Leutelt Gustav

Datum narozeni: 21. 09. 1860
Datum úmrtí: 17. 02. 1947
Místo narození: Josefův Důl
Místo úmrtí: Seebergen (Německo)
Profese a obory působení: učitelé, spisovatelé, básníci

Gustav Leutelt se narodil 21. září 1860 v Josefově Dole. Jeho matka pocházela z učitelské rodiny z Kokonína a byla to vnučka Anastasia Kittela, který byl potomkem zázračného doktora Johana Josefa Antonína Eleazara Kittela. Otec byl ředitelem školy v Josefově Dole, kde mladý Gustav navštěvoval národní školu. Na chlapeckou měšťanku nastoupil do Jablonce nad Nisou. V letech 1875-1879 studoval na učitelském ústavu v Litoměřicích. Jako praktikant se vrátil do školy v Josefově Dole a v roce 1905 se stal ředitelem školy v Dolním Maxově. Tam působil do roku 1922, kdy byl ze zdravotních důvodů předčasně penzionován. V letech 1922-1925 žil v Horním Růžodole a poté se přestěhoval do Jablonce nad Nisou, kde mu byl za podpory Leuteltovy společnosti postaven domek v ulici U Srnčího dolu a ten dodnes stojí. Oženil se až ve 47 letech a vzal si za ženu Marii Hübnerovou z Maršovic. V roce 1912 se jim narodil jediný syn Arnold, ten ale padl v roce 1941 u Charkova. Starý pán byl po válce i s manželkou 20. srpna 1946 odsunut do sběrného tábora v Rýnovicích. Poté byli oba vysídleni do vzdáleného Duryňska, kde Gustav Leutelt 17. února 1947 zemřel. Celý svůj život věnoval literární tvorbě, která byla zaměřená na Jizerské hory, jejich krásu i život lidí v nich. Napsal několik románů, povídek i básní a věnoval se také jizerskohorským pověstem. Dílo Gustava Leutelta nebylo nikdy přeloženo do češiny, ale již v roce 1923 byla na popud starosty K. R. Fischera založna Leuteltova společnost. Jejím cílem bylo podporovat v regionu slovesnou kulturu. I když po válce upadl Gustav Leutelt v rodném regionu v zapomnění, zůstalo jeho dílo nadále živé tam, kde žili odsunutí němečtí obyvatelé Jizerských hor.

zdroje:
Leutelt Gustav - jizerky.cz
SIMM, Otokar. Gustav Leutelt: životní příběh s příchutí pelyňku. Krkonoše – Jizerské hory. 2010, roč. 43, č. 11. S. 34-36. ISSN 1214-9381
Wikipedia