Z národních parků západu USA

Od září vystavuje Miroslav Deml na schodech městské knihovny fotografie z cest po národních parcích amerického západu. Výstava potrvá do konce listopadu.

Miroslav Deml

Narodil se roku 1960 v Jablonci nad Nisou, kde také vystudoval Střední průmyslovou školu strojní. Od 17 let je členem turistického oddílu TATRAN JAVOZ, se kterým se účastnil výprav nejdříve v našich horách a po té i v zahraničí. V této době začal také s fotografováním. Zprvu navštívil většinu nejznámějších pohoří v Evropě, později jeho cesty vedly do hor ostatních světadílů. Namátkou jmenujme Pamír, Ťan-Šan, Himaláje, Kilimandžáro, Mount Kenya. Zatím poslední výpravy se uskutečnily po národních parcích amerického západu, odkud také pochází i vystavené fotografie.