Rok na vsi aneb fotografická soutěž 2013

Fotosoutěž 2013

Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku fotografické soutěže na téma Rok na vsi proběhlo v audiovizuálním sále jablonecké knihovny ve středu 29. května 2013 pod záštitou náměstkyně primátora Soni Paukrtové a odborných garantů soutěže: prezidenta fotoklubu Balvan Zbyňka Cincibuse a zástupců firmy FOTO LACCER. Hudební doprovod zajistila rocková skupina ERIDU. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2013.

Odborná porota hodnotila na 107 prací 47 přispěvovatelů v kategoriích do 16 let a nad 16 let. V každé kategorii ocenila práce tří fotografů:

Kategorie do 16 let:

1. místo - Tomáš Drofa - Život skrze sklo
2. místo - Lucie Svobodová - Pohled na zimní krajinu
3. místo - Sára Fleišerová - Kapky rosy

Kategorie nad 16 let:

1. místo - Jan Pavelka - Svačina
2. místo - Vladimír Martínek - Bez názvu
3. místo - Ladislav Mrňa - Z Jizerky

Nejlepší práce jsou od června do konce srpna vystaveny na schodišti hlavní budovy knihovny.

Pravidla fotografické soutěže:

  • Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., dále jen pořadatel.
  • Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 16 let a nad 16 let.
  • Soutěž probíhá od 1. 2. 2013 do 10. 5. 2013 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
  • Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší něž rok. Snímky společně s kontaktními údaji (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, případně telefon) a názvy snímků dodávejte pouze v elektronické podobě ve formátu JPG, nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce soutez@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1600 × 1200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“.
  • Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „ROK NA VSI“. Maximální počet snímků přihlášených jedním soutěžícím jsou tři. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže bez náhrady vyloučen.
  • Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé, a to i po jejím skončení. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové a nebo v elektronické podobě v rámci soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář.
  • Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
  • Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže.

Vyhlášení výsledků

Tomáš Drofa

Tomáš Drofa

Život skrze sklo
 
Lucie Svobodová

Lucie Svobodová

Pohled na zimní krajinu
 
Sára Fleišerová

Sára Fleišerová

Kapky rosy
 
Jan Pavelka

Jan Pavelka

Svačina
 
Vladimír Martínek

Vladimír Martínek

Bez názvu
 
Ladislav Mrňa

Ladislav Mrňa

Z Jizerky
 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
 
Vytvořeno 31.1.2013 7:47:13 - aktualizováno 30.5.2013 9:57:17 | přečteno 2855x | Zbynek Duda
load