Fotosoutěž 2021

Fotosoutěž 2021

13. ročník fotografické soutěže byl letos vyhlášen na motto: Dobré ráno, ještě lepší den! Do pátku 21. května jsme se těšili na vaše příspěvky, do 11. června jste mohli i vy sami přidělit svůj hlas v anketě Cena čtenářů. Porotci již svou práci vykonali a my zveřejňujeme výherce. Navíc z nejhezčích 19 fotografií připravíme na schodech staré radnice letní výstavu. 

Jak dopadlo hlasování v anketě o Cenu čtenářů?

V kategorii do 16 let zvítězila fotografie Ráno nejvíc berou Kateřiny Linhartové z Pěnčína.

V kategorii nad 16 let zvítězila fotografie Františka Lukeše z Jablonce n. N.


Odborná porota ve složení Jiří Endler, Martin Kubišta a Dana Foltýnová ohodnotila celkem 57 fotografií (18 v kategorii do šestnácti let, 39 nad šestnáct let) celkem 22 autorů. Soutěžící mohli přihlásit do soutěže až tři své snímky.


KATEGORIE DO 16 LET

1. místo Kateřina Linhartová, Pozdrav slunci,

2. místo Kateřina Jiroušová,

3. místo Eliška Šenkýřová.


KATEGORIE NAD 16 LET

1. místo Miloslav Janovský,

2. místo František Lukeš,

3. místo Zdeněk Baudyš.


Výherci budou písemně informováni o předání cen a diplomů. Osobně si je budou moci vyzvednout do 25. června 2021.


Pravidla fotografické soutěže:

  • Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, dále jen pořadatel.
  • Soutěžní práce zasílejte od 1. 3. 2021 do pátku 21. 5. 2021 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Spolu se snímky zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku. Bez ní nebude účast v soutěži možná.
  • Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 16 let a nad 16 let.
  • Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší než rok.
  • Snímky s názvem a podepsanou přihlášku dodávejte ve formátu JPG v elektronické podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (na e-mail soutez@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1600 × 1200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“.
  • Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „DOBRÉ RÁNO, JEŠTĚ LEPŠÍ DEN!“. Soutěžící smí přihlásit nanejvýše tři snímky. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže vyloučen.
  • Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok.
  • Soutěžící zasláním prací a podepsané přihlášky udělil pořadateli souhlas s jejich následným zpracováním. Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení skartovány / vymazány. Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Dobré ráno, ještě lepší den!

Fotosoutěž 2021

Fotosoutěž 2021

 
Kateřina Linhartová

Kateřina Linhartová

 
Kateřina Jiroušová

Kateřina Jiroušová

 
Eliška Šenkýřová

Eliška Šenkýřová

 
Miloslav Janovský

Miloslav Janovský

 
František Lukeš

František Lukeš

 
Zdeněk Baudyš

Zdeněk Baudyš

 
Kateřina Linhartová

Kateřina Linhartová

 
František Lukeš

František Lukeš

 
 
Vytvořeno 19.2.2021 7:35:55 - aktualizováno 15.6.2021 10:31:24 | přečteno 1332x | Zbynek Duda
load