Emil Böhme - jablonecký knihkupec a vydavatel

Emil Böhme

V lednu letošního roku uplynulo devadesát let od smrti významného jabloneckého knihkupce a nakladatele Emila Böhmeho. Městská knihovna se rozhodla připomenout toto výročí prostřednictvím výstavy, která vás seznámí se základními životopisnými údaji Emila Böhmeho a jeho rodiny, s produkcí jeho nakladatelství, s historií vydávání novin v Jablonci nad Nisou i osudem jeho podniku po druhé světové válce. Výstava je zpřístupněná od 1. března 2018 v přízemí budovy knihovny na chodbě k multimediálnímu oddělení a potrvá až do konce září. Výstavu připravila Bc. Jitka Nosková.

Autorka výstavy Bc. Jitka Nosková o této jablonecké osobnosti uvádí:

Ačkoliv se v našem městě nenarodil, prožil zde Emil Böhme od svých dvaceti dvou let prakticky celý život. Vyučil se knihkupcem a tomuto povolání zůstal věrný. V roce 1883 si v budově na rohu dnešního Mírového náměstí a Komenského ulice otevřel vlastní knihkupectví s papírnictvím. Brzy svůj podnik rozšířil o tiskárnu a od roku 1892 začal vydávat noviny, které v prvních letech vycházely s různou periodicitou a pod rozličnými názvy. Tím posledním a dnes nejznámějším byl Gablonzer Tagblatt. Periodikum vycházelo do 14. května 1945, ten den odpoledne už ale vyšlo značně počeštěné.

Böhme ze svého podniku vybudoval silnou prosperující firmu, nemalou zásluhu na tom měla jeho rodina, která se postupně do chodu i řízení firmy zapojila. V roce 1909 převzal knihkupectví jeho zeť Franz Lutz, který podnik dále vedl pod jménem Franz Lutz, vorm. Emil Böhme. Lutz pokračoval v úspěšném expandování firmy a vedle knihkupectví otevřel též moderní půjčovnu knih a vydavatelství. Emil Böhme byl uznávanou osobností, působil ve veřejných orgánech a v řadě spolků až do konce svého života. Zemřel 11. ledna 1928 po krátké těžké nemoci.

Emil Böhme - knihkupec a vydavatel

Emil Böhme

Emil Böhme

 
Obchod

Obchod

 
Adressbuch und Wohnungs Anzeiger fur die Stadt Gablonz a. N. 1898

Adressbuch und Wohnungs Anzeiger fur die Stadt Gablonz a. N. 1898

 
Gablonzer Wochenblatt

Gablonzer Wochenblatt

 
Emil Böhme

Emil Böhme

 
 
Vytvořeno 1.3.2018 8:28:15 | přečteno 538x | Zbynek Duda
load