací považujeme pro webový portál za dostačující. Podrobnější informace mohou zájemci čerpat z dostupné literatury, popř. z podobných přednášek, jako byla zmiňována výše.
  
výročí?
Gablonzer  |  3.2.2010 11:17:51
Zbyněk Duda, ředitel knihovny:

Ještě pár věcných výhrad k textu Historie:
1. Stadtbibliothek měla rovněž své předchůdce v německojazyčných spolkových knihovnách a půjčovnách už před otevřením Lesehalle. To by mělo být rovněž připomenuto.
2. Byly zde i jisté odkazy dobrodinců ve prospěch zřízení veřejné knihovny, stály by za připomenutí (MUDr. Anton Randa).
3. Svozy a "cizojazyčná" literatura. Němčina nebyla a není ani dnes v ČR v postavení cizího (zahraničního) jazyka. Je to jazyk menšinový (podobně jako třeba polština nebo romština), s ohromnou historickou úlohou, v novější době sice dějinným vývojem marginalizovaný, ale přesto jako menšinový a domácí nadále existující (40 000 mluvčích, v Jablonci a okolí kolem 1500). Jeho označení za "cizí" v jedné řadě s jazyky skutečně cizími (francouzština, angličtina...) je proto lehce urážlivé, i když chápu, že to nebylo myšleno zle.
   
výročí?
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  3.2.2010 12:24:21
K bodu 1. a 2. odpověď viz výše. Není tím však vyloučena možnost rozsah v budoucnu rozšířit. K bodu 3: Ano, v tomto případě to rozhodně nebylo myšleno zle. To nic nemění na tom, že cizojazyčné oddělení existovalo a že kromě knih v jazyce německém, polském apod. neobsahovalo i knihy v jazycích cizích.
Průkazka
Emma  |  5.12.2009 18:29:31
Dobrý den,
asi jsem ztratila průkazku.
Budu muset znovu vyplnip přihlášku abych mohla dostat novou?
Děkuji
 
Průkazka
dětské oddělení  |  8.12.2009 15:26:11
Dobrý den Emmo,
když ztratíš průkazku do knihovny, je tvou povinností nahlásit ztrátu, aby si na tvoji průkazku nepůjčil knihy někdo jiný. Nový průkaz ti vystavíme po třech měsících od nahlášení ztráty a zaplatíš 20,-Kč. Ale během této doby si můžeš dál půjčovat knihy.
Uvítala bych...
Emma  |  1.12.2009 19:39:51
Dobrý den,
moc ráda čtu knihy od spisovatelky Cathy Cassidy.
Uvítala bych v Oddělení Mládeže více knih od této spisovatelky.
A mám problém dostat se na své čtenářské konto.Neznám svůj pin.
Děkuji
 
Dětské oddělení
Anonymous  |  2.12.2009 8:39:02
Dobrý den Emmo, od spisovatelky Cassidy neustále doplňujeme do našeho fondu knihy všechny co vycházejí v knihkupectví. Stačí pouze sledovat náš on-line katalog, jestli už nějaká kniha opět vyšla. Můžeme ti jí i zarezervovat. Jak se dostat na své čtenářské konto ti rádi vysvětlíme až přijdeš příště do knihovny.
Proč to tam nemáte?
Batman  |  4.11.2009 20:15:21
Dobrej, chtela bych se zeptat: kyž sem v hlavní budově, tak se mi podaří najít v katalogu knihu i autora. A tady se mi to nejak nedaří.... Zadala jsem Paolini Christopher... Eldest i Christopher Paolini... Eldest, ale nic mi ti nenašlo. Co stim? Jak mám vědět jestli to uz nekdo vrátil?, nebo to ma puceny....
Děkuji za odpověd...
 
Proč to tam nemáte?
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  5.11.2009 7:30:28
Dobrý den z knihovny! Při práci s on-line katalogem je zapotřebí postupovat dle návodu ( rovněž uveřejněn na internetových stránkách knihovny ). Zadám-li do názvu Eldest, požadovaný titul se mi zobrazí. Zadám-li do kategorie autora požadované jméno (ve tvaru: příjmení, jméno), záznamy se mi zobrazí. Při vyhledávání je praktické uvést jen příjmení, neboť i pořadí, interpunkce a pauza mají vliv na konečný výsledek. Přeji více štěstí při práci s katalogem!
 
