Fotografická soutěž 2020

Fotosoutěž 2020

Ve čtvrtek 18. června 2020 proběhlo předání cen vítězům 12. ročníku fotografické soutěže Městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Garantem soutěže se stal fotoklub Balvan a sponzorem společnost Laccer. Letošní téma bylo na citát spisovatele Karla Čapka „NEKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI, ALE OKAMŽIKY".

Jsme rádi, že i v nelehké době pandemie covid-19 měli lidé zájem o naši soutěž a své příspěvky k nám posílali z celé republiky i z Polska. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a těšíme se na další ročník. Výstavu nejlepších 19 fotografií nabídneme ke zhlédnutí od července do konce srpna na schodech staré radnice.VÝSLEDKY:

kategorie do 16 let:

1. místo

ANEŽKA RANDÁKOVÁ, Východ slunce u moře

kategorie nad 16 let:

1. místo

MARTINA JIRSOVÁ, S tátou v ZOO

2. místo

JOSEF BROŽEK, Spolu

3. místo

MICHAELA KUBIŠOVÁ, List v ranním mrazu


Pravidla fotografické soutěže:

  • Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, dále jen pořadatel.
  • Soutěžní práce zasílejte od 1. 3. 2020 do pátku 29. 5. 2020 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Spolu se snímky zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku. Bez ní nebude účast v soutěži možná.
  • Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 16 let a nad 16 let.
  • Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší než rok.
  • Snímky s názvem a podepsanou přihlášku ve formátu JPG  dodávejte v elektronické podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz,
  • při větším objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce soutez@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1600 × 1200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“.
  • Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI, ALE OKAMŽIKY“. Soutěžící smí přihlásit nanejvýše tři snímky. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže vyloučen.
  • Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok.
  • Soutěžící zasláním prací a podepsané přihlášky udělil pořadateli souhlas s jejich následným zpracováním. Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení skartovány / vymazány. Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
Výstava Fotosoutěž 2020

Výstava Fotosoutěž 2020

 
 
Vytvořeno 18.6.2020 17:22:26 | přečteno 552x | Zbynek Duda
load