Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

Martin Jemelka, český historik z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR se specializací na sociální a hospodářské dějiny 19. a 20. století, spolupracující s mnoha univerzitami a instituty, ale také s Českou televizí či Českým rozhlasem a působící jako odborný poradce českých filmařů, nám 8. března 2022 představil naše město jako bránu náboženských kultur a trh víry. 

Jablonec nad Nisou považuje za město, které kdysi kladlo velký důraz na svou vnější působivost i ekonomický úspěch zároveň a jak podotýká: „Jablonec byl nejen významným místem na středoevropské mapě sklářského průmyslu, ale také důležitým centrem středoevropského náboženského života v době kolem roku 1900. Město opakovaně sehrálo roli brány nových náboženských kultur a společností, které právě skrze Jablonec z Německa i zámoří pronikaly do českých zemí.“

V publikaci Víra a nevíra ve stínu továrních komínů pak spolu s Jakubem Štofaníkem mapuje vývoj a proměny náboženského života průmyslového dělnictva v meziválečných českých zemích na příkladu čtyř průmyslových měst různé dominantní výrobní orientace – Jablonce nad Nisou, Kladna, Ostravy a Zlína, aby tak objasnil role tradičních i nových náboženských aktérů ve specifickém průmyslovém prostředí a analyzoval různorodé podoby dělnické religiozity. Stranou zájmu obou autorů nezůstává ani formulování sociálního programu náboženskými společnostmi a komunitami a jejich hledání odpovědí na otázky o ideálním společenském uspořádání.


Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

 
Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

 
Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

 
Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

 
Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

 
Jablonec jako trh víry

Jablonec jako trh víry

 
 
Vytvořeno 9.3.2022 12:56:07 | přečteno 133x | Zbynek Duda
load