Cestou necestou, městem neměstem

Cestou necestou ...

Slavnostní vyhlášení vítězů II.ročníku fotografické soutěže na téma Cestou necestou, městem neměstem proběhlo za doprovodu hudební skupiny Turunuka a zástupců fotoklubu Nekras, obchodu Foto - Laccer, libereckého Knihkupectví Fryč a města Jablonce n.N. ve čtvrtek 3.června 2010. Hodnotilo se celkem 101 fotografií 44 autorů. Výběr 19 nejlepších snímků (včetně výherních) bude vystaven na schodišti knihovny do konce srpna. Vítězové si odnesli poukázky na zboží a služby z nabídky Foto Laccer, odbornou i krásnou literaturu, brašny a pouzdra na fotoaparáty.

Cestou necestou, městem neměstem

* * *

Výsledková listina:

kategorie do 16 let:

Kamila Trnková - Město naruby

Tomáš Kurfiřt - Čmelák

Tomáš Drofa - Odlesk v kaluži

.

kategorie nad 16 let:

Aleš Bártl - Cestou necestou

Jana Vágnerová - Bilaterální svět

Václav Novotný - Kruhový objezd

* * *

Pravidla a podmínky fotografické soutěže:

.

 • Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., dále jen pořadatel.
 • Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií (do 16 let a nad 16 let).
 • Soutěž probíhá od 1. 2. 2010 do 14. 5. 2010 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
 • Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší něž čtyři měsíce. Snímky společně s vyplněnou přihláškou dodávejte pouze v elektronické podobě ve formátu JPG nejjednodušeji e-mailem na adresu video@knihovna.mestojablonec.cz (do předmětu zprávy uveďte „Fotografická soutěž 2010“), nebo osobně na CD, DVD, disketě, či USB zařízení. Maximální velikost jednoho souboru může být 1,5 MB (1 572 864 B). Minimální požadovaná velikost fotografií je 800 × 600 pixelů a maximální 1600 × 1200 pixelů.
 • Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „CESTOU NECESTOU, MĚSTEM NEMĚSTEM“. Maximální počet snímků přihlášených jedním soutěžícím jsou tři. Ukaže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže bez náhrady vyloučen.
 • Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář.
 • Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
 • Zaslané snímky po ukončení soutěže pořadatel nevrací.
 • Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže.

* * *

Partneři soutěže:
Projekt Jablonec 2010, FOTO LACCER - Jablonec n.N., Knihkupectví a antikvariát Fryč - Liberec

* * *

Cestou necestou, městem neměstem

fotografická soutěž 2010
Cestou necestou, městem neměstem

Cestou necestou, městem neměstem

 
Cestou necestou ...

Cestou necestou ...

Aleš Bártl
 
Cestou necestou ...

Cestou necestou ...

Jana Vágnerová
 
Cestou necestou ...

Cestou necestou ...

Václav Novotný
 
Cestou necestou ...

Cestou necestou ...

Tomáš Kurfiřt
 
Cestou necestou ...

Cestou necestou ...

Kamila Trnková
 
Cestou necestou ...

Cestou necestou ...

Tomáš Drofa
 
Na vyhlášení výsledků

Na vyhlášení výsledků

 
Na vyhlášení výsledků

Na vyhlášení výsledků

 
Vítězové z I.soutěžní kategorie

Vítězové z I.soutěžní kategorie

 
Vítěz z II.soutěžní kategorie

Vítěz z II.soutěžní kategorie

 
Poděkování zástupcům sponzorů

Poděkování zástupcům sponzorů

 
skupina Turunuka

skupina Turunuka

 
skupina Turunuka

skupina Turunuka

 
 
Vytvořeno 4.6.2010 9:59:04 | přečteno 4320x | Zbynek Duda
load