Meziknihovní služby MVS

 Pro uživatele knihovny

Prostřednictvím meziknihovní služby má registrovaný čtenář možnost objednat z jiné knihovny dokumenty, které nemá knihovna ve svém fondu.

Dokumenty je možné objednávat pouze osobně v oddělení pro dospělé čtenáře.

Výpůjční lhůtu takto zapůjčených dokumentů stanovuje individuálně půjčující knihovna, ta také rozhoduje o výši poplatků.

Prodlužování lhůty meziknihovních výpůjček je možné pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem půjčoven.

Není-li možné požadovaný dokument zaslat, lze objednat jeho kopii (články, knihy pouze omezený počet stran textu). Cenu kopie stanoví knihovna, která objednávku vyřizuje.

Knihovna zprostředkovává službu eDDO (dodávání dokumentů), kterou poskytuje Národní knihovna ČR. Všeobecné podmínky i ceník stanovené Národní knihovnou ČR v platném znění pro tuto službu jsou nedílnou součástí knihovního řádu.

Podmínky poskytování meziknihovní služby jsou dány knihovním řádem Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o., čl. 11, odst. 9., dále pak vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny Národní knihovny ČR.

* * *

Pro knihovny

Využívat služby MVS může pouze knihovna zaregistrovaná v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Služba je knihovnám poskytována zdarma.

Způsoby objednávání dokumentů:
- prostřednictvím online katalogu knihovny, má-li žádající knihovna již vytvořeno uživatelské konto,

- prostřednictvím elektronické žádanky MVS pro knihovny bez založeného uživatelského konta.

Základní výpůjční doba: 48 kalendářních dní.

Knihovnám není umožněna automatická prolongace dokumentů zapůjčených prostřednictvím MVS přes čtenářské konto knihovny, vždy je nutné požádat pracovníky příslušného oddělení e-mailem či telefonicky, a to před vypršením výpůjční doby.

Pokud nebude dokument rezervován dalším čtenářem nebo ho knihovna nebude požadovat zpět z jiného důvodu, příslušné oddělení knihovny na požádání prolongaci dokumentu provede.

Bude-li dokument rezervován, nebude knihovně umožněna jeho prolongace a knihovna má povinnost vrátit ho v co nejkratší možné době.

Doporučujeme knihovnám sledovat čtenářské konto a upozorňovat své čtenáře na dodržování základní výpůjční doby dokumentu půjčeného přes MVS.

Přihlášovací údaje získáte na oddělení pro dospělé čtenáře.

Případné dotazy a připomínky je možné zasílat na adresu pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz .

Vytvořeno 19.1.2012 13:32:44 | přečteno 4910x | Zbynek Duda
load