Dějiny služební kynologie

Dějiny služební kynologie

Jiří Rulc, ředitel městské policie, představil 25.ledna 2011 svou knihu, věnovanou dokumentaci vývoje služební kynologie v ozbrojených, bezpečnostních a vojenských sborech.

Jiří Rulc pracoval u Policie ČR, působil na Policejním prezidiu ČR i na Ministerstvu vnitra ČR, podílel se na tvorbě celé řady metodických a normativních dokumentů, na výcviku metod k odhalování příčin požárů apod., na organizaci významných kynologických akcí. Sám získal i mnohá ocenění, neboť se kynologii věnuje již 40 let. K zachycení dějinného vývoje služební kynologie ho nepřivedla jen láska k psům, ale především chuť zhodnotit své dosavadní zkušenosti, vyvrátit celou řadu polopravd, reagovat na nedostatek odborné literatury a vzdát hold kynologům-psovodům za jejich nezměrnou píli a osobní nasazení. Ačkoliv kniha pro svůj rozsah nepojme všechna fakta, snaží se zachytit historické začátky kynologie, počátky využití psů nejen u policie, ale i celní správy, vězeňské služby a v armádě, obsahuje medailony významných osobností, zmiňujě chovatelská a výcviková střediska a připomíná i sportovní úspěchy. Knihu si lze půjčit v městské knihovně.

Dějiny služební kynologie

Dějiny služební kynologie

Dějiny služební kynologie

 
Dějiny služební kynologie

Dějiny služební kynologie

 
Dějiny služební kynologie

Dějiny služební kynologie

 
Dějiny služební kynologie

Dějiny služební kynologie

 
Dějiny služební kynologie

Dějiny služební kynologie

 
 
Vytvořeno 26.1.2011 9:31:52 | přečteno 1674x | Zbynek Duda
load