Opevnění z roku 1938 v Krkonoších

Zájemci o historii obrany země, fanoušci i nadšenci pro vojenské objekty se 19. listopadu 2019 sešli v městské knihovně s Jiřím Duškem, aby spolu pohovořili o zajímavostech vojenského opevnění z roku 1938 v Krkonoších a o všem, co s tímto tématem souvisí.