Dělostřelecké tvrze

Setkání s Jiřím Duškem 15. září 2020 nemohlo ani po delší odmlce patřit jinému tématu než dělostřeleckým tvrzím v pohraničí. Představil nám největší i nejtěžší součásti někdejšího československého opevnění a seznámil nás s technickými problémy při stavbě a realizaci návrhů obrany 1. republiky.