Bylo nebylo sto let tomu aneb Literární soutěž 2018

Bylo nebylo sto let tomu ...

Dana Černá, členka Činoherního klubu v Praze, a David Mánek, náměstek primátora pro oblast humanitní, předali 4. prosince 2018 diplomy a ocenění vítězům 18. ročníku literární soutěže městské knihovny, pořádané pod záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou. Členové poroty Olga Novotná, Jiřina Řehořová, Jiřina Polanská, Dana Foltýnová a Jan Štol hodnotili 120 soutěžních prací na téma Bylo nebylo sto let tomu ... Práce přihlásili autoři dětského věku až po dospělé nejen z našeho města a okolí, ale i z Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Litoměřic, Železného Brodu či Chrastavy. Slavnostní vyhlášení vítězů zpříjemnil svým vystoupením divadelní soubor z Vikýře, a to představením Stojí hruška, s kterým postoupil na národní přehlídku Dětská scéna 2018 pod vedením Jiřiny Polanské a Aleny Telenské.


VÝSLEDKOVÁ LISTINA

I. stupeň ZŠ
Próza

1. Viktorie Porkertová, 2. Filip Janda, 3. Marie Krykorková

Poezie

1. Václav Němec, 2. Anežka Korcová

Úvaha

1. Markéta Malátová, 2. Daniel Daníček, 3. Jan Kožíšek

II. stupeň ZŠ
Próza

1. Šimon Pavka, 2. Adam Syka, 3. Jan Kolář / Martin Kiesewetter

Poezie

1. Věra Polášková, 2. Barbora Strnádková, 3. Ondřej Mastník

Úvaha

1. Prokop Čermák

Střední školy
Próza

1. Zuzana Osobová, 2. Denisa Ramseidlová

Poezie

1. Šárka Friedrichová, 2. Julie Švihlíková

Úvaha

1. Adéla Janků     

Dospělí

Próza 

1. Alena Nedomová, 2. Nikola Žerebov, 3. Marek Jansa                 

Poezie

1. Radka M. Poslušná     

Úvaha   

1. Jaromír Saska 


PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2018

Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou stran A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, zašlete spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou poštou na adresu knihovny:

Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1, 466 01 Jablonec nad Nisou – obálku opatřete heslem „Literární soutěž nebo předejte osobně v budově knihovny či pošlete e-mailem ve formátu PDF na adresu: soutez@knihovna.mestojablonec.cz .

Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém gymnáziu, kategorie střední školy a učiliště, kategorie dospělých. Vaše literární práce budou ještě rozděleny na prózu, poezii a úvahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. 

Na výhru v soutěži není právní nárok. 

Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o práce pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo podmínkám soutěže.

Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po jejím skončení skartovány / vymazány.

Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech Městské knihovny a Statutárního města Jablonec nad Nisou.

Uzávěrka soutěže 14. listopadu; vyhlášení výsledků 4. prosince 2018.

NEZAPOMEŇTE,
PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE JE NUTNÉ PŘEDAT VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU !!!

Literární soutěž 2018

Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
Bylo nebylo sto let tomu ...

Bylo nebylo sto let tomu ...

 
 
Vytvořeno 5.12.2018 7:09:32 | přečteno 1244x | Zbynek Duda
load