O zlatou makovici 2018

12. ročník křížovkářské soutěže pro mladší čtenáře jsme zakončili 12. prosince 2018 losováním 5 výherců z úspěšných řešitelů všech kol. Křížovky luštilo 36 dětí, do losování jich postoupilo 22. Během roku rozkrývali soutěžící známé turistické cíle i zajímavosti našeho kraje. Ceny pro výherce jsme pořídili za finančního přispění kanceláře primátora města.
VÝHERCI 12. ROČNÍKU:

Tereza Brynychová, Anna Česká, Veronika Kučerová, Anna Solfronková, Anežka Vávrová 

Gratulujeme !!!

A ostatním soutěžícím držíme palce v příštím roce. V tajenkách se zaměříme na bytosti ze světa bájí a legend.