Proč to tam nemáte?
Emma  |  17.11.2009 17:40:21
Batman:
Musíte napsat pouze přímení autore nebo si v seznamu najít celé jméno.
Na seznamu jsou totiž u celých jmen číselné kody.
Sistém nezná celá jména bez kodu.
  
Proč to tam nemáte?
Anonymous  |  23.11.2009 10:06:43
Pokud v on-line katalogu kliknete na odkaz "Autor", objeví se vám rejstřík autorů. Číslo v závorce znamená, kolik titulů knih od daného autora je ve fondu knihovny, není to žádný kód a pro vyhledávání nemá toto číslo žádný význam. Čísla bezprostředně za jménem autora znamenají roky narození a úmrtí autora.
Autora v základním vyhledávání zadáte buď ve tvaru příjmení, jméno (příjmení čárka mezera jméno), nebo zadáním pouze příjmení.
 
Proč to tam nemáte?
Josef  |  7.12.2009 22:07:09
Batman: A znáš to starý dobrý přísloví: "Když všechno ostatní selže, přečti si návod!"? http://knihovna.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=15519&xuser=&lanG=cs&slozka=5832
Proč to tam nemáte?
Batman  |  4.11.2009 20:11:26
Dobrej, chtela bych se zeptat: kyž sem v hlavní budově, tak se mi podaří najít v katalogu knihu i autora. A tady se mi to nejak nedaří.... Zadala jsem Paolini Christopher... Eldest i Christopher Paolini... Eldest, ale nic mi ti nenašlo. Co stim? Jak mám vědět jestli to uz nekdo vrátil?, nebo to ma puceny....
Děkuji za odpověd...
Poděkování
Mirka Kopecká, ZŠ a MŠ Huntířov  |  20.10.2009 11:17:27
Dobrý den, rádi bychom Vám ještě touto cestou poděkovali za čtvrteční azyl u Vás v knihovně. Děkujeme za příjemné přijetí a představení knihovny. V příloze posílám "sluníčko" pro knihovnu a pozdrav dětí pro paní knihovnice(starší děti s deníky se záznamy o přečtených knihách).
Přeji hodně spokojených čtenářů. Mirka Kopecká

Základní škola a mateřská škola Huntířov
Jak se přihlásit
Libor  |  19.9.2009 13:54:55
Měl bych na Vás otázku, jak se mohu přihlásit do knihvny...To, jak to tam máten napsáno je uplně zmatené. Všichni lidé nevědí co je to RRMMDD
 
Jak se přihlásit
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  24.9.2009 8:04:34
Vážený Libore, pro přihlášení do čtenářského konta v on-line katalogu je zapotřebí znát jednak číslo průkazky ( kterou část je nutné použít, uvádíme v oddíle Hledáme v katalogu ) a PIN vytvořený z data narození, tedy RR - poslední dvojčíslí roku ( z roku 1980 vyberete 80), MM - číslo měsíce v roce (01 - leden, 12 - prosinec) a DD - číslo dne v měsíci (01 - první den v měsíci). Postup je analogický s tvorbou první části rodného čísla. Po přihlášení si můžete PIN upravit dle svého.
 
Jak se přihlásit
Barbora Sýkorová  |  4.11.2009 20:02:21
to je uplne normal.... RRMMDD je ROK MĚSÍC a DEN... takze kdyz ses narodil 23.9.1930 tak tam napíšeš... 300923...jasný??
otevírací doba
david  |  18.9.2009 19:42:26
mimochodem, nejen liberecká knihovna, ale dokonce i knihovna v malém turnově vás předstihla v lepší otevírací době a otevírání o víkendu... ;-)
 
otevírací doba
Josef  |  7.12.2009 22:05:14
david: ty jsi legrační..
otevírací doba
david  |  18.9.2009 18:46:20
přicházíte o velké množství čtenářů tím, že máte v sobotu i neděli zavřeno. nevím, proč je pořád pro tolik knihoven neděle nebo dokonce sobota tabu. spousta lidí v pracovní dny pracuje až do večera a nemá čas; sobotu a neděli ano, do knihovny by rádi přišli - a je zavřeno. zajímavé je, že zhruba před sto lety různé malé knihovny (i venkovské) mívaly otevřeno převážně v neděli nebo v sobotu odpoledne, z týchž důvodů, které jsem popsal výše. zkuste o tom popřemýšlet

