Báje a pověsti

Děti ze 4. třídy ZŠ Antonína Bratršovského se zúčastnily besedy na téma báje, pověsti a legendy. Knihovnice Andrea s Lenkou jim na začátku zahrály krátkou scénku „Potrestaná zlomyslnost“ na motivy pověsti o doktoru Kittelovi. Děti poznaly rozdíl mezi bájí, bajkou, pověstí a legendou a samy uváděly konkrétní příklady. Spolu s knihovnicemi si pak připomněly regionální tvorbu a postavy jako Krakonoše, Kittela, Izeríny a lesního ducha Muhu.