Přátelství zblízka i na dálku aneb Fotografická soutěž 2017

Bez názvu

Pro IX. ročník fotografické soutěže jsme letos zvolili téma přátelství, a to bez ohledu na vzdálenost. Na vaše příspěvky jsme se těšili do 9. května 2017. Vyhlášení výsledků proběhlo 31. května od 17:00 hodin v audiovizuálním sále knihovny. Garantem soutěže se stal fotoklub Balvan a sponzorem firma Laccer. Každý soutěžící mohl přihlásit až tři fotografie, čehož většina z 37 účastníků využila. Porota vybírala z celkového počtu 87 fotografií, které byly zaslány ze všech koutů naší republiky, a letos i ze Slovenska.


Výsledková listina

v kategorii nad 16 let - 26 účastníků a 60 fotografií

1. místo - Radek Štrupl - Psaní
2. místo - Marek Barták - Vzpomínka na mládí
3. místo - Jan Stránský - bez názvu

v kategorii do 16 let - 11 účastníků a 27 fotografií

1. místo - Jan Bernat - Ježdíkování
2. místo - Klára Mašínová - Nikomu tě nedám
3. místo - Kryštof Paroulek - Kamarádi

Pravidla fotografické soutěže:

  • Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., dále jen pořadatel.
  • Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 16 let a nad 16 let.
  • Soutěž probíhá od 1. března 2017 do 9. května  2017 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
  • Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší něž rok. Snímky společně s kontaktními údaji (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, případně telefon) a názvy snímků dodávejte pouze v elektronické podobě ve formátu JPG, nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce soutez@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1600 × 1200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“.
  • Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA DÁLKU“. Maximální počet snímků přihlášených jedním soutěžícím jsou tři. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže bez náhrady vyloučen.
  • Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé, a to i po jejím skončení. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové a nebo v elektronické podobě v rámci soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář.
  • Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
  • Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže.

Vítězné práce

Psaní

Psaní

 
Vzpomínka na mládí

Vzpomínka na mládí

 
Bez názvu

Bez názvu

 
Ježdíkování

Ježdíkování

 
Nikomu tě nedám

Nikomu tě nedám

 
Kamarádi

Kamarádi

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
 
Vytvořeno 31.5.2017 17:36:29 | přečteno 593x | Zbynek Duda
load