druhá poznámka: vaše dějiny knihovny jsou neúplné, protože jde o knihovnu městskou, je právně dědičkou tradice staré německé Stadtbibliothek, byť kontinuitou knižního fondu je bohužel dědičkou české spolkové menšinové knihovny. Protože se v dnešní MK spojují tradice obou, měla by být v popisu historie knihovny i historie Stadtbibliothek, která je ostatně delší. Nemá ani smysl zastírat trapnou skutečnost, že fond Stadtbibliothek skončil z větší části zničen jen kvůli jazyku, kterým byl psán. Netřeba se za to stydět nebo to skrývat, dnešní lidé nemohou za činy někoho jiného cizího kdysi :-)

jinak držím palce
 
otevírací doba a historie knihovny
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  24.9.2009 7:50:22
Vážený Davide, o rozšíření hodin pro veřejnost jsme samozřejmě v knihovně přemýšleli. Do hry vstupují personální a ekonomické faktory, které nejsou nezanedbatelné. Co se týká kapitoly historie, nebylo naším cílem vytvářet obsáhlý elaborát, to ponechme historikům a publikacím věnovaným dané problematice. Z tohoto pohledu bude náš článek vždy neúplný.
 
otevírací doba
Josef  |  7.12.2009 22:13:03
david: Zamysli se. Myslíž, že tvoje věta (část věty) "spousta lidí v pracovní dny pracuje až do večera" na knihovníky neplatí? Oni tam nejsou do jánevimkolika?
?
Věra  |  10.5.2009 11:58:57
Dobrý den chci se zeptat prč nefunguje on-line katalog pro hlavní budovu a pobočku Mšeno děkuji za odpověd¨.
 
?
IT oddělení  |  11.5.2009 13:06:45
Věra : Dobrý den, výstup on-line katalogu nefungoval z důvodu závažné chyby výpůjčního systému, kterou se podařilo odstranit až během dnešního (pondělního) dopoledne. Za Vaše upozornění děkujeme.
dotaz
kristyna mikulova  |  7.5.2009 18:47:37
dobry den ja jsem byla u vas knihovne z pani ucitelkou golovou a my sme od vas dostaly ty prihlasky do knihoévny a neviiim kam tam mam jiit ahahhaha s tim papirem tak napiste!
 
odpověď
Měk-Oddělení mládeže  |  11.5.2009 8:36:26
Milá Kristýnko, s paní učitelkou Gollovou jste u nás byli na besedě a kdyby jste chtěli chodit do knihovny a půjčovat si knížky domů, tak jsme vám rozdali přihlášky.Takže pokud nechodíš ještě do knihovny a chtěla bys, tak stačí přinést vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku do oddělení mládeže, zaplatit půlroční poplatek a pak si můžeš u nás půjčit na jeden měsíc knihy a časopisy.
?
NIKOLA  |  29.3.2009 11:57:11
Dobrý den chtěla bych se zeptat,jestli do oddělení pro mládež dodáte novinky knížky od Jacqueline Wilsonové:Moje sestra Jodie a Líza Bublina.Předem děkuji za odpověd.
 
?
Měk-Oddělení mládeže  |  30.3.2009 8:09:14
Dobrý den, stále kupujeme knihy od spisovatelky Jacqueline Wilsonové, už máme ve fondu 32 titulů,ale knihy Moje sestra Jodie a Líza Bublina zatím ještě nemáme.
Dobrý den,
Michaela Hauferová  |  18.3.2009 16:35:24
prosím budete mít v nabídce knihu :
Natascha Kampusch - dívka ze sklepa? Děkuji za odpověd
 
Dobrý den,
Oddělení zpracování fondu  |  19.3.2009 6:57:19
Kniha je k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře, popř. na naší pobočce v Kokoníně. Bližší informace získáte v on-line katalogu.
Dotaz
Renata Zollerová  |  12.3.2009 19:46:18
Ráda bych se zeptala, jestli budete mít nějaké nové knížky od Thomase Breziny?

Děkuji za odpověď
 
Knihy od T. Breziny
Měk- oddělení mládeže  |  13.3.2009 10:35:39
Dobrý den,
V roce 2008 jsme koupili celkem 8 nových knih od tohoto autora. Nové knihy od Thomase Breziny jsou neustále doplňovány do fondu knihovny.
MÁTE?
NIKOLA  |  19.2.2009 8:37:43
DOBRÝ DEN CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT JESTLI MÁTE V ODĚLENÍ PRO MLÁDEŽ:SHAKESPIERA-ROMEA A JULII DĚKUJI.
 
