Informace pro knihovny

Výkon regionální funkce je financován z rozpočtu Libereckého kraje

Důležité informace jak pro profesionální, tak neprofesionální knihovníky:

Informace pro knihovny: legislativa, standardy, odborné činnosti, oborové báze, vzdělávání, statistika, adresáře, e-konference, programy podpory, spolky a sdružení, Knihovnický institut, soutěže a ceny

Ústřední knihovnická rada ČR: poradní, iniciativní a koordinační orgán ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

SKIP: informace Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky 

SKIP Liberecký region: informace SKIPu z Libereckého kraje 

Literatura a knihovny: informace Ministerstva kultury České republiky

VISK: programy na podporu veřejných informačních služeb knihoven

KVK: informace z Krajské vědecké knihovny Liberec

... další zajímavé odkazy

* * *
Studijní pomůcky pro knihovníky

* * *

Regionální oddělení

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. je na základě smlouvy s Krajskou vědeckou knihovnou Liberec pověřena výkonem regionální funkce na Jablonecku, a to v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR ze dne 12.01.2005 a s Koncepcí zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji. Základními oblastmi poskytovaných služeb jsou:
  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány a rozbory
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání, semináře a porady ( ve spolupráci s KVK Liberec )
  • tvorba výměnných souborů, jejich cirkulace a distribuce
  • pomoc při revizi a aktualizaci fondů obecních knihoven
  • nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí a jejich distribuce ( na základě smluv s jednotlivými obcemi )

Bližší informace: vedoucí oddělení Bc. Petr Hejhal, Liana Dvořáčková: tel.č.: 484 846 356, region@knihovna.mestojablonec.cz

* * *

INFORMACE 2020


GRATULUJEME DRŽITELŮM OCENĚNÍ KNIHOVNA LIBERECKÉHO KRAJE ROKU 2020: 
Místní knihovna Žandov za Českolipsko, Městská knihovna Železný Brod za Jablonecko, Místní  knihovna v Hlavici za Liberecký okres a Městská  knihovna Vysoké nad Jizerou za okres Semily.GRATULUJEME ŽELEZNÉMU BRODU K OTEVŘENÍ NOVÉ KNIHOVNY 2. ÚNORA 2020 A PŘEJEME MNOHO SPOKOJENÝCH UŽIVATELŮ. 

Knihovna Železný Brod

Železnobrodská knihovna nyní patří k nejnovějším knihovnám Jablonecka, blahopřejeme !!!

* * *

Aktiv neprofesionálních knihoven: termín není určen

Aktiv profesionálních knihoven: termín není určen

Plán revizí: regionální oddělení provede revizi výměnného souboru a přímo na místě nebo metodicky pak revize knihovního fondu v obcích Desná, Jistebsko (Krásná), Loučnice, Radčice, Smržovka, Velké Hamry, Tanvald, Železný Brod

Vytvořeno 1.7.2009 11:38:14 | přečteno 13202x | Zbynek Duda