rok 2011

Pohádky pro Dášenku

Pohádky pro Dášenku

Divadlo Rolnička aneb divadlo pro děti hrálo a zpívalo v podání Jarmily Enochové 25. listopadu 2011 v sále knihovny žákům I.stupně základních škol z Pivovarské ulice a Na Šumavě. Na pořadu byly Pohádky pro Dášenku, doplněné písničkami Matky Přírody a O učení s doprovodem kytary.

7.3.2012 16:22:11 | přečteno 1284x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Pasování na čtenáře na pobočce Mšeno

Pasování na čtenáře 22.11.11.

Před blížícím se Dnem pro dětskou knihu proběhlo v úterý 22.listopadu 2011 na pobočce Mšeno pasování na čtenáře. Žáci poznávali, ze které knížky je čtený úryvek, a za to se pak stali našimi čtenáři s roční registrací zdarma.

7.3.2012 16:22:19 | přečteno 1412x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Žáci ze ZŠ Šumava na exkurzi v hlavní budově

žáci ZŠ Šumava na exkurzi

Ve středu 9.listopadu 2011 se žáci 6. třídy ze ZŠ Šumava vydali napříč knihovnou. Nejprve byli seznámeni s chodem čítárny, studovny a multimediálního oddělení, o patro výš si prohlédli a vyslechli základní informace o chodu oddělení pro dospělé čtenáře. Oddělení mládeže se představilo krátkým povídáním o všem, co s půjčováním knih souvisí. Svou návštěvu ukončili v audiovizuálním sále, kde zhlédli film o Jablonci nad Nisou.

7.3.2012 16:22:56 | přečteno 2293x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Exkurze studentů Gymnázia U Balvanu

gymnazisté na návštěvě v knihovně

Ve středu 2. listopadu 2011 zavítali do knihovny na úvodní knihovnickou lekci studenti z nižšího stupně Gymnázia U Balvanu v nebývale hojném počtu. A kromě paní profesorky si přišel besedu poslechnout i samotný pan ředitel gymnázia Mgr. Jiří Kozlovský.

7.3.2012 16:22:49 | přečteno 1352x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Seznámení s knihovnou a knihou na pobočce Mšeno

Seznámení s knihovnou

Povídání o knize, její výrobě a historii, o knihovnách a jejich funkcích a významu čekalo na prvňáčky místní ZŠ. Zato žáci třetí třídy se seznámili s produkcí nakladatelství Thovt, které se zaměřuje výhradně na dětské čtenáře a formou hry, soutěží a úkolů zapojuje čtenáře do děje a učí je vnímat text.

7.3.2012 16:23:06 | přečteno 1452x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Žáci ze ZŠ Katolická na návštěvě v knihovně

Návštěva ze ZŠ Katolická

Ve středu 19.října 2011 navštívili poprvé knihovnu žáci druhé třídy ze ZŠ Katolická, aby nahlédli do jejích tajů. Seznámili se s knížkami, poznávali pohádkové postavy a vyprávěli si trochu něco o podzimu a o tom, jak trávily děti v minulosti podzimní měsíce a jaké zvyklosti se s tímto ročním obdobím pojí. Na závěr děti zhlédly pohádku v audiovizuálním oddělení.

7.3.2012 16:23:22 | přečteno 1247x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Minuty nad knihou na pobočce Šumava

Minuty nad knihou

O knihách i s knihami proběhlo 6.října 2011 k Týdnu knihoven setkání s žáky 2.A pod vedením paní učitelky Pickové. Dověděli se, jak městská knihovna pracuje, jak se zpracovávají knihy, jak se třídí a jak jsou knihy propojeny s on-line katalogem a elektronickým výpůjčním systémem. Na závěr si vybírali knihy ke čtení a z besedy Minuty nad knihou se stala Hodina nad knihou.

7.3.2012 16:23:31 | přečteno 1321x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Šesťáci ze ZŠ 5.května na knihovnické lekci

ZŠ 5.května

K akci Týdnu knihoven si knihovnice připravily úvodní lekci pro šesťáky ze ZŠ 5. května. Děti už teď vědí, jak se v knihovně orientovat, do jakých dvou základních skupin se knihy dělí a znají způsob jejich značení. Žáci měli možnost si dětské oddělení pořádně prohlédnout, prolistovat si knihy, které je zaujaly, a ty nejzajímavější si vypůjčit domů na přečtení.

7.3.2012 16:23:57 | přečteno 1742x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Pohádka od rybníka Žabince

Autorské čtení s Jindřiškou Kratschmarovou

V úterý 4.října 2011 proběhlo v oddělení pro děti a mládež autorské čtení paní Jindřišky Kratschmarové. Tato jablonecká autorka dětských knížek přečetla předškoláčkům z MŠ Pastelka dva veselé příběhy vodníčka Střapatky ze své knihy Pohádka od rybníka Žabince. Pohádky se dětem moc líbily, paní autorku poslouchaly velmi pozorně a se zaujetím. Na závěr si děti ještě prohlédly knížky, které je na dětském oddělení zaujaly.

7.3.2012 16:24:13 | přečteno 1344x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Výtvarné dílny k Týdnu knihoven 2011

ZŚ Šumava

Letošní ročník celostátní akce Týden knihoven zahájilo 3.října 2011 dětské oddělení jablonecké knihovny výtvarnými dílnami. Pozvali jsme si k nám žáky páté třídy ze ZŠ Šumava, abychom si společně vyrobili prostírání s podzimními motivy. Na prostírání se střídaly nejrůznější symboly podzimu – drak, barevné listí, houby, strašáci. Každý z žáků si s sebou domů hrdě odnesl svůj jedinečný výrobek.

7.3.2012 16:24:21 | přečteno 1289x | Zbynek Duda | Celý článek
 
Vytvořeno 8.3.2012 8:03:01 | přečteno 2205x | Zbynek Duda
load