Přehled služeb knihovny

Přehled služeb a oddělení knihovny

 • půjčování knih a časopisů
 • výpůjčky e-knih
 • půjčování CD, DVD
 • půjčování společenských her
 • vzdálený přístup do báze děl nedostupných na trhu (DNNT)
 • meziknihovní výpůjční služba
 • rezervační služba
 • on-line katalog
 • informační činnost
 • bibliograficko-informační služba
 • regionální literatura a informace
 • databáze ASPI
 • internet
 • kopírování
 • knihovnicko-informační lekce pro základní a střední školy
 • besedy a přednášky 
 • výstavy
 • soutěže

Oddělení pro dospělé čtenáře

 • výpůjčky naučné literatury a beletrie
 • výpůjčky knih v anglickém, německém, francouzském, polském a ruském jazyce
 • výpůjčky časopisů
 • besedy pro střední a učňovské školy
 • meziknihovní výpůjční služba
 • on-line katalog

Oddělení pro děti a mládež

 • výpůjčky naučné literatury a beletrie
 • výpůjčky časopisů pro děti
 • besedy pro školy, mateřské školy a další skupiny dětí
 • soutěže a kvízy
 • on-line katalog

Studovna, čítárna

 • bibliograficko-informační služba
 • příruční knihovna (slovníky, encyklopedie, základní informace ze všech oborů)
 • regionální literatura a informace
 • noviny a časopisy
 • informační kartotéky s dokumentací
 • kartotéka regionálních osobností
 • fond germanik
 • právní předpisy (Sbírka zákonů)
 • kopírovací služby
 • internet pro veřejnost

Multimediální oddělení

 • poslech CD ze sluchátek
 • veřejně přístupný internet
 • půjčování DVD a CD 

Oddělení regionálních služeb

 • nákup, kompletní zpracování a distribuce knižních fondů na obecní a městské knihovny regionu
 • organizace výměnných souborů
 • přímá metodická pomoc veřejným knihovnám
 • poradenské služby a odborné konzultace v knihovnické problematice
 • zpracovávání statistických rozborů činnosti veřejných knihoven regionu

Oddělení akvizice a katalogizace

 • výběr, nákup a zpracování knih pro jednotlivá oddělení a pobočky městské knihovny


Vytvořeno 8.11.2005 17:25:46 | přečteno 19387x
load