Znáte, víte, tušíte aneb O studovně a čítárně jablonecké knihovny

Znáte, víte, tušíte

V roce 2023 si připomínáme 90 let od otevření české veřejné čítárny a 100 let od otevření německé městské knihovny. V soutěžních otázkách se zaměříme na knihovnické služby čítárny a studovny, které májí našim čtenářům co nabídnout. V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je zveřejněna právě jedna otázka, na kterou lze odpovídat prostřednictvím našich webových stránek, popř. vytištěného formuláře na pultech knihovny, a to vždy do poloviny měsíce. Vyhodnocení každého kola pak proběhne losováním jednoho výherce z úspěšných řešitelů kvízu. Jeho jméno uveřejníme jak na webu knihovny, ve zprávě o činnosti, tak v radničním zpravodaji. 


2023

ODKAZ K OTÁZCE NA ÚNOR
(na Vaši odpověď se těšíme do 15. února)

OTÁZKA NA LEDEN
Správná odpověď:  první česká veřejná čítárna, která sídlila na Dolním náměstí č. p. 2, byla otevřena 1. prosince 1933.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenářce Dagmar Plačkové.


2022

OTÁZKA NA PROSINEC
Správná odpověď: Přítelem Gustava Ginzela byl Rudolf Kauschka.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenářce Lucii Zemanové. 

OTÁZKA NA LISTOPAD
Správná odpověď: Gustav Ginzel náhle ukončil studium geologie.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenářce Markétě Höckové.

OTÁZKA NA ŘÍJEN
Správná odpověď: Topografii skal Jizerských hor vydalo Severočeské muzeum v Liberci.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenářce Lence Urbánkové.

OTÁZKA NA ZÁŘÍ
Správná odpověď: Gustav Ginzel byl sběratelem razítek.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenáři Milanu Ricklovi.

OTÁZKA NA ČERVENEC
Správná odpověď: Gustav Ginzel strávil zbytek života v německém Kemptenu.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenáři Petru Bartoňovi.

OTÁZKA NA ČERVEN
Správná odpověď: osobní věci a předměty Gustava Ginzela můžete spatřit v Severočeském muzeu Liberec.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenářce Daniele Weishauptové.

OTÁZKA NA KVĚTEN
Správná odpověď: Gustav Ginzel se zasloužil o rozšíření narcisů na Jizerce.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenářce Věře Jiřištové.

OTÁZKA NA DUBEN
Správná odpověď: Podivín, který okrášlil svět, aneb Vzpomínání na Gustava Ginzela.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenáři Jiřímu Smištíkovi.

OTÁZKA NA BŘEZEN
Správná odpověď: Gustav Ginzel nenavštívil Antarktidu.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenáři Marku Neduchalovi.

OTÁZKA NA ÚNOR
Správná odpověď: Gustav Ginzel se narodil do rodiny textilního odborníka a podnikatele.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenáři Vítězslavu Vavruškovi.

OTÁZKA NA LEDEN
Správná odpověď: Dům Gustava Ginzela na Jizerce byl netypicky nazýván Hnojovým domem.
Gratulujeme výherci vylosovanému ze správných řešitelů:
čtenáři Antonínu Žaloudkovi.


Vytvořeno 21.12.2018 8:35:59 - aktualizováno 2.1.2023 8:46:11 | přečteno 1896x | Zbynek Duda
load