Z našich pořadů

Malá mořská víla aneb Večer s Andersenem 2016

Večer s Andersenem 2016

Jak se setkat s malou mořskou vílou v zemi bez moře? Jednoduše! Stačilo se večer 1. dubna 2016 vypravit do knihovny, připojit se k ostatním členům velké výpravy za pokladem vládce všech moří a vyplout po neposlušných vlnách vstříc osudu.

4.4.2016 11:43:11 | přečteno 418x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Domove, ty lese v lesích . . .

Domove, ty lese v lesích

K několika letošním významným výročím města připravila Jitka Nosková na 17. března 2016 přednášku věnovanou životním osudům a tvorbě osmi německých literátů, kteří byli s Jabloncem úzce spjati a prožili v něm část svého života. Obrázky z jejich života a díla byly doplněny o vybrané ukázky z antologie Otokara Simma a Marka Sekyry Jizerské květy v podání Zbyňka Dudy.

18.3.2016 8:29:26 | přečteno 436x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Písmák Josef Dlask a jeho svět

Písmák Josef Dlask a jeho svět

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova každý zná, ale seznámit se zápisky sedláka Josefa Dlaska jsme mohli 15. března 2016 díky historičce a vedoucí oddělení historických sbírek Muzea Českého ráje Alžbětě Kulíškové. Ta nenápadný rukopis z depozitáře turnovského muzea editovala v kompletní podobě, včetně Dlaskových výpisků z dobové naučné literatury, abychom mohli dnes lépe porozumět jeho tehdejšímu světu. Rukopisné zápisky patří k historickým pokladům Pojizeří. Jejich novodobá tisková podoba z podzimu 2015 je součástí také našeho knihovního fondu. 

16.3.2016 8:00:22 | přečteno 547x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Václav Havel tady a teď pohledem Michaela Žantovského

Václav Havel tady a teď

O tom, zda jsou myšlenky a životní postoje prvního polistopadového prezidenta Václava Havla v naší společnosti stále živé, zda mají k současnému dění doma i ve světě co říci, pohovořil 8. března 2016 Michael Žantovský, autor úspěšného životopisu Havel a výkonný ředitel Knihovny Václava Havla.

9.3.2016 8:46:06 | přečteno 390x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Mladoboleslavsko

Mladoboleslavsko

Na jeden z dalších výletů s Luborem Lacinou jsme se 3. března 2016 vydali na cestu po přírodních památkách, které se nachází v okolí Mladé Boleslavi. Navštívili jsme také hrady a zámky, města i vesničky, kde jsou skryta různá překvapení v podobě historických staveb a památek, např. v Bakově nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou i na Zvířeticích.

4.3.2016 7:45:22 | přečteno 357x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Ztichlý zpěv lesa

Gustav Leutelt

U příležitosti letošních oslav tří významných výročí města představujeme od března 2016 v přízemí staré radnice životní osudy několika vybraných německy píšících jabloneckých autorů z konce 19. století a první poloviny 20. století, kteří patřili k váženým občanům Jablonce nad Nisou. Společná jim byla láska k domovu, tradicím a přírodě Jizerských hor. Po některých z nich byly dokonce pojmenovány ulice, náměstí, ba i turistické cesty.   

1.3.2016 9:08:51 | přečteno 382x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Fotografie z dětského fotoklubu Vikýř

Fotoklub Vikýř

Od března do května 2016 představujeme na schodech staré radnice fotografické práce členů dětského fotoklubu při středisku volného času Vikýř v Jablonci nad Nisou. Prohlédnout si můžete práce Kláry Mašínové, Jana Dědiny, Theodora Hörbe a Lukáše Lukáška. Fotoklub vede Zbyněk Cincibus.

1.3.2016 7:58:02 | přečteno 521x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Praha známá i méně známá

Praha známá i méně známá

Kolikrát jsme už navštívili Prahu a pokaždé byla jiná: všední i magická, nudná i inspirativní, domácí i světová. Její známou i méně známou tvář nám 23. února 2016 představil na svých fotografiích Milan Vik. Zda jeho virtuální procházku hlavním městem proměníme ve skutečnou, už záleží jen na nás. 

24.2.2016 8:54:06 | přečteno 364x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Československé opevnění 1938 a jeho výstavba

Československé opevnění 1938

O Králické pevnostní oblasti, která leží v Pardubickém kraji, pohovořil v městské knihovně 16. února 2016 pan Jiří Dušek. Na území s mnoha pozůstatky vojenských objektů a s nejsilněji zajištěnými úseky hranic republiky před II. světovou válkou popsal výstavbu a projektování těžkých pěchotních srubů a tvrzí i organizaci staveniště. Při své přednášce se zmínil o knize Val na obranu republiky, která v kostce přibližuje všem zájemcům i nadšencům celou historii československého opevnění.

17.2.2016 12:49:07 | přečteno 538x | Zbynek Duda | Celý článek
 

Očima Saši Mitrofanova

Očima Saši Mitrofanova

Podívat se na svět očima Saši Mitrofanova, politického komentátora deníku Právo, jsme mohli 3. února 2016 v audivizuálním sále v knihovně. Držitel Ceny Ferdinanda Peroutky a Ceny Karla Havlíčka Borovského nastínil čtenářům současnou situaci v Rusku i jeho zahraniční politiku. Rozhodně nepochybuje o snahách Kremlu obnovit svůj vliv v Evropě a ve světě, rozložit Evropskou unii a uvést v život staronové impérium. Obává se důsledků těchto mocenských plánů pro nás i toho, že si to zatím příliš nepřipouštíme.  

4.2.2016 8:10:12 | přečteno 537x | Zbynek Duda | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 29 [...] 40 [...] 50 další >
load