Scheybalová Jana

Jana Scheybalová

Datum narození: 17. 04. 1940
Datum úmrtí: 13. 01. 2008
Místo narození: Lomnice nad Popelkou
Místo úmrtí: Jablonec nad Nisou
Profese a obory působení: etnografové, publicisté


PhDr. Jana Scheybalová /rozená Cermanová/ se narodila 17. dubna 1940 v Lomnici nad Popelkou, kde prožila své dětství. Vystudovala Vyšší hospodářskou školu v Turnově. Přála si být novinářkou, ale v té době nebyli absolventi středních odborných škol na humanitní obory přijímáni a proto začala pracovat v lomnických Kovozávodech. V roce 1961 byla přijata na odbor kultury Okresního národního výboru v Jablonci nad Nisou, kde byla zaměstnána jako inspektorka ochrany památek. V té době se seznámila se svým budoucím manželem, národopiscem Josefem V. Scheybalem. V roce 1966 se přestěhovali ze Sychrova na zchátralou faru do Jablonce nad Nisou. V letech 1963-1969 vystudovala etnografii a folkloristiku na Universitě Karlově v Praze a o rok později obhájila doktorát z české historie a etnografie. V sedmdesátých letech byla nucena díky odsouzení pobytu okupačních armád opustit oblast kultury a začala pracovat v Československé obchodní bance. V letech 1990-1996 byla jmenována ředitelkou pobočky v Jablonci nad Nisou. Je autorkou i spoluautorkou řady textů v publikacích s národopisnou, historickou a památkářskou tématikou. Na knihách spolupracovala se svým manželem - kreslířem, výtvarným teoretikem a etnografem PhDr. Josefem V. Scheybalem. Po jeho smrti pokračovala v uspořádání etnografické a národopisné sbírky a vydávala další knížky. Články o kamenech, špercích, obyčejích a lidovém stavitelství uveřejňovala v časopisech i novinách. Zemřela 13. ledna 2008 v Jablonci nad Nisou.

zdroje:
PhDr. Jana Scheybalová - Lomnické noviny
Jana Scheybalová - Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Vytvořeno 28.6.2018 12:01:45 | přečteno 615x | Studovna.JBC
load