Habsburkové a Jablonec v dlouhém 19.století

Habsburkové a Jablonec

O návštěvách příslušníků panovnického rodu pohovořila v úterý 20.dubna 2010 Mgr. Jana Nová. Svou přednášku proložila obrazovými materiály i filmovým dokumentem.

Ať přímo ve městě, nebo v jeho bezprostředním okolí vítali Jablonečané Josefa II., arcivévodu Štěpána, arcivévodu Karla Ludvíka, arcivévodu Ferdinanda Karla či císaře Františka Josefa I. A vždy se řešilo, co se významné návštěvě ukáže, kdo představí a v jakém pořadí a s čím se kdo pochlubí. Ani tenkrát se nesmělo zapomenout na zajištění bezpečnosti důležitého hosta.

Hovory pod rampou za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Vytvořeno 21.4.2010 8:44:38 | přečteno 1759x | Zbynek Duda
load