Lekce pro školy

Oddělení pro děti a mládež nabízí mateřským a základním školám celou řadu knihovnicko-informativních lekcí. Lekce pro střední školy organizuje oddělení pro dospělé čtenáře. Neváhejte a propojte svou výuku s knihovnickým prostředím! 

Na konkrétní besedu je důležité se objednat alespoň týden dopředu (deti@knihovna.mestojablonec.cz nebo 488 388 951, pro střední školy pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz nebo 488 388 950). Lekce jsou zdarma a realizují se vždy dopoledne od pondělí do středy. Trvají 30–60 minut a součástí může být i promítání krátké pohádky v audiovizuálním sále.  


S knihovnou za poznáním

Besedy pro mateřské školy

 • Já, knížka a knihovna – seznámení s knihou a knihovnou
 • Vyprávění a čtení pohádek - známé pohádkové postavy, určování jejich charakteristických vlastností, rozlišování dobra a zla
 • Ilustrace a ilustrátoři
 • Říkadla a verše hravou formou - čtení, doplňování...
 • České večerníčky


S knihovnou za poznáním aneb nabídka pro žáky I. stupně základních škol

1. ročník

Já, knížka a knihovna

Vysvětlení základních pojmů: knihovna, kniha, knihkupectví, časopis, autor, ilustrátor. Dětem je představena knihovna. Dozvědí se, jak se stát čtenářem, jak jsou knihy řazeny a jak se půjčují. Naučí se, jak se ke knihám chovat. 

Letem pohádkovým světem

Vysvětlení pojmů: pohádka, pohádkové postavy. Lekce provede děti pohádkovým světem. Seznámí je s nejznámějšími pohádkovými postavami, autory a knihami.

Rozjeď to s roboty!

Hravá beseda s blue-bot roboty, při níž děti zábavnou formou rozvíjejí základy programování, komunikaci se strojem a logické myšlení.

2. ročník

Pasování na čtenáře

Po splnění jednoduchého úkolu (určení, do které knížky náleží vybraný úryvek) následuje slavnostní pasování dětí na rytíře řádu čtenářského a složení slibu.

Zvířátka v bajkách

Žáci se seznámí s pojmem bajka a hlavními hrdiny bajek, zvířaty. Naučí se rozpoznat dobré a špatné vlastnosti zvířat, které jsou typické i pro lidi.

Rozjeď to s roboty!

Hravá beseda s blue-bot roboty, při níž děti zábavnou formou rozvíjejí základy programování, komunikaci se strojem a logické myšlení.

3. ročník

Pasování na čtenáře

Po splnění jednoduchého úkolu (určení, do které knížky náleží vybraný úryvek) následuje slavnostní pasování dětí na rytíře řádu čtenářského a složení slibu.

Jak se vaří knížka

Lekce o tom, jak vzniká kniha a co je vše potřeba udělat, aby se dostala ke svému čtenáři.

Rozjeď to s roboty!

Hravá beseda s blue-bot roboty, při níž děti zábavnou formou rozvíjejí základy programování, komunikaci se strojem a logické myšlení.

4. ročník

Dílna pro básníky

Lekce o tom, že poezie není nuda a dá se nejen číst, ale i poslouchat, hrát a kreslit.

Na chvíli ilustrátorem

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech. Dětem budou vysvětleny základní pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Seznámí se s tvorbou vybraných českých ilustrátorů.

Hrátky s textem

Zábavná lekce, při níž si děti na zábavných příkladech procvičí práci s texty, budou luštit přesmyčky a literární hádanky.

5. ročník

Už se vyznám v knihovně

Seznámení s členěním a značením fondu, s termíny beletrie a  naučná literatura, mezinárodní desetinné třídění. Děti se naučí, jak se v knihovně správně orientovat.

Najdi si svou knihu

Lekce dětem přiblíží, jak se zorientovat v současné knižní nabídce a jaké novinky právě vyšly. Poradíme, jaké knihy jsou momentálně nejžádanější.

Písmo a knihy v hlubinách času

Beseda věnovaná vývoji písma, tisku, knihám a knihovnám.


Pro žáky II. stupně základních škol

S knihou po škole (pro žáky 6. tříd) aneb Návštěva se vám vyplatí!
V rámci návštěvy knihovny obdrží účastníci knihovnické lekce knižní dárek, popř. dárkový poukaz k registraci zdarma. 

Dílna pro básníky

Lekce o tom, že poezie není nuda a dá se nejen číst, ale i poslouchat, hrát a kreslit.

Hrátky s textem

Zábavná lekce plná nápadů a tipů, jak tvořivě pracovat s textem.

Už se vyznám v knihovně

Seznámení s členěním a značením fondu, s termíny beletrie a  naučná literatura, mezinárodní desetinné třídění. Jak se v knihovně správně orientovat a jak najít konkrétní knihu.

Písmo a knihy v hlubinách času

Beseda věnovaná vývoji písma, tisku, knihám a knihovnám.

Báje, pověsti a legendy

Seznámení s bájemi, pověstmi a legendami, nejznámějšími díly a autory, s charakteristikou žánru a ukázkami. Možné vybrat světové, české nebo regionální báje a pověsti.

Prohlídka oddělení pro děti a mládež (dle domluvy i celé budovy)


Projektové dny

Využití prostor oddělení pro děti a mládež a fondu knihovny pro Vámi vytvořený literární projektový den. (Za přítomnosti pedagoga a knihovnic).


Střední školy

 • Co vám knihovna nabízí
  exkurze, úvodní seznámení s knihovnou a jejími službami, orientace v knihovně

 • Online katalog VuFind
  seznámení s efektivním používáním knihovního katalogu, orientace ve fondu, značení fondu

 • Ze současné české literatury
  seznámení se současnými českými autory včetně čtení ukázek, přehled autorů, kteří získali literární ocenění

 • Historie jablonecké městské knihovny
  seznámení s historií městské knihovny od jejího založení do současnosti

 • Jablonečtí autoři do roku 1945
  seznámení s německými autory, jejichž život a dílo je spjaté s Jabloncem nad Nisou, včetně čtení ukázek z knih

 • Literární Jablonec
  o jabloneckých českých autorech po roce 1945 až po současnost a místním knižním trhu 
Vytvořeno 21.7.2009 15:10:28 - aktualizováno 14.2.2022 9:25:04 | přečteno 11131x | Zbynek Duda
load