Literární soutěž 2021 aneb Pro minulost máme vzpomínky, pro budoucnost sny

Literární soutěž 2021

Rádi píšete, literárně tvoříte? Pak právě vás městská knihovna spolu se statutárním městem Jablonec nad Nisou zvou k účasti na XXI. ročníku literární soutěže na téma Pro minulost máme vzpomínky, pro budoucnost sny! Na vaše práce se těšíme do 8. listopadu a nezapomeňte, že je zapotřebí kromě práce poslat také vyplněnou a podepsanou přihlášku. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění vítězům bude již jen pro zvané a proběhne 9. prosince za účasti českého herce Petra Stacha, jabloneckého rodáka známého mimo jiné z televizního seriálu Případy 1. oddělení. Výsledky zveřejníme rovněž na webu.

Akce je podporována v rámci projektu MAP Jablonecko II.

PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2021

Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou stran A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, zašlete spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou poštou na adresu knihovny:

Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1, 466 01 Jablonec nad Nisou – obálku opatřete heslem „Literární soutěž" nebo předejte přes bibliobox, osobně v budově knihovny či pošlete e-mailem ve formátu PDF na adresu: soutez@knihovna.mestojablonec.cz .

Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém gymnáziu, kategorie střední školy a učiliště, kategorie dospělých. Vaše literární práce budou ještě rozděleny na prózu, poezii a úvahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o práce pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo podmínkám soutěže.

Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení skartovány / vymazány.

Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Uzávěrka soutěže 8. listopadu 2021. Vyhlášení vítězů proběhne již jen pro zvané 9. prosince od 17 hodin. 

Akce je podporována v rámci projektu MAP Jablonecko II.

ikona souboruPŘIHLÁŠKA POD TÍMTO ODKAZEM 
Vytvořeno 29.9.2021 8:17:56 | přečteno 874x | Zbynek Duda