Německem za společnou, nejen jabloneckou historií

Poslední tečkou za kampaní Březen - měsíc čtenářů bylo putování s Annou a Janem Kašparovými po Německu. Ve své cestopisné prezentaci nám 31. března 2015 představili vybrané pamětihodnosti a výstavy muzeí a knihoven šesti spolkových zemí.

Během jedenácti letních dní minulého roku navštívili sedm památek UNESCO, čtyři knihovny, dva archivy a samozřejmě muzea. Prohlédli si historická centra mnoha měst, významné katedrály v Cáchách, Špýru, Wormsu, Mohuči, překročili někdejší hranice římského impéria Limes Romanus, projeli se lodí po Rýnu, ale zavítali také k hrobu Gustava Leutelta v durynském Seebergenu.