Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí

Krakonoš 2022

Známe výsledky soutěže Krakonoš 2022 !!! Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna” ve spolupráci s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa vyhlásily výtvarnou soutěž na téma Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí. Cílem soutěže bylo popularizovat legendárního vládce Krkonoš - Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a jeho přátele a zároveň motivovat mladé obyvatele polského, českého a německého pohraničí k poznávání flóry horských a podhorských oblastí.

Slavnostní předávání cen se uskuteční v Jeleni Hoře v Krkonošské knihovně, ul. Bankowa 27, a to v sobotu 25. června v 10:30 hodin! 

Adresa výsledkové listiny:  https://biblioteka.jelenia-gora.pl/52521/duch-gor-i-jego-przyjaciele-z-trzech-krajow-wyniki/

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Soutěž je určena dětem a mládeži od 7 do 19 let z Polska, Německa a České republiky.
 • Cílem soutěže je:
  popularizace legendární postavy vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla a lužického čaroděje Pumpota, Krabata, vodníků, čarodějnice a cechu krkonošských laborantů (bylinkářů),
  a to pro rozvíjení a zachování znalosti místníh pověsti a pohádkových postav uměleckou formou, PRO umělecké vzdělávání a prezentaci tvorby dětí a mládeže.
 • Účastníci připraví 1 soutěžní práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba, malování, koláž, grafika, fotografie, nalepovaný obrázek apod. Velikost prací je libovolná, maximální rozměr malovaných obrazů je 70 x 100 cm.
 • Námětem soutěžní práce má být výtvarná prezentace flóry nebo fauny, včetně názvu a krátkého popisu (u nejmladších účastníků je možná pomoc starších osob při popisování).
 • Do soutěže lze přihlásit skupinové soutěžní práce.
 • Do soutěže mohou být přihlášeny pouze ty práce, které nebyly doposud odměněny na jiných soutěžích a výstavách.
 • Účastníci zasílají soutěžní práci, na jejíž zadní stranu napíšou název, heslo a uvedou svůj věk. K práci je nutné připojit zavřenou obálku s heslem, ve které bude lístek s údaji:
  • jméno a příjmení autora,
  • věk,
  • bydliště a telefonní číslo autora a emailová adresa,
  • adresa školy nebo zařízení, ve kterém byla soutěžní práce připravena,
  • jméno a příjmení učitele nebo vedoucího, pod jehož dohledem byla soutěžní práce připravena,
  • název práce.
 • Soutěžní práce zasílejte do 17. května 2022
 • Práce zašlete na adresu:
  • Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 58–500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27, Polsko, nebo na adresu
  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,
  • nebo je osobně předejte oddělení pro mládež v Městské knihovně Jablonec nad Nisou (II. patro staré radnice na Dolním náměstí), v tom případě do konce dubna.
 • Před odesláním soutěžních prací do soutěže může proběhnout soutěž vyhlášená v rámci školy. V takovém případě prosíme o zaslání informací o počtu účastníků, na základě čehož budeme moci stanovit celkový počet účastníků naší soutěže.
 • Soutěžní práce zaslané do soutěže bude hodnotit komise zřízená pořadatelem.
 • Komise vyhodnotí soutěžní práce do 31. května 2021, udělí ceny a zařadí práce na výstavu v následujících věkových kategoriích:
  • 7-10 let,
  • 11-13 let,
  • 14-16 let,
  • 16-19 let.
 • Soutěžní práce vyhotovené v rozporu s pravidly, zaslané po stanovené lhůtě nebo zničené důsledkem nesprávného zabalení nebudou hodnoceny.
 • Autorům nejlepších soutěžních prací budou uděleny ceny, vyznamenání a diplomy. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce knihovny Książnica Karkonoska www.biblioteka.jelenia-gora.pl a na webových stránkách partnerů a také na webu http://biblioteki-euroregion-nysa.eu/. V soutěži budou uděleny věcné ceny a cena-překvapení pro 1. až 3. místo a vyznamenání v každé věkové kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo udělit speciální a skupinové ceny.
 • Soutěžní práce vítězů budou po dobu 2 let vystavovány v knihovnách Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
 • Soutěžní práce, které nebudou zařazeny na výstavu, bude možné vyzvednout do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.
 • Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo soutěžní práce reprodukovat a zveřejňovat bez nároku na autorský honorář.
 • Účast v soutěži znamená současně souhlas s těmito pravidly. Plnoletý účastník a jménem neplnoletého účastníka jeho rodič nebo zákonný zástupce vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka a jeho podoby (např. fotografie, audiovizuální záznam) zaznamenané pořadatelem během trvání akce. Osobní údaje budou zpracovávány pro organizační a propagační účely soutěže; v rámci těchto účelů mohou být poskytnuty partnerům projektu, sponzorům a poskytovatelům dotace. V popisu oceněných soutěžních prací bude uvedeno jméno, příjmení, stát původu a věk autora. Správcem osobních údajů je JCIiER Książnica Karkonoska se sídlem v Jelení Hoře (Jelenia Góra), ul. Bankowa 27, Polsko. Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro statutární účely a jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000).
 • Vyhlášení výsledků, předání cen a zahájení výstavy soutěžních prací se uskuteční v červnu 2022 v místě určeném pořadatelem - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze.
 • Laureáti budou pozváni na slavnostní předáni cen a zahájení výstavy e-mailem nebo telefonicky.
 • Veškeré informace týkající se soutěže poskytuje:
  • Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
   w Jeleniej Górze, Polsko
  • tel. 0048 75 752 28 84, 75 752 25 68, 75 754 29 85;
   instrukcyjny@biblioteka.jelenia-gora.pl
 
Vytvořeno 9.2.2022 13:32:31 - aktualizováno 15.6.2022 12:05:17 | přečteno 517x | Zbynek Duda
load