Na zdraví aneb literární soutěž

Prodloužení LS 2020

Jablonecký rodák a český herec Petr Stach, známý ze seriálu Případy 1. oddělení nebo z filmů Hořící keř či Tobruk, měl na začátku prosince 2020 předávat diplomy a ocenění vítězům jubilejního XX. ročníku literární soutěže městské knihovny, pořádané pod záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou a za finanční podpory z projektu MAP Jablonecko II. S ohledem na platná protiepidemická opatření na osobní setkání organizátorů s účastníky soutěže v sále knihovny nedošlo a jména oceněných zveřejňujeme na webu knihovny. 

Členové poroty Olga Novotná, Jiřina Řehořová, Jiřina Polanská, Dana Foltýnová a Jan Štol hodnotili 135 soutěžních prací na téma Na zdraví! Práce přihlásilo na 108 autorů dětského věku až po dospělé nejen z našeho města a okolí, ale i z dalších míst České republiky. Porotci nakonec ocenili 31 soutěžících, blíže již výsledková listina:


VÝSLEDKOVÁ LISTINA

1. stupeň ZŠ
Oceněni za účast:

Eliška Supernatová, Vendula Dostrašilová, Martin Dostrašil

2. stupeň ZŠ
Próza 

1. Kateřina Kašparová, 2. Ha Vy Ngo a Andrea Pravcová, 3. Linda Procházková

Poezie

1. Adam Šarközi, 2. Nikola Havlíková, 3. Lucie Nádvorníková

Úvaha

1. Klára Bubeníková, 2. Prokop Čermák, 3. Anna Petrýdesová

Střední školy
Próza

1. Lada Vyorálková, 2. Monika Šťávová, 3. Denisa Ramseidlová

Poezie

1. Lucie Tůmová, 2. Klára Vitvarová, 3. Lenka Raclavská

Úvaha

1. Anna Hollmanová, 2. Matyáš Paulíny

Dospělí
Próza

1. Irena Bátrlová, 2. Marie Bradáčová, 3. Petr Liška a Sabina Dočekalová

Poezie

1. Jindra Lírová, 2. Evelína Kolářová, 3. Viola Jíchová

Úvaha

1. Alena Čunátová, 2. Zuzana Mrázová, 3. Magdalena Borovičková     

PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2020

Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou stran A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, zašlete spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou poštou na adresu knihovny:

Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1, 466 01 Jablonec nad Nisou – obálku opatřete heslem „Literární soutěž" nebo předejte přes bibliobox, osobně v budově knihovny či pošlete e-mailem ve formátu PDF na adresu: soutez@knihovna.mestojablonec.cz .

Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém gymnáziu, kategorie střední školy a učiliště, kategorie dospělých. Vaše literární práce budou ještě rozděleny na prózu, poezii a úvahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o práce pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo podmínkám soutěže.

Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení skartovány / vymazány.

Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Uzávěrka soutěže 13. listopadu 2020. 

Akce je podporována v rámci projektu MAP Jablonecko II.

Vytvořeno 9.12.2020 7:09:54 | přečteno 340x | Zbynek Duda
load