Československé opevnění 1938 a jeho výstavba

O Králické pevnostní oblasti, která leží v Pardubickém kraji, pohovořil v městské knihovně 16. února 2016 pan Jiří Dušek. Na území s mnoha pozůstatky vojenských objektů a s nejsilněji zajištěnými úseky hranic republiky před II. světovou válkou popsal výstavbu a projektování těžkých pěchotních srubů a tvrzí i organizaci staveniště. Při své přednášce se zmínil o knize Val na obranu republiky, která v kostce přibližuje všem zájemcům i nadšencům celou historii československého opevnění.