České země v sevření dvou totalitních režimů 1939 - 1989

PhDr. Jan Stříbrný

Závěr cyklu Svoboda není samozřejmost byl věnován totalitním režimům v novodobých českých dějinách. Na dané téma vystoupil 18.listopadu v 18:00 hodin v městské knihovně PhDr. Jan Stříbrný.

PhDr. Jan Stříbrný se věnuje moderním československým dějinám, a to jak historii druhého odboje, tak persekuci Židů a postavení církví v letech 1939 - 1945. Působil v ústředí Českého svazu protifašistických bojovníků, v Historickém ústavu Armády České republiky a také v Památníku odboje. Spolupracuje také s dokumentační komisí Konfederace politických vězňů a podílí se na vedení České křesťanské akademie. Ve své přednášce se zabýval problematikou postavení člověka mezi odbojem a kolaborací, rezistencí a koexistencí, zradou a hrdinstvím.

České země v sevření dvou totalitních režimů 1939 - 1989

PhDr. Jan Stříbrný

PhDr. Jan Stříbrný

 
PhDr. Jan Stříbrný

PhDr. Jan Stříbrný

 
 
Vytvořeno 19.11.2009 8:39:16 | přečteno 1618x | Zbynek Duda