Günter Rudolf

Datum narození: 09. 09. 1902
Datum úmrtí: 11. 01. 1984
Místo narození: Jablonecké Paseky
Místo úmrtí: Stuttgart (Německo)
Profese a obory působení: architekti, stavitelé

Architekt Rudolf Günter se narodil 9. září 1902 v Jabloneckých Pasekách. Po studiích a zahraniční cestě začal jako velmi mladý architekt projektovat budovy v Jablonci nad Nisou a okolí. Realizace jeho domů se řadí mezi nejkvalitnjší ukázky moderní architektury ve městě. Byl členem a předsedou jablonecké pobočky Metznerbundu (svazu německých výtvarných umělců) a zakladatelem Svazu sudetoněmeckých architektů v Liberci. V roce 1945 byl odsunut, ale rychle se přizpůsobil novým podmínkám a připravil urbanistický plán města Neugablonz, po válce postaveného pro vysídlence z Jablonecka (dnes městská část Kaufbeurenu ve Švábsku) spolu se zastavovacími plány pro další města a obce. Od roku 1949 působil jako městský stavební rada ve Stuttgartu. Je autorem monografie "Josef Zasche. Lebensbild eines Architekten". Zemřel 11. ledna 1984 ve Stuttgartu.

zdroje:
Luštická, Hana. Architekti a stavitelé předválečného Jablonce. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci. 2006, S. 124-125.
Jablonec///Gablonz - Architektura na severu Čech