Knihovna očima čtenářů

Městská knihovna

Se začátkem kampaně Týden knihoven si vás, dospělé návštěvníky a čtenáře, dovolujeme oslovit jednoduchým anonymním dotazníkem k vyjádření míry spokojenosti s poskytováním informačních a knihovnických služeb. Průzkum spokojenosti probíhá po celý měsíc říjen. S průzkumem jsme nezapomněli ani na děti a mládež. Pro ně jsme však připravili jiný formulář. 

Za vaše odpovědi vám děkujeme. Pomohou nám vytvořit si obrázek o městské knihovně právě vašima očima.

Vyhodnocení:

Z výsledků průzkumu vyplývá, že dospělí čtenáři nás povětšinou navštěvují dvakrát do měsíce, dětští pak jednou. Nejčastěji je k tomu vedou vlastní kulturní důvody než potřeby ke splnění požadavků a podmínek vybraného studia či zaměstnání, což je rovněž dáno zaměřením a charakterem základní knihovny s univerzálním fondem, určeným především pro osvětu, neformální vzdělávání a zábavu. V případě oddělení pro mládež pak ovlivňuje návštěvnost i zájem škol o exkurze a besedy.

Těší nás vyjádření spokojenosti s výpůjčními službami, s nabídkou beletrie i naučné literatury, s prostory knihovny (velikost, interiér, sociální zázemí), s kvalitou obsluhy a její vstřícností. Ti, kteří využívají i ostatních služeb, vyjádřili spokojenost s meziknihovní službou, s kopírováním, internetem i kulturními pořady, ale i s nabídkou periodik a audiovizuálních dokumentů. Jiní respondenti v těchto případech službu nevyužívají či nemohou posoudit.

V námětech a připomínkách ke zlepšení se nejčastěji uvádí potřeba výtahu a problém bariérovosti.

Za výborné hodnocení celkové úrovně služeb knihovny děkujeme, stejně tak za čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.

ikona souboruDotazník pro dospělé čtenáře

ikona souboruDotazník pro mládež 

Vytvořeno 1.10.2022 18:45:27 | přečteno 336x | Zbynek Duda
load