MÁTE?
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  19.2.2009 9:14:00
Ano, máme! Potřebujete-li zjistit, zda máme tu či onu knihu, využijte služeb on-line katalogu, viz hlavní nabídka na našem portálu. Dozvíte se tak, zda je požadovaná kniha k dispozici, a pokud ne, lze si ji i zarezervovat.
Netka
Martin Pšenák  |  17.12.2008 12:17:15
Marošu, pomo mi prosím Tě. Mám kartu člena do knihovny, a do konce roka s neostavím do knihovny. nechci platit žádnou pokutu, proto Tě prosím, zkusm najít nejaký řešení. Kódový číslo oné karty je: 319007500389.
V knihovně sem nebyl už cca půl roku. byl sem mimo CZ. Nyní sem spátky, ale nee v JBC. budu rád, když mi pomůžeš z mým vzniklým problémem. Předem děkuji,

Pšenák Matin
 
Netka
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  18.12.2008 8:03:41
Pane Pšenáku, je mi líto, ale prostřednictvím návštěvní knihy tyto záležitosti nevyřizujeme. Jen připomenu, že základní výpůjční doba činí u knih 1 měsíc, poté lze výpůjčky za daných podmínek prodloužit, a to osobně, nebo elektronickou cestou prostřednictvím čtenářského konta, popř. e-mailovou poštou konkrétnímu oddělení či telefonicky. V odůvodněných případech prodloužení nerealizujeme. Důvody pro nedodržení výpůjční lhůty jsou pro knihovnu irelevantní.
Dětské odělení
Anonymous  |  22.11.2008 19:21:38
dobrý den chci se zeptat když mám vrátit knížky z dětské odělení do 25.11. ale po tuto dobu je uzavřeno dětské odělení tak jestli stačí knížky vrátit až zas bude odělení v provozu nebo jestli i tak musím zaplatit za nedodržení termínu.
 
Dětské odělení
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  24.11.2008 7:06:29
Pokud vám základní výpůjční lhůta vypršela v době uzavřeného dětského oddělení a knihy vrátíte bezprostředně po jeho otevření a uvedení do provozu, pak vám poplatky za její nedodržení nebudou účtovány. Oddělení pro děti bude opět otevřeno v úterý 2.prosince od 12.30 hodin.
Zaniklá sláva savců
Veronika  |  27.10.2008 15:42:03
Dobrý den, na internetu jsem se dočetla o knížce Zanklá sláva savců z roku 2005 od dvojice autorů O. FEJFAR, P. MAJOR. Když jsem hledala v katalogu, knížku jsem nenašla.
Zajímal by mě, zda tuto knížku přece jenom máte nebo ne.
Děkuji za odpověď.
 
Zaniklá sláva savců
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  29.10.2008 7:01:19
Dobrý den, Veroniko! Požadovanou knihu ve fondu nemáme. Lze však využít meziknihovní výpůjční službu (poplatek 50,- Kč na poštovné a balné). Svůj požadavek můžete vznést na oddělení půjčoven.
Poděkování
Jezefova Dagmar  |  10.6.2008 19:08:53
Hezký den,
chtěla bych touto formou poděkovat paní ze studovny. V pondělí, přestože byla doba oběda, pomáhala mi vyhledat všechny informace ohledně bydlení a byla neobyčejně ochotná a příjemná. V dnešní době se člověk s takovou ochotou shledá málokde. Děkuji.
Dagmar Jezefová
Poděkování
L. Rajšlová  |  21.12.2007 9:12:13
Vážení zaměstnanci Městské knihovny v Jablonci n.Nis.,


přeji Vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do příštího roku hodně zdraví, štěstí, a pracovní úspěchy.

Vysoce hodnotím a děkuji za dosavadní spolupráci, zejména v oddělení studovny-čítárny
a zároveň se těším na další v roce 2008.

S pozdravem L. Rajšlová.
Poděkování
L. Rajšlová, Jablonec n.N.  |  20.12.2007 13:11:34
Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poděkovat pracovnicím z oddělení čítárny-studovny za jejich profesionální ochotu a maximální snahu vyjít vstříc nám občanům.

