Pasování na čtenáře

V pondělí 6. listopadu 2017 jsme měli tu čest slavnostně pasovat žáky 4. třídy ZŠ Liberecká na rytíře řádu čtenářského. K tomu bylo třeba složit slib a určit, do které knížky náleží vybraný úryvek. S tímto úkolem se všichni dobře vyrovnali a my se už těšíme na jejich další návštěvy.