Správce a pověřenec ochrany osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Městská knihovna, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.


Správce osobních údajů:

Název organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.
Sídlo organizace Dolní náměstí 1, 466 01 Jablonec nad Nisou
64668428
Kontaktní telefon 483 310 951
Kontaktní e-mail reditel@knihovna.mestojablonec.cz
Elektronická podatelna - - -
ID datové schránky s9djg83
Web knihovna.mestojablonec.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul JUDr.
Jméno Stanislav
Příjmení Cenek
Kontaktní telefon 602 438 259
Kontaktní e-mail

stanislav.cenek@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

· poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

· monitorování souladu činností správce s GDPR,

· poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

· spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

· působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

· zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

· realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

· poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

· poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

· poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

· poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.


Vytvořeno 2.10.2018 12:44:46 | přečteno 438x | Zbynek Duda
load