Děkuji a zdravím L. Rajšlová
Pomoc, prosím!
Christina  |  11.11.2007 15:29:33
Dobrý den. Jmenuji se christina a pravidelně každým týdnem navštěvuji MěK Jablonec, dětské oddělení už po dobu půl roku. Nedávno byla zavedena pobočka knihovny i u nás na škole, ZŠ ŠUMAVA. Chtěla jsem si obstarat průkazku i tam, jelikož jsem věrný čtenář, ale nestihla jsem to. chci se zeptat, vaše pobočka u nás ve škole funguje už asi měsíc, je možné i po této době koupit si zde průkazku, a kdyby ano, kolik by stála? Děkuji a omlouvám se za pravopisné chyby.
 
Pomoc, prosím!
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  12.11.2007 7:11:31
Milá Christino, na jakékoliv pobočce se můžeš zaregistrovat, a pokud máš navíc i platnou registraci v hlavní budově, získáváš registraci na pobočce zdarma. Je však nutné předložit čtenářský průkaz pro ověření platnosti registrace.
Pochvala
Kacenka  |  19.6.2007 9:49:15
Dobrý den, chtěla bych touto formou pochválit dětské oddělení, do kterého chodím sice krátce, ale pokaždé jsem byla velice mile překvapena, jak s příjemnou obsluhou tak s ochotou vyhledat mnou potřebné studijní materiály.Díky s pozdravem Kateřina
Nádhera!!!!!!!!
P-pussinka  |  12.6.2007 14:52:30
Nové stránky knihovny mě moc potěšili,na internet chodím rádaOddělení dětí je opravdu moc zajímavé,mám to tam moc ráda.
DĚKUJI A BRZY NAPÍŠU ZAS(hele,kdo si che semnou písat at napíše na:hanoooour@seznam.cz
díkes.......P-pussinka
ads
podo  |  2.5.2007 22:59:31
Fajn stranka!!!! Hod si na nu google adsense. Mozes na tom fajn zarabat.
Viac info na:

http://letsmakesomemoneyonline.blogspot.com
Poděkování
Anonymous  |  19.4.2007 16:38:20
Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům jablonecké knihovny-oddělení dospělých. Studuji TU Liberec,ke svému studiu potřebuji mnoho literatury,¨zaměstnanci tohoto oddělení mi vždy pomohou obstarat odbornou literaturu po celé ČR. Od svých kolegů studentů vím, že to není samozřejmost a že v některých jiných knihovnách jim takto vstříc nevycházejí. Proto jim chci za to velmi poděkovat, velmi mi to mé studium usnadňuje. M.Havlíčková,Nová Pasířská 29,Jablonec nad Nisou.
Poděkování
Anonymous  |  11.4.2007 11:17:28

Děti 3. a 4. oddělení ŠD ze základní školy v Liberecké ulici, děkují za příjemně strávené odpoledne v městské knihovně. Navštívily jsme již podruhé výtvarnou dílnu p. Z.Svobodné. Rádi přijdeme zase. Děkujeme
Otevírací doba
Zuzanka od Konopáčů  |  23.2.2007 21:42:51
Dobrý den. Prosím Vás, ať jsem hledala jak jsem hledala, nepodařilo se mi najít otevírací dobu knihovny. Jen by mě zajímalo, jestli máte otevřeno i v sobotu dopoledne. Děkuji. Přeji hezký den.
 
