Pro minulost máme vzpomínky, pro budoucnost sny

Literární soutěž 2021

Minulost i budoucnost se staly tématem XXI. ročníku literární soutěže městské knihovny, uspořádané pod záštitou statutárního města. Odborná porota ve složení Olga Novotná, Jiřina Polanská, Jiřina Řehořová, Jan Štol a Dana Foltýnová hodnotila 158 prací z Čech, Moravy i Slovenska. Osobní setkání k slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání ocenění se bohužel s ohledem na pandemickou situaci neuskutečnilo, a tak místo toho zveřejňujeme 9. prosince 2021 na webu knihovny alespoň výsledkovou listinu a slova porotců. Akce byla podporována v rámci projektu MAP Jablonecko II.

Výsledková listina:

I. kategorie - 1. stupeň ZŠ - diplom za účast 

Eliška Supernatová, Michaela Petriv, Anežka Kočárková

II. kategorie - 2. stupeň ZŠ

PRÓZA

1.  Michaela Pejsarová a Viola Hojsáková

2.  Hana Kubeczková a Lucie Nádvorníková

3.  Martina Schmiedhuberová a Ha Vy Ngo

ÚVAHA

1. Tereza Reimová 

2.  Adam Haufer 

3.  Maxmilian Weber 

POEZIE

1. Barbora Matějková 

2.  Matěj Endler

3.  Markéta Malátová 

III. kategorie - střední školy

PRÓZA

1.  Ema Antonínová 

2.  Klára Mašíčková 

3.  Alexandra Víchová 

ÚVAHA

1. Barbora Dubská a Adéla Kobrová

2.  Zuzana Ševčíková a Tereza Hulcká

3.  Barbora Kancnýřová 

POEZIE

1. Vít Pokorný 

2.  Tomáš Doktor

3.  Jitka Padronová 

IV. kategorie - dospělí

PRÓZA

1.  Klára Preisová

2.  Irena Bátrlová 

3.  Václav Valášek a Petr Liška 

ÚVAHA

1.  Alena Čunátová

2.  Jana Čechová 

3.  Jaromír Saska 

POEZIE

1.  René Inquort 

2.  Tomáš Choura 

3.  Jindra Lírová a Anna Hollmannová


K předání cen: 

  • Ceny a diplomy budou účastníkům z Jablonce nad Nisou a okolí předány 9. prosince 2021 mezi 15.00 a 18.00 hodinou v audiovizuálním sále knihovny ve druhém patře staré radnice. Zvolíte-li jiný termín, kontaktujte paní Foltýnovou co nejdříve na tel. čísle 603 991 505.

  • Mimojabloneckým vše zašleme poštou.


Slova členů poroty

Jiřina Řehořová:

Veliké poděkování všem zúčastněným, kterých bylo v této nelehké době - kupodivu - opravdu hodně! Zvláště bych vyzdvihla úroveň letošních prací žáků věkové kategorie 2. st. ZŠ (tedy i víceletých gymnázií). Je nám velmi líto, že jsme se nemohli sejít na společném vyhlášení. Doufejme, že to touto formou bylo naposledy.

Jan Štol:

Porotcem literární soutěže jsem pravidelně již několik po sobě jdoucích let a vždy mi čtení soutěžních prací nesmírně obohatí konec každého roku. Jsem nadšený z toho, že i v dnešní době se rok co rok najde tolik šikovných autorů, kteří mě vždy potěší, zaujmou a vzbuzují ve mně naději v ještě pořád normální svět. Jejich psaná poselství se pro mě stala neocenitelným pokladem adventního času a všem bez výjimky moc děkuji, že dokáží vzít tužku do ruky a tvořit, moc si toho vážím!

Olga Novotná:

Letošní ročník literární soutěže vyhlášené městskou knihovnou hodnotím jako velice zdařilou. Přišlo 158 soutěžních příspěvku. Zajímavé téma "Pro minulost máme vzpomínky, pro budoucnost sny"  oslovilo soutěžící z celé republiky, nejen z Jablonce. Jablonecká literární soutěž se stává čím dál známější. Práce měly, lépe řečeno mají, velmi dobrou úroveň.  Porota těžko vybírala ta nejlepší. Ohodnotit by bylo možné ještě více příspěvků, ale soutěž je soutěž a tak se musely vyselektovat i z těch výborných nejlepší. Akorát první kategorie byla málo obsazená. Pandemie vyřadila děti ze škol, učili se přes počítač, bylo to pro ně náročné. Pro jejich vyučující taky, takže se některé aktivity vypouštěly. Je to pravda můj názor.  Přesto přese všechno jsme měli radost z krásných příspěvků. Škoda, že i letos, jako v minulém roce, nemůže knihovna uspořádat veřejné předávání cen. Z důvodu náročnosti na prostor a epidemiologická opatření. Takže jablonečtí účastníci si převezmou své ocenění osobně v audiovizuálním oddělení městské knihovny,  soutěžícím z jiných měst  budou zaslány diplomy a ceny poštou.

Jiřina Polanská:

Zdravím všechny účastníky literární soutěže! Letošní téma očividně zaujalo a oslovilo autory všech věkových kategorií, byť v té druhé – rozuměj kategorii druhého stupně základních škol, se sešlo tradičně nejvíce prací, ať již prózy či poezie. Celkově dorazilo na 160 literárních počinů, které jsem měla tu čest číst a hodnotit.  Což o to, čtení to bylo zajímavé, mnohdy zábavné, jindy napínavé, málokdy nudné. Horší už bylo hodnocení, respektive z té záplavy vybrat práce vítězné, anžto vyhrát nemohli všichni, bohužel. Protože ani letos nám není přáno osobní setkání, chtěla bych alespoň touto cestou mohutně gratulovat oceněným výhercům! Závěrem pak děkuji všem, kteří se zapojili, a vzkazuji: pište dál! Můžete se třeba řídit tím, co řekl Joss Whedon: Píšu, abych si dodal sílu. Píšu, abych byl postavami, kterými nejsem. Píšu, abych prozkoumal všechno, čeho se bojím… - Jiřina Polanská, kronikářka statutárního města Jablonec nad Nisou


PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2021

Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou stran A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, zašlete spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou poštou na adresu knihovny:

Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1, 466 01 Jablonec nad Nisou – obálku opatřete heslem „Literární soutěž" nebo předejte přes bibliobox, osobně v budově knihovny či pošlete e-mailem ve formátu PDF na adresu: soutez@knihovna.mestojablonec.cz .

Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém gymnáziu, kategorie střední školy a učiliště, kategorie dospělých. Vaše literární práce budou ještě rozděleny na prózu, poezii a úvahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o práce pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo podmínkám soutěže.

Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení skartovány / vymazány.

Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Uzávěrka soutěže 8. listopadu 2021. Vyhlášení vítězů bude vzhledem k pandemické situaci oznámeno jen na webu knihovny 9. prosince. 

Akce je podporována v rámci projektu MAP Jablonecko II.

PŘIHLÁŠKA POD TÍMTO ODKAZEM 

Literární soutěž 2021

Literární soutěž 2021

Literární soutěž 2021

 
Literární soutěž 2021

Literární soutěž 2021

 
Literární soutěž 2021

Literární soutěž 2021

 
Literární soutěž 2021

Literární soutěž 2021

 
Literární soutěž 2021

Literární soutěž 2021

 
Literární soutěž 2021

Literární soutěž 2021

 
 
Vytvořeno 9.12.2021 8:35:41 | přečteno 161x | Zbynek Duda
load