Nabídka pro školy

Oddělení pro děti a mládež nabízí mateřským a základním školám celou řadu knihovnicko-informativních lekcí. Vybrat si lze z naší nabídky, popř. je možné i téma dohodnout. Lekce pro střední školy organizuje oddělení pro dospělé čtenáře. Neváhejte a propojte svou výuku s knihovnickým prostředím!

· Na konkrétní besedu je vhodné se objednat alespoň týden dopředu.

· Nabízené besedy je možné přizpůsobit kterémukoli ročníku.


Besedy pro mateřské školy

 • Tradiční seznámení s knihou a knihovnou
 • Vyprávění a čtení pohádek - známé pohádkové postavy, určování jejich charakteristických vlastností, rozlišování dobra a zla: H. Ch. Andersen, V. Čtvrtek, K. Čapek, K. J. Erben, J. Drda, Fr. Hrubín a další
 • Ilustrace a ilustrátoři
 • Říkadla a verše hravou formou - čtení, doplňování...
 • Kniha vs. filmová pohádka
 • České večerníčky
 • Bajky, legendy o dracích, rytířích, králích, královnách a princeznách
 • Vánoční povídání, Vánoce v pohádkách s Josefem Ladou, adventní zvyky a tradice
 • Velikonoční povídání od masopustu k pomlázce
 • Besedy – roční období v Čechách
  •   Vítání jara, probouzení přírody, zvířata v lese
  •   Živé léto, slunovrat, hry v přírodě, trampování
  •   Barevný podzim, příroda před zimním spánkem, tradiční české Dušičky
  •   Bílá zima, zimní spánek, otužování, zimní sporty
 • Vesele s hudbou – rytmika, vytleskávání, hudební nástroje a jejich zvuk, zpěv
 • Jógahrátky

Besedy pro základní školy

 • Seznámení s knihovnou
 • Prohlídka oddělení pro děti a mládež (dle domluvy i celé budovy)
 • „Do knihovny za Čtyřlístkem“
 • „Cesta do pravěku s naučnou literaturou“
 • Hrátky s textem - přesmyčky, literární hádanky, slovní zásoba, verše apod.
 • Český rok, tradice a zvyky
 • O knize jako takové a jak vzniká
 • Ilustrace a ilustrátoři
 • Kniha, scénář a filmová tvorba a jejich vzájemné ovlivnění
 • Klasická literatura vs. současná literatura
 • Život a dílo českých spisovatelů dle domluvy s vyučujícím
 • Současná literatura pro mládež - představení autorů, ukázky z knih (např. Neil Gaiman, Uri Orlev, Kristina Ohlsson případně dle domluvy s vyučujícím)
 • Síla a význam pohádek pro dnešní dobu
 • Báje, pověsti a legendy (zahraniční/české/z našeho kraje)
 • Svět zvířat ve fantasy literatuře (Erin Hunter, Spirit Animals, Christopher Paolini, C. S. Lewis...)
 • Náhled děti do budoucnosti s pomocí naší science fiction (sci-fi) literatury
 • Vznik a vývoj komiksu + ukázky z fondu dětského oddělení (např. Simpsonovi, Asterixova dobrodružství, klasická tvorba a dějiny)
 • Zahraniční komiksová tvorba (Marvel, DC a jiné)
 • Český komiks
 • „Do světa poezie“ - porozumění básním vybraných autorů, práce s textem
 • Humor v literatuře
 • Drama a divadlo
 • Vývoj písma a nejstarší knihovny
 • Vesele s hudbou – zpěvníky, hudební teorie, rozpoznání nástrojů podle sluchu, praktická část
 • Jógahrátky

DÍLNIČKY je možno dohodnout samostatně nebo spolu s besedou.

Témata jsou:

1. Hudební beseda - výroba chrastítek a jednoduchých hudebních nástrojů (MŠ)

2. Ilustrace a ilustrátoři výroba razítek, vlastní knihy, tvorba ilustrací (MŠ i ZŠ)

3. Tvorba komiksu (MŠ i ZŠ)

4. Dílna pro básníky (ZŠ)

5. Čtení vybraného scénáře + živé obrazy, improvizované převyprávění známého díla (ZŠ)

6. Dílna pro malíře a kreslíře s čteným doprovodem (MŠ i ZŠ)

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Slavnostně pasujeme malé čtenáře na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Součástí akce je přečtení krátkého textu (cca 2 věty) a jeho správné přiřazení k vystavené knize. Po složení slibu si všichni pasovaní odnesou přihlášku s certifikátem na půlroční registraci zdarma.

PROJEKTOVÉ DNY

Využití prostor oddělení pro děti a mládež a fondu knihovny pro Vámi vytvořený literární projektový den. (Za přítomnosti pedagoga a knihovnic).

STŘEDNÍ ŠKOLY

 • Co vám knihovna nabízí
  exkurze, úvodní seznámení s knihovnou a jejími službami, orientace v knihovně
 • Online katalog VuFind
  seznámení s efektivním používáním knihovního katalogu, orientace ve fondu, značení fondu
 • Ze současné české literatury
  seznámení se současnými českými autory včetně čtení ukázek, přehled autorů, kteří získali literární ocenění
 • Historie jablonecké městské knihovny
  seznámení s historií městské knihovny od jejího založení do současnosti
 • Jablonečtí autoři do roku 1945
  seznámení s německými autory, jejichž život a dílo je spjaté s Jabloncem nad Nisou, včetně čtení ukázek z knih
 • Literární Jablonec
  o jabloneckých českých autorech po roce 1945 až po současnost a místním knižním trhu 


Vytvořeno 7.3.2012 15:08:20 | přečteno 3173x | Zbynek Duda
load