Otevírací doba
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  27.2.2007 7:45:03
Přeji dobrý den! Otvírací doba jednotlivých oddělení je uvedena v hlavní nabídce úvodní strany pod názvem Výpůjční doba, pro jednotlivé pobočky v jejich vlastní sekci Pobočky. V sobotu otevřeno není.
Poděkování
Miluše Regnerová  |  21.12.2006 20:52:30
V podvečer dne 19.12.2006 jsem po delší době navštívila čítárnu jablonecké knihovny. Mile mě překvapila ochota, se kterou se mi věnovala paní ze studovny. Ochotně mi vyhledávala zákony, které jsem potřebovala, přestože lidí, kteří něco chtěli, bylo víc. I když na všechno byla sama, zvládala to s úsměvem. Chtěla bych jí touto cestou poděkovat a popřát hezké Vánoce, i když nevím, jak se jmenovala. Ať jí úsměv a ochota vydrží.
Miluše Regnerová
týden knihoven
vycovatelky ZŠ  |  20.10.2006 9:12:33
4.a 5.10.2006 v rámci týdnu knihoven, jsme navštívili (2.tř.) výtvarnou dílnu p.Z.Svobodné. Děti vyráběly papírového a pohyblivého mimozemšťana. Pracovaly s nadšením, marťánci se moc povedli i když bez pomoci p.Svobodné by výsledek nebyl tak pěkný. Moc se nám v dílně líbilo a těšíme se, že si na nás p.Svobodná zase vzpomene a pozve nás. Jěště jednou děkujeme. S pozdravem 3.+4.oddělení ŠD ZŠ Liberecká
ON - LINE katalog
Alena Svobodová  |  29.8.2006 21:50:49
Zdravím, nerada se musím opakovat, jak již někteří čtenáři v této diskusi, ale katalog opět nefunguje, jak už je asi jeho zvykem. Nedalo by se s tím něco dělat? Děkuji
 
ON - LINE katalog
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  30.8.2006 8:06:48
Přeji dobrý den z knihovny, paní Svobodová! Těší mě, že používáte naše internetové stránky i náš on-line katalog, a věřte, že mě jeho výpadky mrzí. Nejsou až tak časté, jak se může zdát. Ale i technika si žádá své, a tak je možné, že restartování serveru znemožní na určitou dobu zveřejňování katalogu na internetu. Automat, který sleduje přístupnost katalogu, žádnou závadu nenahlásil.
Za upozornění děkuji a přeji příjemný den!
Pekne stranky
Radka  |  27.7.2006 8:28:29
Stranky obcas navstevuji a libi se mi. Vsechno co jsem potrebovala, jsem tu vzdy taky nasla. Chvalim, chvalim a chvalim, jen tak dal!
Pochvala
ALeš  |  17.7.2006 21:28:40
Ahoj, moc pěkné stránky, plné užitečných informací, moc se mi líbí.
kopou do mne
Skopaný  |  15.7.2006 18:18:08
S. O. S. - ; Zase tady (v Olomouci) do mne kopou neznámí telepati jakousi bioenergií.
Kdo poradí, pomůže? d.dvoracek@tiscali.cz
 
kopou do mne
Max  |  28.7.2006 16:33:57
Skopaný: upřesni prosím problém
škoda!!!
Ernie  |  9.7.2006 19:51:55
Škoda, že vám opět nefunguje katalog. Sice pěkné stránky, ale pokud nejsou funkční....
 
škoda!!!
Anonymous  |  9.7.2006 19:53:44
Ernie:
Právě jsem si všiml, že to inzerujete dopředu. To vás sice trochu omlouvá, nic to nemění na tom, že když ho potřebuji není funkční.
Studovna
Iveta Suchardová, Jablonec nad Nisou  |  16.5.2006 19:43:44
Dobrý den,
vzhledem k mému dnešnímu velmi pozitivnímu zážitku ve studovně, mě napadlo touto cestou poděkovat oběma zaměstnankyním studovny za ochotu, s níž se mi věnovaly. Obě paní byly velice milé a a zahrnuly mě takovým množstvím informací, že jsem je nestihla ani všechny zpracovat, takže: "Vážené dámy, děkuji a doufám, že budu mít brzy důvod k další návštěvě studovny.
Poplatek za internet
Jana  |  11.5.2006 15:40:38
Dobrý den pane řediteli,
zajímalo by mne, jak máte řešené poplatky za užití internetu. Nedávno jsem v knihovně využila internet. Zaujalo mě, že mladík si řekl o peněžitou částku, tu si jen tak položil na stůl a vůbec se neobtěžoval vydat jakýkoli doklad. Když jsem si o doklad řekla, dostala jsem hodně zažloutlý paragon. Připadalo mi to divný...
 
