Literární klub z 8. ledna 2018

Odpoledne 8. ledna 2018 jsme se na chvíli stali ilustrátory a při četbě Pohádek o strašidlech jsme si stvořili návrhy hrozného strašidla Bu. Ze španělské pohádky nám o strašidle Bu četly obě Dany. A příště si s námi zahrají na básníky.