Legendární hrdinové pohraničí aneb Krakonoš a Krabat 2015

Legendární hrdinové pohraničí

IX. ročník mezinárodní výtvarné soutěže, vyhlášené pořadateli Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Ksiaznica Karkonoska” a Kultur – Und Weiterbildungsgesellschaft mbH pod názvem Legendární hrdinové pohraničí, má jablonecké vítěze v kategorii 16-19 let i čestné uznání. Soutěž se pořádá od roku 1996 pro děti a mládež, obyvatele Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”, dříve známa jako Krakonoš, Krabat – znáte je? Za cíl si klade popularizaci legendárních postav: vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a lužického čaroděje Krabata, jež po staletí existují v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polského, německého a českého pohraničí. 

Vyhlášení výsledků proběhlo 10. října 2015 v jelenohorské knihovně!

Gratulujeme jabloneckým účastníkům soutěže k velkému úspěchu:
Adéle Savrukové za čestné uznání
a vítězkyním v kategorii 16 - 19 let:
Evě Lednové za 1. místo,
Alexandře Zajíčkové za 2. místo,
Johaně Petráčkové za 3. místo.

Pravidla IX. ročníku výtvarné soutěže „Legendární hrdinové pohraničí”

1. Soutěž je určena pro dětí a mládež ve věku 7 - 19 let z Polska, Německa a Čech.

2. Cílem soutěže je:

- popularizace legendárních postav: vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a lužického čaroděje Krabata, po staletí existujících v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polského, německého a českého pohraničí;

- péče a upevňování společné kulturní tradice prostřednictvím umění;

- umělecké vzdělávání a prezentace tvorby dětí a mládeže.

3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci v libovolné výtvarné technice: kresba, koláž, grafika, řezba atp. Rozměry prací jsou libovolné, horní hranice výtvarných prací je 70 x 100 cm.

4. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce.

5. Do soutěže mohou být přihlášeny výhradně práce, které dosud nezískaly ceny v jiných soutěžích a výstavách.

6. Účastníci na zadní stranu prací uvedou název, vlastní znak a svůj věk. K práci je třeba přiložit uzavřenou obálku se znakem, obsahující lístek s údaji:

- jméno a příjmení autora práce,

- věk,

- adresa bydliště, telefon, emailová adresa,

- adresa školy nebo střediska, kde byla práce zhotovena,

- jméno a příjmení učitele nebo školitele, pod jehož vedením byla práce zhotovena,

- název práce.

7. Termín odeslání prací vyprší 30. června 2015.

8. Práce musí být zaslány na adresu: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Ksiaznica Karkonoska”, 58–500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27. Jablonečtí je mohou předat na oddělení pro děti a mládež v hlavní budově knihovny na Dolním náměstí 1.

9. Odeslání prací může předcházet soutěž ve škole, a v takovém případě žádáme o sdělení počtu účastníků, což pomůže určit celkový počet účastníků soutěže.

10. Hodnocení zaslaných prací provede komise zvolená organizátorem.

11. Komise provede hodnocení prací do 28. srpna 2015, udělí ceny a kvalifikuje práce na výstavu v následujících věkových kategoriích:

- 7-10 let

- 11-13 let

- 14-16 let

- 16-19 let

12. Hodnoceny nebudou práce nevyhovující pravidlům, zaslány po termínu a poničené následkem nesprávného balení.

13. Autorům nejlepších prací budou uděleny ceny, vyznamenání a diplomy. Výsledky soutěže budou umístěny na webové stránce Krkonošské knižnice: www.biblioteka.jelenia-gora.pl, webových stránkách partnerů a také na stránce: http://biblioteki-euroregion-nysa.eu .

14. Organizátoři si vyhrazují právo ponechat všechny soutěžní práce.

15. Práce vítězů budou 2 roky vystavovány v knihovnách v Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”.

16. Práce, které nebudou po soutěži kvalifikovány na výstavu, bude možné si vzít zpět během 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

17. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo reprodukovat a zveřejnit soutěžní práce bez nároků na honorář (platba autorských poplatků).

18. Účastí v soutěži souhlasíte s pravidly a se zpracováním osobních údajů organizátory k organizačním účelům a na podporu soutěže. Za účelem vyúčtování projektu budou osobní údaje předány Městskému úřadu Jelení Hory a Fondu polsko-německé spolupráce.

19. Vyhlášení výsledků, předání cen a zahájení výstavy se uskuteční 10. října 2015 v Jelenohorském informačním centru a regionální edukace „Krkonošská knižnice“ v Jelení Hoře, ul. Bankowa 27.

20. Vítězové budou pozvání na slavnostní předání cen a zahájení výstavy písemně nebo telefonicky.

21. Veškeré informace týkající se soutěže získáte:

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Ksiaznica Karkonoska” w Jeleniej Górze,

- tel. – 75 752 28 84, 75 754 29 85

- wypozyczalnia@biblioteka.jelenia-gora.pl .

Legendární hrdinové pohraničí 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

 
Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

 
Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

 
Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

 
Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

 
Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

 
Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

Z vyhlášení výsledků 10. 10. 2015

 
Legendární hrdinové pohraničí

Legendární hrdinové pohraničí

 
Krkonošská knihovna v Jelení Hoře

Krkonošská knihovna v Jelení Hoře

 
 
Vytvořeno 1.4.2015 8:54:12 - aktualizováno 10.10.2015 17:03:50 | přečteno 1126x | Zbynek Duda
load