Fotografická soutěž Cesta za světlem

Fotografická soutěž 2011

Ve středu 1.června 2011 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků III. ročníku fotografické soutěže na téma Cesta za světlem. Soutěž se konala v rámci projektu Jablonec 2011 a záštitu nad ní převzal místostarosta města Petr Tulpa a Zbyněk Cincibus za fotoklub Balvan. Soutěž podpořily společnosti Foto LACCER a Knihkupectví a antikvariát FRYČ. Na slavnostním vyhlášení vystoupila skupina N.O.C.

Do soutěže se přihlásilo na 70 autorů z celé republiky a porota ve složení ze zástupců fotoklubu Balvan, Foto Laccer, pracovníků audiovizuálního oddělení a pana Václava Vostřáka hodnotila na 177 prací. Ty nejvydařenější představujeme ve stejnojmenné výstavě na schodech městské knihovny do konce srpna 2011.

Vyhodnocení soutěže:

kategorie do 16 let:

1. Tereza Vodičková – Světelná bouře

2. Tomáš Drofa – Odchyt sluníčka

3. Kamila Trnková – Květ došel konce cesty za světlem

 

kategorie nad 16 let:

1. Roman Jaroš – Brána

2. Lenka Herynková – Tichý pozorovatel

3. Martin Faltejsek – Uzavřené ve skle

 

Prezident Fotoklubu Balvan Zbyněk Cincibus předal zvláštní cenu fotoklubu Lukáši Trgiňovi.

* * *

Pravidla fotografické soutěže:

  • Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., dále jen pořadatel.
  • Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 16 let a nad 16 let.
  • Soutěž probíhá od 1. 2. 2011 do 13. 5. 2011 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
  • Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší něž čtyři měsíce.Snímky společně s vyplněnou přihláškou dodávejte pouze v elektronické podobě ve formátu JPG, nejjednodušeji e-mailem na adresu video@knihovna.mestojablonec.cz (do předmětu zprávy uveďte „Fotografická soutěž 2011“), přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce video@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1600 × 1200 pixelů.
  • Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „CESTA ZA SVĚTLEM“. Maximální počet snímků přihlášených jedním soutěžícím jsou tři. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže bez náhrady vyloučen.
  • Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé, a to i po jejím skončení. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové a nebo v elektronické podobě v rámci soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář.
  • Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
  • Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže.

* * *

Za finanční podpory města Jablonce nad Nisou, jabloneckého Foto LACCER, libereckého Knihkupectví a antikvariátu FRYČ a pod záštitou fotoklubu Balvan a místostarosty města Petra Tulpy. 

* * *

Cesta za světlem

Beranová Kristýna: Za tajemnými dveřmi

Beranová Kristýna: Za tajemnými dveřmi

 
Drofa Tomáš: Mlžitá cesta

Drofa Tomáš: Mlžitá cesta

 
Drofa Tomáš: Odchyt sluníčka

Drofa Tomáš: Odchyt sluníčka

 
Cejpek Jakub: Saharské putování

Cejpek Jakub: Saharské putování

 
Faltejsek Martin: Uzavřené ve skle

Faltejsek Martin: Uzavřené ve skle

 
Herynková Lenka: Tichý pozorovatel

Herynková Lenka: Tichý pozorovatel

 
Hlubuček Radek: Vstříc světlu

Hlubuček Radek: Vstříc světlu

 
Holý Jaroslav: Bez názvu

Holý Jaroslav: Bez názvu

 
Hrubá Michaela: Wroclaw 2011

Hrubá Michaela: Wroclaw 2011

 
Jaroš Roman: Brána

Jaroš Roman: Brána

 
Kanková Alena: Beskydská poezie

Kanková Alena: Beskydská poezie

 
Trnková Kamila: Konec cesty za světlem

Trnková Kamila: Konec cesty za světlem

 
Trnková Kamila: Květ došel konce cesty za světlem

Trnková Kamila: Květ došel konce cesty za světlem

 
Vodičková Tereza: Světelná bouře

Vodičková Tereza: Světelná bouře

 
Mrňa Ladislav: Podzimní toulky

Mrňa Ladislav: Podzimní toulky

 
Šilhán Jaroslav: Létající světélka

Šilhán Jaroslav: Létající světélka

 
Trgiňa Lukáš: Cesta za svetlom 1

Trgiňa Lukáš: Cesta za svetlom 1

 
Trgiňa Lukáš: Cesta za svetlom 2

Trgiňa Lukáš: Cesta za svetlom 2

 
Vážná Jana: Cesta ke svetlu

Vážná Jana: Cesta ke svetlu

 
Ceny

Ceny

 
Ceny

Ceny

 
Ceny

Ceny

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
skupina N.O.C.

skupina N.O.C.

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

 
 
Vytvořeno 1.2.2011 13:44:58 - aktualizováno 2.6.2011 11:30:56 | přečteno 3430x | Zbynek Duda
load