Návrat k běžnému provozu knihovny

Logo od 3 / 2015

Vážení čtenáři,

skončil letní provoz a knihovna se vrací ke svému běžnému celoročnímu provozu. V souladu s protiepidemickými opatřeními však s regulací počtu návštěvníků, které může na jednotlivých odděleních současně obsloužit. Respektujte proto pokyny knihovníků a dodržujte základní pravidlo 3 R (rozestupy 1,5 metru, ochrana úst a nosu respirátory, dezinfekce rukou). Při návštěvě kulturního pořadu, besedy, přednášky, promítání, semináře vás žádáme o dodržování rozestupů (proto je omezena kapacita sálu a k dispozici jsou jen místa k sezení s rozestupy 1,5 m). Mějte prosím nasazenou ochranu dýchacích cest - respirátor FFP2, KN95  nebo nanoroušku a rovněž u sebe potvrzení / platný doklad o bezinfekčnosti. Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci knihovny. Děkujeme vám, že jste ochotní toto vše podstoupit a zůstáváte městské knihovně nadále nakloněni. Velmi si toho vážíme!


Maximální počet najednou obsluhovaných návštěvníků na odděleních:


Oddělení pro dospělé čtenáře  20

Oddělení pro děti a mládež  10

Multimediální oddělení  5

Pobočka Mšeno i Šumava 6

Pobočka Kokonín 8

Studovna 2, čítárna 2, u kopírky 1. Doba návštěvy studovny a čítárny omezena na 30 minut.

Děkujeme vám, že jste ochotní toto vše podstoupit a zůstáváte městské knihovně nadále nakloněni. Velmi si toho vážíme!


Vytvořeno 1.9.2021 8:43:21 | přečteno 160x | Zbynek Duda
load