Holduj tanci, pohybu

Fotosoutěž 2014

Kdo fotografuje rád a chtěl si poměřit síly s ostatními, mohl využít 6. ročníku fotografické soutěže na téma Holduj tanci, pohybu a od března do 15. května 2014 mohl zaslat své snímky k hodnocení v kategorii do 16 let a nad 16 let. Záštitu nad soutěží převzal fotoklub Balvan a firma FOTO LACCER. Jejich zástupci byli také členy odborné poroty, která vybírala z 88 prací. Na slavnostním vyhlášení 29. května 2014 v audiovizuálním sále knihovny a předávání cen vystoupil Jan Krajník spolu s Martinem Gorčíkem. Práce těch nejlepších jsou instalovány až do konce června na schodech městské knihovny.

Výsledky soutěže:

KATEGORIE DO 16 LET

3. Veronika Pavlíková - Touch of the sky - Liberec

2. Radek Votoček - Na Suškách - ZŠ Pěnčín

1. Jakub Svoboda - Vousatá slečna - ZŠ Pěnčín


KATEGORIE NAD 16 LET

3. Ladislav Máša - Barevná řeka - Brno

2. Jan Strakoš - Takt Liberec dancers - Liberec

1. Martin Kubišta - Svobodný - Lučany


Pravidla fotografické soutěže:

Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., dále jen pořadatel.

Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 16 let a nad 16 let.

Soutěž probíhá od 1. 3. 2014 do 15. 5. 2014 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší něž rok. Snímky společně s kontaktními údaji (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, případně telefon) a názvy snímků dodávejte pouze v elektronické podobě ve formátu JPG, nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce soutez@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1600 × 1200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“.

Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „HOLDUJ TANCI, POHYBU“. Maximální počet snímků přihlášených jedním soutěžícím jsou tři. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže bez náhrady vyloučen.

Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé, a to i po jejím skončení. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové a nebo v elektronické podobě v rámci soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.

Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže.


Z vyhlášení výsledků

DO 16 – 041 – Pavlíková Veronika – Touch of the sky (Custom)

DO 16 – 041 – Pavlíková Veronika – Touch of the sky (Custom)

 
DO 16 – 027 – Svoboda Jakub – Vousatá slečna (Custom)

DO 16 – 027 – Svoboda Jakub – Vousatá slečna (Custom)

 
DO 16 – 033 – Votoček Radek – Na Suškách (Custom)

DO 16 – 033 – Votoček Radek – Na Suškách (Custom)

 
NAD 16 – 003 – Kubišta Martin – Svobodný (Custom)

NAD 16 – 003 – Kubišta Martin – Svobodný (Custom)

 
NAD 16 – 023 – Strakoš Jan – Takt Liberec dancers (Custom)

NAD 16 – 023 – Strakoš Jan – Takt Liberec dancers (Custom)

 
NAD 16 – 032 – Máša Ladislav – Barevná řeka (Custom)

NAD 16 – 032 – Máša Ladislav – Barevná řeka (Custom)

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
Z vyhlášení výsledků

Z vyhlášení výsledků

 
 
Vytvořeno 28.2.2014 8:52:42 - aktualizováno 29.5.2014 17:54:52 | přečteno 1670x | Zbynek Duda
load