Časy se mění a my taky!

Literární soutěž 2022

Často slýcháme i sami si říkáme, že časy se mění, a proto jsme se rozhodli zvolit motiv proměn a změn v našich životech v proudu času za téma 22. ročníku literární soutěže. Těšíme se na vaše práce do pátku 11. listopadu. Vyhlášení výsledků proběhne 8. prosince za účasti herce Petra Stacha. Podmínky soutěže spolu s přihláškou jsou uvedeny níže v článku. Ničeho se neobávejte a pište! Členové poroty si práce soutěžících často pochvalovali. 

PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2022

  • Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou stran A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, zašlete spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou poštou na adresu knihovny:
  • Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1, 466 01 Jablonec nad Nisou – obálku opatřete heslem „Literární soutěž" nebo předejte osobně v budově knihovny či pošlete e-mailem ve formátu PDF na adresu: soutez@knihovna.mestojablonec.cz. 
  • Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém gymnáziu, kategorie střední školy a učiliště, kategorie dospělých. Vaše literární práce budou ještě rozděleny na prózu, poezii a úvahu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o práce pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo podmínkám soutěže.
  • Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení skartovány / vymazány.
  • Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Uzávěrka soutěže v pátek 11. listopadu. Vyhlášení vítězů 8. prosince po 17. hodině.

     

Vytvořeno 29.9.2022 7:06:33 - aktualizováno 1.11.2022 7:13:51 | přečteno 2568x | Zbynek Duda
load