Písmák Josef Dlask a jeho svět

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova každý zná, ale seznámit se zápisky sedláka Josefa Dlaska jsme mohli 15. března 2016 díky historičce a vedoucí oddělení historických sbírek Muzea Českého ráje Alžbětě Kulíškové. Ta nenápadný rukopis z depozitáře turnovského muzea editovala v kompletní podobě, včetně Dlaskových výpisků z dobové naučné literatury, abychom mohli dnes lépe porozumět jeho tehdejšímu světu. Rukopisné zápisky patří k historickým pokladům Pojizeří. Jejich novodobá tisková podoba z podzimu 2015 je součástí také našeho knihovního fondu.