Opatření covid

Vážení čtenáři,

v souladu s protiepidemickými opatřeními funguje knihovna s regulací počtu návštěvníků, které může na jednotlivých odděleních současně obsloužit. Respektujte proto pokyny knihovníků a dodržujte základní pravidlo 3 R (rozestupy 1,5 metru, ochrana úst a nosu respirátory, dezinfekce rukou). Děkujeme.


Maximální počet najednou obsluhovaných návštěvníků na odděleních:

Oddělení pro dospělé čtenáře  20

Oddělení pro děti a mládež  10

Multimediální oddělení  5

Pobočka Mšeno i Šumava 6

Pobočka Kokonín 8

Studovna 2, čítárna 2, u kopírky 1. Doba návštěvy studovny a čítárny omezena na 30 minut.


Opatření k návštěvě kulturního pořadu, besedy, přednášky, promítání apod.:

  • Kapacita sálu je omezena, aby byly umožněny rozestupy mezi účastníky pořadu. 
  • Mějte nasazenou ochranu dýchacích cest - respirátor FFP2, KN95  nebo nanoroušku.
  • Mějte u sebe potvrzení / platný doklad o bezinfekčnosti.
  • Dodržujte rozestupy 1,5 m od ostatních účastníků pořadu.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci knihovny.

Děkujeme vám, že jste ochotní toto vše podstoupit a zůstáváte městské knihovně dále nakloněni. Velmi si toho vážíme!


Vytvořeno 22.9.2021 8:07:18 | přečteno 110x | Zbynek Duda