O zlatou makovici 2021

O zlatou makovici

Tradiční křížovkářská soutěž pro mládež je opět tady! Ve 15. ročníku se zaměříme na hudební nástroje. Kompletně vyplněné křížovky za každý měsíc odevzdávejte na oddělení pro děti a mládež, posílejte poštou, e-mailem či přes bibliobox do konce listopadu 2021. A 16. prosince pak ze všech úspěšných řešitelů jednotlivých kol vylosujeme pět vítězů. Jejich jména zveřejníme na webu knihovny, ve zprávě o činnosti, příp. v radničním zpravodaji. Kontaktní údaje jsou v následujícím roce po skončení soutěže odstraněny a skartovány. 

A pozor změna: od března mají naši malí luštitelé v soutěži O zlatou makovici možnost získat drobnou cenu za každé kolo. Z úspěšných luštitelů vylosujeme jednoho výherce, kterého odměníme malou drobností. A 16. prosince pak ze všech úspěšných řešitelů jednotlivých kol vylosujeme pět vítězů. Dobrá zpráva, že !!!


MAKOVICE NA PROSINEC

prosinec 2021


MAKOVICE NA LISTOPAD 

listopad 2021

Co můžeš udělat pro to, abys také Ty byl úspěšným luštitelem pro tento rok?

1. Vezmeš si každý měsíc z pultu u knihovnic křížovku na příslušný měsíc (lze také vzít a vyluštit křížovku za jeden měsíc zpětně, více měsíců zpětně nelze zájemci – luštiteli již vytisknout) anebo aktuální měsíc najdeš také k vytištění na webových stránkách naší knihovny.

2. Kompletně vyluštěnou křížovku doneseš ke knihovnicím, které ji zkontrolují a zařadí do složky s příslušným měsícem. Lze ji také poslat e-mailem, poštou nebo předat přes bibliobox.

3. Nezapomeň, že správně musí být vyplněna v křížovce nejen tajenka, ale i jednotlivé odpovědi (pokud fakt, ale fakt nebudeš vědět, rády napovíme či poradíme).

Jeden měsíc = jedna křížovkaVytvořeno 5.1.2021 11:27:19 - aktualizováno 1.11.2021 9:27:15 | přečteno 191x | Zbynek Duda