Krakonoš a Krabat 2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna”, Kultur– und Weiterbildungsgesellschaft mbH ve spolupráci s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa vyhlásily 27. května 2017 od 10:00 hodin v Jelení Hoře výsledky výtvarné soutěže Krakonoš, Krabat – znáte je? Cílem soutěže byla popularizace legendárního vládce Krkonoš - Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a také lužického čaroděje Krabata, neboť tyto postavy již po staletí existují v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polsko-česko-německého pohraničí. Výsledky předkládáme dále v článku, fotografie pak postupně:

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 27. KVĚTNA V JELENÍ HOŘE
předkládáme výpis ze zápisu výsledkové listiny:

PROTOKÓŁ
z obrad jury X edycji konkursu plastycznego „RZEPIÓR, KRABAT – CZY ICH ZNACIE?” Organizatorzy konkursu: Krajska v
ědecká knihovna - Liberec, Městská knihovna -  Jablonec nad Nisou, Christian – Weise – Bibliothek - Zittau oraz Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska i biblioteki powiatu jeleniogórskiego, lubańskiego i lwóweckiego.

6 kwietnia 2017 roku w Jeleniej Górze jury w składzie:

1. Agnieszka Zięba

2. Elżbieta Zienowicz

3. Bärber Wienrich

4. Emil Mendyk

5. Jana Meixnerová

6. Blanka Konvalinková

7. Zbyněk Duda

8. Jaroslav Kŕiž

9. Jitka Šedinová

10. Justyna Wyrobek

11. Ewa Podgórna

dokonało oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs z Niemiec, Czech
i Polski. Łącznie w 4 kategoriach wiekowych oceniono 498 prac, w tym:

*w kategorii : 7 – 10 lat prac - 326

*w kategorii : 11 – 13 lat prac - 94

*w kategorii : 14 – 16 lat prac - 63

*w kategorii : 16 – 19 lat prac - 15

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

* w kategorii : 7 – 10 lat:

I NAGRODA: Oliwier Rusin - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W JELENIEJ GÓRZE

II NAGRODA: Dawid KAWKA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W JELENIEJ GÓRZE

II NAGRODA: Tomáš BORT - ZÁKLADNI UMĔLECKÁ ŠKOLA - MLADÁ BOLESLAV

III NAGRODA: Ondra NAVRÁTIL - ZÁKLADNI UMĔLECKÁ ŠKOLA - MLADÁ BOLESLAV

WYRÓŻNIENIE: Marlin MAREK - ZŠ ŽIŽKOVA - TURNOV

WYRÓŻNIENIE: praca zbiorowa:

Základni škola-Liberec, příspěvková organizace:

Natálie BROŽOVÁ, Karolina ONUFRIY, Tereza ŘEZÁČOVÁ

WYRÓŻNIENIE: praca zbiorowa:

SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevyhodněné-Brno:

Pavlína RAKOVÁ, Zdena GLOSOVÁ, David SEDLÁČEK, Veronika ŠKVAŘILOVÁ, Patrik HROMÁDKO

*w kategorii : 11 – 13 lat

I NAGRODA: praca zbiorowa:

IV Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny SOSW w Jeleniej Górze:

Ernest MALINOWSKI, Beniamin KRAWCZYK, Maksymilian DOBEK, Natalia RYBAK, Krzysztof GWÓŹDŹ, Michał ŻURAWSKI

II NAGRODA: Aneta STOCZYŃSKA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

III NAGRODA: Paulina KASJANIUK - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

III NAGRODA: Tomaš HAVLĺČEK i Jakub LUFINKA - ZŠ VRCHLICKÉHO - LIBEREC

WYRÓŻNIENIE: Alena PALUŠÁKOVÁ - ZŠ ŽIŽKOVA - TURNOV

WYRÓŻNIENIE:   Eliška PTAČKOVÁ i Adela PTAČKOVÁ - ZŠ VRCHLICKÉHO -  LIBEREC 

*w kategorii : 14 – 16 lat

I NAGRODA: Dana KOBRLOVÁ - SUPŠ a VOŠ - JABLONEC NAD NISOU

II NAGRODA: Jan ŠTEKL - SUPŠ a VOŠ - JABLONEC NAD NISOU

III NAGRODA: Marie VRABCOVÁ - LIBEREC

WYRÓŻNIENIE: Kinga SABATOWICZ - ZST "MECHANIK" - JELENIA GÓRA

WYRÓŻNIENIE: Wiktoria DRAPIEJ - GIMNAZJUM NR 1 - JELENIA GÓRA

*w kategorii : 16 – 19 lat

I NAGRODA: Małgorzata Paulina BABIK - ZSTiL - PIECHOWICE

II NAGRODA: Martyna KOSAL - LICEUM PLASTYCZNE w ZSRZA - JELENIA GÓRA

III NAGRODA: Matylda JAKUBOWSKA - ZST "MECHANIK" - JELENIA GÓRA

WYRÓŻNIENIE: Veronika PROKOPOVÁ - JABLONEC NAD NISOU

WYRÓŻNIENIE: Sandra ŠIMKO - ZST "MECHANIK" - JELENIA GÓRA


Jury przyznało również nagrody specjalne/zespołowe. Otrzymali je:

1. Tomaš GAJDOŠ - ZŠ specialní Semily

2. SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevyhodněné-Brno:

Nicol FOGLOVÁ, Zdena GLOSOVÁ, Jan URBÁNEK, Martin NERADA, Lukáš Sedlák, Dominik PUTNA, Ondřej MAREŠ, Kryštof SLADKÝ, Maxim KRAHULEC

3.Hubert KUBĺN - TURNOV


Pravidla X. výtvarné soutěže Krakonoš, Krabat – znáte je?

1. Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 7 - 19 let z Polska, Německa a Čech.

2. Cílem soutěže je:

 • popularizace legendárních postav: vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a lužického čaroděje Krabata, od staletí existujících v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polského, německého a českého pohraničí,
 • péče a upevňování společné kulturní tradice prostřednictvím umění,
 • umělecké vzdělávání dětí a mládeže a prezentace jejich tvorby.

3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba, malba, koláž, grafika, řezba atp. Rozměry prací jsou libovolné, horní hranice rozměru výtvarných prací je 70 x 100 cm.

4. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce.

5. Do soutěže mohou být přihlášeny výhradně práce, které dosud nezískaly ceny v jiných soutěžích a výstavách.

6. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou název s vlastní značkou (symbol) a svůj věk. K práci je třeba přiložit uzavřenou obálku se značkou (symbolem), obsahující lístek s údaji:

 • jméno a příjmení autora,
 • věk,
 • adresa bydliště a telefonní číslo autora a jeho e-mailová adresa,
 • adresa školy nebo instituce, kde byla práce zhotovena,
 • jméno a příjmení učitele nebo školitele, pod jehož vedením byla práce zhotovena, 
 • název práce.

7. Lhůta pro příjem prací: 15. března 2017

8. Práce musí být zaslány na adresu:

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, 58–500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27, Polsko

nebo doručeny (poštou nebo osobně) na adresu:

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, oddělení pro mládež, Dolní náměstí 1, 466 01 Jablonec nad Nisou.

10. Odeslání prací může předcházet soutěž ve škole a v takovém případě žádáme o sdělení počtu účastníků, což nám pomůže určit celkový počet účastníků soutěže. 

11. Hodnocení zaslaných prací provede komise zvolená organizátorem soutěže.

12. Komise provede hodnocení prací do 31. března 2017, udělí ocenění a vybere práce na výstavu v následujících věkových kategoriích:

 • 7-10 let
 • 11-13 let
 • 14-16 let
 • 16-19 let

13. Předmětem hodnocení nebudou práce, které byly zhotoveny v rozporu s pravidly, práce zaslané po termínu a ty, které byly poničeny následkem nesprávného balení.

14. Autorům nejlepších prací budou uděleny ceny, vyznamenání a diplomy. Výsledky soutěže budou umístěny na webové stránce Krkonošské knihovny www.biblioteka.jelenia-gora.pl, webových stránkách partnerů a také na stránce http://biblioteki-euroregion-nysa.eu.

15. Všechny soutěžní práce zůstávají k dispozici organizátorům.

16. Práce vítězů budou po dobu dvou let vystavovány v knihovnách v Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”.

17. Práce, které nebudou po soutěži vybrány na výstavu, bude možné si vyžádat zpátky do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. 

18. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez autorského honoráře reprodukovat a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, popularizační a propagační účely.

19. Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje pravidla soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátory pro organizační účely a pro podporu soutěže. Za účelem vyúčtování projektu budou osobní údaje předány Městskému úřadu Jelení Hory a Nadaci polsko-německé spolupráce.

20. Vyhlášení výsledků, předání cen a otevření výstavy se bude konat 27. května 2017 v Centru informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošské knihovně”  v Jelení Hoře, ul. Bankowa 27.

21. Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen a otevření výstavy písemně (e-mail) nebo telefonicky.

22. Veškeré informace týkající se soutěže sděluje:

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, oddělení pro mládež, Dolní náměstí 1, 466 01 Jablonec n.N.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze.

tel. – 75 752 28 84, 75 752 25 68, 75 754 29 85

instrukcyjny@biblioteka.jelenia-gora.pl

Krakonoš, Krabat - znáte je?

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

Z vyhlášení výsledků 27.05.2017

 
Pozvánka do Jelení Hory

Pozvánka do Jelení Hory

 
Krakonoš, Krabat 2017

Krakonoš, Krabat 2017

 
 
Vytvořeno 6.10.2016 9:10:59 - aktualizováno 27.5.2017 20:46:22 | přečteno 1289x | Zbynek Duda
load