Poplatek za internet
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  12.5.2006 8:06:38
Vážená Jano, nemyslím, že by obsluha postupovala špatně. Na vyžádání vám vystavila doklad, který bez ohledu na barvu obsahuje všechny náležitosti paragonu: číslo, druh služby, poplatek, datum, razítko a podpis. Výše poplatků za jednotlivé služby je zveřejněna. Vybrané poplatky jsou součástí tržby, kterou na základě písemných podkladů odevzdává obsluha na ekonomické oddělení.
Beseda o současné české literatuře
Ing. Dagmar Březinová, Střední škola technická, Jablonec n.N.  |  27.2.2006 13:39:25
Dobrý den pane řediteli,
ráda bych Vám touto cestou sdělila, že jsme se minulou středu, 22.2. zúčastnili v knihovně besedy o současné české literatuře. Připravila ji pro nás paní Ziklová. Již v loňském roce studenti naší školy navštívili knihovnu kvůli této besedě.
Byla vynikající. Paní Ziklová ji vždy má velmi dobře připravenou, s mnoha ukázkami i zajímavým povídáním, prostě to s mladými posluchači umí. Ve středu si besedu vyslechlo víc jak 50 letošních maturantů a věřím, že jim určitě pomohla získat informace o dnešní literatuře a dnešních autorech.
Paní Ziklové ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další spolupráci s knihovnou, která nám vždycky vyšla vstříc.
Bezdomovci v čítárně
pravidelný návštěvník čítárny  |  14.2.2006 15:43:13
Jsem přesvědčen, že prostory čítárny by neměly sloužit jako náhradní pobyt pro bezdomovce, kteří ostatní návštěvníky obtěžují svým nepřekonatelným zápachem a chrápáním. Slušné návštěvníky nutí tyto okolnosti k odchodu. Prosím, pokuste se tento problém vyřešit.
 
Bezdomovci v čítárně
Zbyněk Duda, ředitel knihovny  |  15.2.2006 8:13:45
Milý návštěvníku čítárny, podle zákona č. 257/2001 Sb. je knihovna zařízením, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby. Tedy i těm, co vám osobně nevoní. Co se "chrápání" týče, upozorněte službu konajícího pracovníka, aby dotyčného probudil a připomněl mu účel, za kterým knihovnu navštívil, jinak by mohl být vykázán. Není však v pravomoci obsluhy rozhodnout o tom, kdo ještě voní a kdo už zapáchá. Z těchto důvodů obsluha zajišťuje větrání prostor dle možností a využívá osvěžovače vzduchu. Cením si vašich pravidelných návštěv a věřím, že příště sám nabídnete pomoc či radu tomu, kdo podle vás přišel o svůj domov a nyní usíná nad novinami v čítárně.
  
Bezdomovci v čítárně
David  |  4.7.2011 10:59:48
Zbyněk Duda, ředitel knihovny:

To jste napsal velmi dobře, naprostý souhlas.
 
Bezdomovci v čítárně
Jaroslava Svobodová  |  1.3.2006 13:59:35
Také jsem měla tu čest setkat se v prostorách vestibulu z bezdomovcem. Jelikož knihovnu navštěvuji s kočárkem, musela jsem ho vynést až k čítárně. Je to opravdu nepříjemný pohled a člověk má i tak trochu strach. Já vím, že ti lidé jsou svým způsobem chudáci, ale většinou si za to můžou sami a po delší domě bez domova už ani nemají snahu nějaký byt či práci hledat.
Nové stránky
Kačka  |  10.2.2006 12:53:23
S radostí jsem konstatovala, že i jablonecká knihovna vylepšila své stránky. Vzhledem k tomu, že nejsem místní a do města dojíždím, oceňuji zejména možnost zjistit spoustu informací důležitých pro mě čtenáře z domova. Jen tak dál. Snad to není poslední změna k lepšímu...
Skvělé
Lucik  |  20.1.2006 22:42:37
Stránky se vám opravdu moc povedly...je to super...
Web
Nicol  |  16.1.2006 13:00:25
Udělali jste mi skutečně radost. Nový web mě příjemně oslovil. Líbí se mi a budu tu určitě často. Těším se na aktuality. Hodně štěstí.
 
Web
Naďa Kubová  |  31.1.2006 11:24:54
Nové internetové stránky knihovny se mi moc líbí. Oceňuji možnosti různých aktivit nás čtenářů přes internet. Jedním slovem - PRIMA

Vložit příspěvek

Autor
Jméno:
E-mail*:
Zapamatovat údaje:

* Vyplňte jen pokud chcete dostávat příspěvky z této diskuze na e-mail

Váš příspěvek
Nadpis:
Text:
Antispam*: opište následující kód: antispamový kód
 

*Do políčka opište kód psaný červeně. Toto opatření zabraňuje spamovacím robotům zadávat reklamní příspěvky a slouží k ochraně této diskuze.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load