Boček Josef

Datum narození: 18. 03. 1934
Místo narození: Svídnice (okres Chrudim)
Profese a obory působení: dirigenti, profesoři, hudební skladatelé, sbormistři, entomologové, přírodovědci

Josef Boček se narodil 18. března 1934 ve Svídnici. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou Univerzity Karlovy - fakultu přírodních věd a věnoval se učitelství. U profesorky Knoblochové souběžně studoval skladbu, harmonii a kontrapunkt. U profesora Josefa Plavce vystudoval dirigování. Po dobu vojenské služby vedl velký dechový orchestr a nahrál s ním i několik vlastních skladeb. Od roku 1964 byl sbormistrem pěveckého sboru Janáček v Jablonci nad Nisou, který se řadí mezi nejlepší smíšené sbory v republice. Je činný jako skladatel a upravovatel lidových písní. Získal mnoho hudebních ocenění doma i v zahraničí. Od roku 1964 je rovněž držitelem Čestného uznání americké univerzity Yale za sbírku českých motýlů.

zdroje:
Boček, Josef. Život s Janáčkem: osobní výpověď sbormistra Josefa Bočka o hudbě a smíšeném pěveckém sboru Janáček z Jablonce nad Nisou. Jablonec nad Nisou: Sdružení Artefaktum.cz, 2005. 232 s. ISBN 80-239-5453-9
Život s Janáčkem II. - stránky MK v Jablonci nad Nisou
Sbor Janáček z Jablonce nad Nisou slavil šedesátku
- české sbory.cz